Szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej w ramach projektu współpracy

13.11.2017 r. LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przeprowadziła szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej dla uczestniczek warsztatów kulinarnych w ramach projektu współpracy „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”.

Więcej o projekcie współpracy >>>