Warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek

W dniu 7 marca 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  zorganizowało w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukowie, Filii w Dąbiu, warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek. Spotkanie było adresowane do osób zatrudnionych w gminnych bibliotekach bądź domach kultury na terenie obszaru LGD „RAZEM”, uzdolnionych oraz zainteresowanych nauką posługiwania się różnego rodzaju technikami plastycznymi zdobienia pisanek.

Zdobienie pisanek metodą decoupage oraz  włóczką cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przeprowadziła je instruktorka rękodzieła artystycznego, członkini Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków – pani Agnieszka Kaptejna. Celem warsztatów było udoskonalenie umiejętności artystycznych uczestników, aktywizacja grup defaworyzowanych (kobiety oraz dzieci) mająca na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Jednocześnie informujemy Państwa, iż ogłaszamy konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ” wykonaną przez dzieci do 12-ego roku życia zamieszkujące obszar LGD „RAZEM”, które wykonają własnoręcznie pisankę w gminnych bibliotekach.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody! Szczegóły – w Regulaminie konkursu.

Zdjęcia z warsztatów oraz najpiękniejszych pisanek wykonanych w trakcie zajęć do obejrzenia w Galerii.

Galeria >>>