Podpisanie umów grantowych

Czwartek, tj. 19 kwietnia 2018 r., był bardzo ważnym dniem dla Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. W imieniu naszej Organizacji, Panie Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu oraz Kinga Szerszeń – Wiceprezes Zarządu miały przyjemność podpisać i wręczyć sześciu lokalnym organizacjom umowy na realizację inicjatyw związanych z kultywowaniem tradycji i historii obszaru LGD.

Poniżej wnioskodawcy w kolejności składania wniosków:

  1. Zakup 19 kompletów strojów ludowych lubelskich dla członków zespołu Szalibabki z Gminy Serokomla przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla. Celem operacji jest promocja piosenki ludowej oraz podtrzymywanie tradycji pielęgnowania dorobku kulturowego wsi polskiej.
  2. Zakup instrumentów muzycznych przez OSP Trzebieszów. Celem operacji jest wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania kultywujące lokalną tradycję i historię poprzez rozszerzenie repertuaru o tradycyjne utwory muzyczne a także podniesienie jakości życia społeczności lokalnej oraz podniesienie poziomu atrakcyjności wydarzeń promocyjnych i kulturalnych na obszarze LGD poprzez rozszerzenie repertuaru Orkiestry Dętej działającej przy OSP Trzebieszów.
  3. Powstanie pomnika konia Ramzesa – polskiego angloaraba urodzonego w 1937 r. w Wojcieszkowie w stadninie Marii Plater-Zyberk okrzykniętego najlepszym reproduktorem półkrwi w okresie powojennym. Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Wojcieszkowa. Podczas odsłonięcia pomnika zorganizowane zostanie również wydarzenie mające na celu przybliżenie społeczeństwu lokalnej tradycji i historii zorganizowane przez we współpracy z Gminą, Parafią, Zespołem Szkół.
  4. Przeprowadzenie warsztatów tanecznych oraz warsztatów z tradycyjnego białego śpiewu charakterystycznego dla regionu podlaskiego i lubelskiego oraz zakupienie 32 strojów ludowych Lubelskich przez Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków.
  5. Zakup kompletnych strojów ludowych dla 10 dzieci ze szkół podstawowych oraz 5 osób dorosłych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska. Celem operacji jest kontakt z żywą pieśnią ludową skierowaną do osób z terenu Gminy Wola Mysłowska.
  6. Zakup 16 kompletów strojów ludowych lubelskich krzczonowskich oraz organizacja warsztatów śpiewaczych dla członków zespołu przez Stowarzyszenie Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Gminy Stanin – BONA FIDE. Celem grantu jest podniesienie jakości wykonywanych utworów, poprawa uzyskiwanych wrażeń artystycznych oraz nauka nowych utworów związanych z Ziemią Lubelską.

Gratulujemy wnioskodawcom ich pomysłowości, wytrwałości, a czasami wręcz determinacji. To ogromna przyjemność i satysfakcja pracować dla innych i na rzecz innych.

Zdjęcia z uroczystości – w Galerii.

Galeria >>>