Zapraszamy do głosowania na nasz projekt!

Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekt zrealizowany przez naszą LGD pt. „Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach Projektu „RAZEM DLA KLIMATU”, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każda osoba może oddać jeden głos. Termin głosowania od 12 do 25 czerwca do godz. 23.59. W ramach konkursu przewidziano nagrody (laptopy) dla trzech podmiotów, które otrzymają największą liczbę głosów oddanych na projekt. Szczegóły projektu oraz głosowanie tutaj.

Regulamin konkursu >>>

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, iż posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dotyczące rozpatrzenia złożonych protestów, które wpłynęły odnośnie naborów nr 1/2017 i 2/2017 odbędzie się dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Zmiana harmonogramu planowanych naborów wniosków

Informujemy o zmianie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Przewidywany termin następnego naboru VIII/IX 2017 roku z zakresu:

  1. Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturowego (3.1.2) – 102 tys. zł
  2. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (Grant, 3.1.3)285 tys. zł
  3. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii (Grant, 2.2.1)266 tys. zł

Jednocześnie przypominamy, iż ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie LGD nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru.

Wyróżnieni w konkursie geologicznym na szczeblu regionalnym

Miło jest nam poinformować, że złożone i nagrodzone w Lokalnej Grupie Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” prace plastyczne, w zorganizowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (PIG-PIB) konkursie geologiczno – środowiskowym „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze, wczoraj, dziś i jutro”, zostały także wyróżnione na szczeblu regionalnym w Warszawie.

Wyróżnienia ufundowane przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB z Warszawy, Związek Zawodowy Pracowników PIG, firmę Esri Polska oraz Studio architektury wnętrz i ogrodów Out&In p. Joanny Czarowskiej – Sprawki otrzymali:

– Maja Sadło ze Szkoły Podstawowej w Gręzówce, opiekun uczennicy – Urszula Jurzyk

– Filip Komsta ze Szkoły Podstawowej w Strzyżewie, opiekun ucznia – Renata Pycka

– Paulina Wawrzyńczak ze Szkoły Podstawowej w Czerśli, opiekun uczennicy – Ewa Kościuk.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom odbyła się 18 maja 2017 r. w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie.

Maja Sadło ze Szkoły Podstawowej w Gręzówce

 

Zachęcamy do udziału w Eko-czerwcówce na rowerze 3 czerwca 2017 r.

W pierwszą sobotę czerwca odbędzie się rowerowa EKO-CZERWCÓWKA. Po raz siódmy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary „ŻDŻARZANIE” zaprasza na rajd. Odbędzie się on w okolicach rezerwatu Jata, będącego jednym z najpiękniejszych zakątków turystycznych gminy Łuków.

Tradycyjnie zbiórkę zaplanowano w Żdżarach. Na „Ranczu pod bocianami” w godz. 9.00. – 10.00. odbędzie się rejestracja uczestników. Krótko po niej rowerzyści pojadą na rajd. Trasa liczyć będzie ok. 17,5 km.

Rajd nie będzie stanowił wyścigu. Wycieczka rowerowa będzie okazją do podziwiania uroków przyrody rezerwatu oraz do odwiedzenia lokalnych pomników historii, w tym: Żołnierzy AK oraz pomnika bohatera Powstania Styczniowego ks. S. Brzóski.

Finisz trasy wyznaczono na „Ranczu pod bocianami”. Tam odbędzie się podsumowanie i zakończenie wydarzenia. Tam również zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy pn. „Jata pełna tajemnic”. EKO-CZERWCÓWKĘ zwieńczy piknik rowerowy.

Udział w rajdzie jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje termin zgłoszenia. Zapisy na rajd są przyjmowane pod nr tel.: 505 267 124 lub na adres e-mail: fornal-krzysztof@wp.pl. Szczegóły wydarzenia określa regulamin EKO-CZERWCÓWKI dostępny poniżej lub na stronie: www.lukow.ug.gov.pl.

Pobierz:

Regulamin EKO-CZERWCÓWKI >>>

Mapka dojazdu do miejsca zbiorki >>>

Konkurs fotograficzny „Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Gmina  Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”. Termin nadsyłania zdjęć do 5 września 2017 r. Szczegóły w załączonym regulaminie. Konkurs organizowany jest w ramach II Festiwalu jurajskiego współfinansowanego z dotacji Gminy Łuków.

Pobierz: Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Zakończyliśmy nabory wniosków!

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Rozwijanie działalności gospodarczej – nabór 1/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 859 000,00 zł

Wpłynęło 10 wniosków na kwotę 2 319 029,00 zł, co stanowi 267,97 % limitu naboru nr 1/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór 2/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 560 000,00 zł

Wpłynęło 15 wniosków na kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 214,86 % limitu naboru nr 2/2017

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – nabór 3/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 491 359,45 zł

Wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 490 643,35 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości  178 447,35 zł), co stanowi 99,85 % limitu naboru nr 3/2017

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji – nabór 4/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 1 710 000,00 zł

Wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę 1 708 966,86 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości  549 785,86 zł), co stanowi 99,94 % limitu naboru nr 4/2017

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 oraz 4/2017 odbędzie się dniu 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.