Zakończyliśmy nabory wniosków grantowych

Informujemy, że w dniu 3 października zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji – nabór nr 5/2017:

Limit dostępnych środków wynosił 285 000,00 zł

Wpłynęło 12 wniosków na kwotę 317 814,00 zł, co stanowi 111,81 % limitu naboru nr 5/2017

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii – nabór nr 6/2017:

Limit dostępnych środków wynosił 133 000,00 zł

Wpłynęło 7 wniosków na kwotę 158 184,00 zł, co stanowi 118,94 % limitu naboru nr 6/2017

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje – nabór nr 7/2017:

Limit dostępnych środków wynosił 133 000,00 zł

Wpłynął 1 wniosek na kwotę 29 996,00 zł, co stanowi 22,55 % limitu naboru nr 7/2017

W związku z brakiem możliwości osiągnięcia wskaźników realizacji projektu grantowego kultywowania lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje – nabór nr 7/2017 na podstawie liczby złożonych w o powierzenie grantu LGD „RAZEM” odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców w naborze nr 7/2017 r. Jednocześnie LGD „RAZEM” informujemy, iż z powodu zmiany rozporządzeń nie będzie możliwe ponowne ogłoszenie otwartego naboru w ramach projektu grantowego na kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia informacji o odstąpieniu od naboru nr 7/2017. Ponowny nabór na granty zostanie ogłoszony niezwłocznie po dostosowaniu procedur do obowiązujących rozporządzeń.

Posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach nr 5/2017 i 6/2017 odbędzie się dniu 3 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej oraz 1 – dniowy wyjazd studyjny w ramach „DOBRYCH PRAKTYK”

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu współpracy jest szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej, uzupełnieniem którego jest 1 – dniowy wyjazd studyjny w ramach „DOBRYCH PRAKTYK”.

Rekrutacja jest otwarta, a udział w szkoleniu mogą wziąć wyłącznie uczestnicy warsztatów kulinarnych z 3 partnerskich LGD projektu współpracy, tj. LGD „RAZEM”, LGD „Ziemia Zamojska” oraz Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie.

II Festiwal Jurajski – podsumowanie

Mirosław Wiśniewski zdobył nagrodę główną II Festiwalu Jurajskiego w gminie Łuków. Jest nią bilet wstępu dla 4 osób do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w Bałtowie ufundowany przez stowarzyszenie „Delta” oraz talon na paliwo ufundowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (LGD „RAZEM”). Poza nagrodą główną, zostały rozlosowane inne liczne nagrody wśród uczestników imprezy ufundowane przez LGD „RAZEM” oraz gminę Łuków.

Festiwal Jurajski odbył się w gminie Łuków po raz drugi. Program bogaty w wiele atrakcji i niespodzianek, zgromadził starszych i młodszych miłośników geologii oraz tych, którzy dopiero zapoznają się z walorami geologicznymi gminy Łuków. Tematem przewodnim Festiwalu był okres jurajski, z którego pochodzą pokłady czarnego iłu zalegające na terenie gminy Łuków, zawierające skamieniałe muszle amonitów – wymarłych mięczaków morskich. Amonity można było zobaczyć na stoiskach Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, puławskiego stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłość”, Muzeum Regionalnego w Łukowie oraz wspólnego stoiska LGD „RAZEM” i gminy Łuków. Sporą dawkę wiedzy o czasach sprzed milionów lat zapewniły prelekcje pt. „W głębinach jurajskiego morza”, „Poczet polskich dinozaurów”, „Geologiczna opowieść o smoku i nosorożcu włochatym” wygłoszone przez Pawła Woźniaka z Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu. Atrakcją budzącą największe zainteresowanie, nie tylko najmłodszych, był chodzący dinozaur, z którym można było zrobić sobie zdjęcie. Temat dinozaurów pojawił się w kilku odsłonach. Jedną z nich były wyeksponowane na placu imprezy rzeźby dinozaurów i praca malarska zwierząt jurajskiego morza, wykonane przez członków Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków, natomiast na stoisku organizatorów można było wypożyczyć maski dinozaurów. Słodkim dopełnieniem tematu był tort w kształcie dinozaura wykonany przez mieszkankę Klimek – Izabelę Białowąs, którym każdy mógł się poczęstować. Wszystkie dzieci mogły pobawić się także w szukanie skarbów w specjalnej przygotowanym do tego wykopalisku.

