Wyniki konkursu pn. „Smaki ziemi łukowskiej”

28 czerwca 2018 r. Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący Pani Elżbieta Wójcik – kucharz regionalista, Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM”, Agnieszka Nowak – Specjalista ds. projektów i animacji (koordynator lokalny projektu  pt. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”), Magdalena Oknińska – Redaktor  naczelny/prowadzący „Wspólnota Łukowska” oraz Teresa Wakulik – sekretarz redakcji „Wspólnota Łukowska” dokonała oceny nadesłanych do Biura LGD „RAZEM” oraz tygodnika „Wspólnota Łukowska” lokalnych/tradycyjnych przepisów na konkurs Smaki ziemi łukowskiej”. Komisja Konkursowa w swoich ocenach poza kryteriami obiektywnymi (zgodność tematyczna) wzięła pod uwagę estetykę oraz oryginalność nadesłanego przepisu.  Wyłonieni zwycięzcy reaktywowali stare, zapomniane przepisy – odświeżyli je, spisali  i opracowali na nowo.

Czytaj dalej Wyniki konkursu pn. „Smaki ziemi łukowskiej”

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3

Jeżeli działasz w młodej organizacji pozarządowej na terenie powiatu łukowskiego!

Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje!

Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności!

Jeśli TAK – zapraszamy w imieniu organizatorów konkursu, tj.  Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na szkolenie do Biura LGD, w którym dowiesz się jak otrzymać 5000,00 zł dotacji na planowane działania!

Program adresowany jest do:

– młodych organizacji pozarządowych,

– grup nieformalnych i samopomocowych.

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z POWIATU ŁUKOWSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 9 LIPCA O GODZ. 13.00 W SIEDZIBIE LGD (BUDYNEK UG ŁUKÓW).

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 lipca do 31 lipca 2018 r., do godziny 23:59.

Więcej informacji o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-3-1164.php

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2018,91

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do Biura LGD, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Czytaj dalej Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3

Uwaga Beneficjenci – zmiana terminu szkolenia z rozliczania projektów

Informujemy, że szkolenie pt. „Prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów w ramach poddziałania 19.2.” w dniu 03.07.2018 r. nie odbędzie się. Planowany nowy termin szkolenia to 12.07.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 10.07.2018 r., do godziny 12.00: mailowo: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: 25 798 31 94. Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie – rozliczanie projektów

Beneficjentów, którzy podpisali umowy, są w trakcie realizacji operacji lub rozliczają zrealizowany projekt serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów w ramach poddziałania 19.2.” Szkolenie, które przeprowadzą pracownicy Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego, odbędzie się 03.07.2018r, godzina 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 02.07.2018 r., do godziny 12.00: mailowo: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: 25 798 31 94.

Program szkolenia

Otrzymaliśmy wyróżnienie

Miło nam poinformować Państwa, że Kapituła VI Konkursu im. Czernieckiego wyróżniła publikacje „Akademia smaku ziemi łukowskiej” w organizowanym konkursie na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2018 roku!

Dyplom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie przekazany w dniu 30 czerwca 2018 roku o godzinie 15:00 w hotelu „Nowa Bochnia” w Bochni.

Raz jeszcze bardzo dziękujemy Paniom z KGW oraz lokalnych stowarzyszeń za wkład wniesiony w jej powstanie i pomoc w promocji smaków Ziemi Łukowskiej!

Czytaj dalej Otrzymaliśmy wyróżnienie

10 lat Naszego Stowarzyszenia!

27 maja 2018 roku minęła 10 rocznica utworzenia LGD. Podsumowanie 10 lat działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprezentowane zostało na konferencji w dniu 15 czerwca 2018 r. zorganizowanej w Klimkach w Parisel Palace Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe. Spotkanie zaszczyciło ponad 100 osób: goście oraz członkowie Stowarzyszenia.

Pani Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu otworzyła konferencję oraz przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia organizacji.

Historię powstania łukowskiego LGD przypomniała założycielka i inicjatorka – Pani Kazimiera Goławska

spotkanie, na którym zawiązała się grupa inicjatywna odbyło się 27 lipca 2007 roku w Stoczku Łukowskim. Od dnia rejestracji do 30 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie funkcjonowało na obszarze 12 gmin (10 z terenu powiatu łukowskiego: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz 2 z terenu powiatu ryckiego: Kłoczew i Nowodwór). Z dniem 1 lipca 2015 r. gminy z powiatu ryckiego zostały członkami LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

W okresie programowania PROW 2007-2013 łącznie zrealizowano 211 projektów na kwotę 10 456 916,18 zł (99,44 % budżetu LSR). Na dzień 15.06.2018  zostało podpisanych 34 umów o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 na kwotę 5 543 036,93 zł (64,83% budżetu).

W 2014 ze środków PROW 2007-2013 oznakowany  został Szlak Ziemi Łukowskiej liczący ponad 330 km. Prowadzi przez najpiękniejsze i najciekawsze zakątki gmin powiatu łukowskiego oraz dwóch gmin powiatu ryckiego.

Głównymi zasobami, które mogą przyczynić się do rozwoju turystyki na obszarze LGD są: amonity łukowskie (skamieniałości morskich zwierząt z okresu jurajskiego, tj. sprzed 165,5 mln lat), Rezerwat Jata, noblista H. Sienkiewicz urodzony w Woli Okrzejskiej w gm. Krzywda (opisujący także w swoich dziełach inne miejsca, np. Burzec, gm. Wojcieszków) a także wydarzenia związane z walką o niepodległość (podczas powstania listopadowego gm. i m. Stoczek Łukowski)  oraz I i II wojny światowej (ostatnia bitwa kampanii polskiej w 1939 r. gm. Adamów).

Przedsięwzięcia, które są innowacyjne i wykorzystają istniejące na obszarze ww. zasoby otrzymują więcej punktów przy ocenie ich pomysłów. Poniżej przykłady takich przedsięwzięć:

– wybudowanie  8 miejsc rekreacyjno-edukacyjnych (lapidaria + wiata) przyjaznych rowerzystom na terenie gm. Łuków

– zbudowanie kompleksu do historycznej gry symulacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi (paintball) oraz uruchomienie przystani rowerowej gm. Adamów

Wierzymy, że wsparcie finansowe tych właśnie inicjatyw przyczyni się do budowania spójnej oferty turystycznej na obszarze LGD „RAZEM” i rozwoju całego obszaru.

Analizując mijające 10 lat działalności Stowarzyszenia myślę, że możemy śmiało spojrzeć w oczy naszym członkom i powiedzieć, że tego czasu nie zmarnowaliśmy.

Galeria