Podpisaliśmy następną umowę!

Kolejna umowa podpisana. Tym razem dzięki projektowi grantowemu „Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji” na obszarze LGD „RAZEM” powstaną nowe obiekty infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Gratulujemy organizacjom pozarządowym i zapraszamy na podpisanie umów grantowych 7 czerwca.