Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łukowie zapraszają przedstawicieli KGW i organizacji pozarządowych działających na terenie wsi obszaru LGD na szkolenie, którego celem jest m.in. zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

PROGRAM:

  1. Przedstawienie i omówienie portalu IRZ plus służącego do składania zgłoszeń zwierzęcych poprzez Internet.
  2. Zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
  3. Spotkanie informacyjno-promocyjne – nt. głównych założeń LSR oraz możliwości pozyskiwania środków w ramach realizacji LSR

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 13 grudnia godz. 10.00 – 12.30, sala konferencyjna UG Łuków.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres.
e-mail:  poczta@lgdrazem.pl  lub telefonicznie pod numerem 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.

Ciekawe odkrycie geologów na Szlaku Ziemi Łukowskiej

Zapraszamy do lektury artykułu w „Przeglądzie geologicznym”, w którym zaprezentowano nieznaną dotąd wiedzę na temat łukowskich kier jurajskich, poznaną w wyniku badań odkrywki wykonanej w sierpniu 2018 r. w Gołaszynie, w trakcie realizacji przez Gminę Łuków projektu „Międzynarodowa konferencja naukowa powiązana z jarmarkiem w oparciu o osobliwości przyrody nieożywionej tj. amonity” finansowanego z PROW 2014-2020.

Otwarcie siłowni zewnętrznej w Żdżarach

W minioną sobotę, tj. 13 października 2018 r. w Żdżarach (gmina Łuków) uroczyście otwarto siłownię zewnętrzną. Nowa infrastruktura wzbogaci teren rekreacyjny „Ranczo pod bocianami”.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „ŻDŻARZANIE” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Projekt, którego całkowity koszt wyniósł: 36 667,40 zł (przy dofinansowaniu w kwocie 34 787,00 zł) przyczynił się do powstania 9 urządzeń siłowni zewnętrznej FIT, 3 koszy na śmieci, ławki, stojaka na rowery, tablicy regulaminowej oraz nasadzeń zieleń wokół miejsca rekreacji.

W otwarciu siłowni zewnętrznej wzięli udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz okoliczni mieszkańcy. Była to dobra okazja do promocji walorów aktywnego stylu życia.

Siłownia zewnętrzna w Żdżarach, to dobry przykład współpracy oraz kolejny dowód na głęboki sens istnienia organizacji pozarządowych.

Młodzież z Wilna w Wólce Domaszewskiej

Montaż słowno-muzyczny pod nazwą „Polska moją Ojczyzną” w wykonaniu uczniów progimnazjum z Wilna w dniu 25 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Domaszewskiej, gm. Wojcieszków w ramach wizyty studyjnej pod hasłem „Młodzież z Wilna poznaje uroki Ziemi Łukowskiej” był wyjątkowy w swoim rodzaju.

Pieśni ludowe, patriotyczne zagrzewające do walki, dodające otuchy, jak również mówiące o tęsknocie za Ojczyzną, tańce polskie przy akompaniamencie nauczycieli z Wilna oraz Wólki Domaszewskiej w wykonaniu młodzieży z Wólki Domaszewskiej oraz polskiej, mieszkającej w Wilnie były niezwykłą lekcją patriotyzmu.

Wizyta studyjna pod hasłem „Młodzież z Wilna poznaje uroki Ziemi Łukowskiej” jest współorganizowana przez LGD „RAZEM”. Kolejnym punktem w programie jest zwiedzanie przez dzieci Ziemi Łukowskiej, m.in. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Galeria