Podpisanie nowych umów grantowych

Dnia 11 czerwca 2018 roku w imieniu LGD „RAZEM” Pani Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu oraz Pani Kinga Szerszeń – Wiceprezes Zarządu miały przyjemność podpisać i wręczyć 10 lokalnym organizacjom z 8 gmin (Adamów, Łuków, Krzywda, Stanin, Serokomla, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków) umowy na realizację inicjatyw z zakresu rozwoju infrastruktury i usług turystyczno-rekreacyjnych na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Jedna umowa została podpisana przez Gminę Krzywda. Sumarycznie zostało podpisanych 11 umów grantowych na kwotę 281 734,00 zł.

Poziom dofinansowania wynosi do 95 % kosztów kwalifikowalnych, z czego 90 % środków zostaje wypłaconych zaliczkowo przez LGD po podpisaniu umów. W najbliższym czasie można spodziewać się powstania:

  • siłowni zewnętrznych w miejscowości Żdżary i Stare Kobiałki;
  • siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowościach: Drożdżak, Feliksin, Ruda, Trzebieszów, Zastawie,
  • placu zabaw w miejscowościach: Nurzyna, Gręzówka, Józefów Duży, Oszczepalin, Sobiska

W miejscowości Nurzyna oprócz placu zabaw będzie można również wypożyczać wędki i korzystać z nich w pobliskim oczku wodnym.

Konkurs na ww. zakres został ogłoszony jesienią ubiegłego roku. Skierowany był głównie do organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i to głównie one złożyły wnioski. Udział samorządów był ograniczony, ponieważ suma kwot na operacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie mógł przekraczać 20 % kwoty środków przyznanych na projekt. Limit dostępnych środków wynosił 285 000,00 zł, wpłynęło 12 wniosków na kwotę 317 814,00 zł, co stanowiło 111,81 % limitu naboru nr 5/2017. Po wybraniu wniosków LGD złożyło projekt grantowy do UM, na który podpisało umowę w dniu 25 maja 2018 roku.

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna zostanie sfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Czytaj dalej Podpisanie nowych umów grantowych

Posiedzenie Rady LGD – 10 maja 2018 r.

W dniu 10 maja 2018 r. rozpoczęło się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w naborach nr 1/2018, 2/2018 i 3/2018. Lista operacji wybranych w naborze 1/2018 dostępna jest w podzakładce Wyniki oceny. Natomiast ocena i wybór operacji w naborach nr 2/2018 i 3/2018 dokonana będzie 24 maja 2018 r.

Uwaga Beneficjenci – dwa ważne pisma z ARiMR!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała dwa pisma dotyczące:

a) obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjentów z tzw. „ulgi na start” w ramach poddziałania 19.2 – podejmowanie działalności gospodarczej,

b) dokumentowania miejsca zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną w zakresie poddziałania 19.2 – rozwijanie działalności gospodarczej.

Bardzo prosimy Beneficjentów o zapoznanie się z ww. pismami.

Lubelska Majówka

Koło Gospodyń Wiejskich z Huty Dąbrowej z Gminy Krzywda oraz  Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej reprezentowali obszar LGD „RAZEM” podczas LUBELSKIEJ MAJÓWKI – FESTIWALU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, który odbył się w dniach 12-13 maja 2018 r. , na terenie Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnego Targów Lublin, przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

Pierwszego dnia Lubelskiej Majówki, tj. 12 maja 2018 r. Panie z KGW promowały własnoręcznie przygotowane potrawy, regionalne smakołyki oraz wyroby szklane wyprodukowane przez Hutę Szkła Gospodarczego T. Wrześniak.

Natomiast 13 maja Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej prezentowało swoją ofertę edukacyjną związaną z tematem ostatniej bitwy kampanii polskiej 1939 r. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się autentyczne eksponaty wyjęte prosto z muzealnych gablot: rkm wz28, polski hełm wz31. Niemała atrakcją była też możliwość przymierzenia oraz zrobienia sobie zdjęcia w prawdziwym hełmie i masce przeciwgazowej używanych w czasach współczesnych przez polskich żołnierzy.

Bardzo dziękujemy Paniom z KGW z Huty Dąbrowej z Gminy Krzywda oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej za reprezentowanie Ziemi Łukowskiej na Lubelskiej Majówce.

Czytaj dalej Lubelska Majówka

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Austrii

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje wyjazd studyjno–szkoleniowy do Austrii dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w dniach 20-26.05.2018 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczestników wyjazdu z przedsiębiorczością i turystyką regionu Tyrol (Austria Zachodnia). Wymiana informacji i zaobserwowanie dobrych praktyk poprzez spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z terenu Tyrolu pomoże w realizacji zakładanego celu. Każde LGD może zgłosić tylko jednego kandydata.

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się zainteresowane tematyką wyjazdu osoby (z obszaru działania LGD „RAZEM”) i wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dostarczenie jej do Biura LGD (mailowo lub w wersji papierowej). Preferowany termin dostarczenia karty – 14.05.2018 r.

Szczegóły wyjazdu znajdują się na stronie ksow.lubelskie.pl

http://lubelskie.ksow.pl/news/entry/13240-oglaszamy-nabor-kandydatow-na-wyjazd-studyjno.html

Karta zgłoszeniowa >>>