Poza atrakcjami geologicznymi, było wiele innych. Swoje stoiska prezentowały nadleśnictwa – Łuków, na którym można było obejrzeć zasuszone okazy owadów występujących w naszych lasach, i Sokołów Podlaski, które pokazało, na czym polega praca leśnika. Warsztat Terapii Zajęciowej w Łukowie zaprezentował prace wykonane różnymi technikami przez osoby niepełnosprawne. Na stoisku LGD „RAZEM” i gminy Łuków, poza obejrzeniem pięknych okazów amonitów, można było wziąć udział w warsztatach z wypalania obrazków pirografem oraz wylosować upominki biorąc udział w zabawie pn. „koło fortuny”. Warsztaty z rzeźbiarskie prowadzili członkowie Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków. Był także kiermasz książek o tematyce geograficzno–przyrodniczej i jurajskiej. Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła młodszych uczestników imprezy do wzięcia udziału w grach, zabawach i konkursach, a także w pokazie mody ekologicznej. Młodzi projektanci przygotowali ubrania będące dowodem na to, jak bardzo twórczy jest recykling. Spośród blisko 30 uczestników pokazu mody wyróżnieni zostali Natalia Więckowska, Łucja Korlaga, Bartek Szczygieł, Ala Ponikowska, Maja Sadło i Roksana Wierzchowska, do której trafiło specjalne wyróżnienie.

Podczas Festiwalu nagrody odebrali także laureaci konkursu fotograficznego pn. „Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”, ogłoszonego przez LGD „RAZEM”. Muzycznym akcentem imprezy były występy w wykonaniu Katarzyny i Eweliny Świeszkowskich z Dminina, natomiast o stronę kulinarną wydarzenia zadbali: Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe Parisel Palace, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Agro – Top” z Gręzówki, mieszkańcy sołectwa Klimki i koło gospodyń wiejskich „Kumpele” z Gręzówki.

W drugim dniu Festiwalu Jurajskiego, który miał charakter warsztatów, wzięli udział gimnazjaliści ze szkoły w Zalesiu. Zajęcia z rozpoznawania skał i minerałów oraz z bioróżnorodności wymarłych organizmów prowadzili dla nich pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, prelekcję geologiczną wygłosił, tak jak poprzedniego dnia, Paweł Woźniak. Akcentem sportowym warsztatów była zabawa szablami go-now.

II Festiwal Jurajski odbył się w dniach 17 – 18 września w Centrum Konferencyjno–Wypoczynkowym Parisel Palace w Klimkach. Jego organizatorami były Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” i gmina Łuków. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Katolickie Radio Podlasie, Informacyjna Agencja Samorządowa, Telewizja Master, regionalny portal informacyjny podlasie24.pl i Wspólnota Łukowska.

Galeria – Wydarzenia

Magnes.TV – relacja z imprezy

MASTER TV ŁUKÓW – relacja z imprezy

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że w dniu 19 września 2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, poświęcone wyrażeniu opinii Rady na temat zmian umów przyznania pomocy Beneficjentom.

Wyniki konkursu fotograficznego „Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM”, Przewodnicząca komisji
 2. Andrzej Charliński – Specjalista ds. projektów i monitoringu, LGD „RAZEM”, Członek komisji
 3. Andrzej Pulik – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji, UG Łuków, Członek komisji
 4. Karolina Barc – Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji, Nadleśnictwo Łuków, Członek komisji

8 września 2017 r. dokonała oceny i kwalifikacji prac dostarczonych na konkurs fotograficzny „Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”.

Cele konkursu:

 • zgromadzenie dokumentacji fotograficznej wytworów i okazów przyrody nieożywionej i ożywionej oraz zanikających  gatunków, zmieniających się widoków natury i  krajobrazu  na terenie  Gminy Łuków,
 • upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a także możliwościach jej ochrony;
 • zainteresowanie zmianami zachodzącymi w otaczającej przyrodzie, które można obserwować  na terenie  swojego miejsca zamieszkania.

Łącznie nadesłano 62 prace od 19 autorów.

Komisja Konkursowa w swoich ocenach poza kryteriami regulaminowymi (zgodność tematyczna, miejsce wykonania zdjęcia, samodzielne wykonanie prac, jakość i estetyka prac, zgłoszenie zdjęć nigdzie wcześniej nie publikowanych) wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru tematu i koncepcji wykonania fotografii.

Komisja nie oceniała zdjęć o niskiej jakości technicznej oraz nadesłanych bez formularza zgłoszeniowego.

Wyniki konkursu „Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”:

Nagrodzone zdjęcia:

 • „Facelia” wykonane przez Dawida Misiaka – nagroda lornetka OLYMPUS:

 • „Sianokosy w Rzymkach” wykonane przez Zuzannę Wanecką – miniwieża – zestaw mikro Hi-Fi Blaupunkt:

 • „Krzyżak” wykonane przez Damiana Szymanka – nagroda luneta CELESTRON:

 

Wyróżnione zdjęcia:

 • „Przed laty nieodłączny krajobraz gminy” wykonane przez Wiktorię Wysokińską:

 • „Oswojona żabka”  wykonane przez Marię Mazurek:

 • „Chwiejące się na polu czerwone maki” wykonane przez Gabrielę Korlagę:

 • „Na rozdrożu” wykonane przez Magdalenę Szczygielską:

 • „Zalew” wykonane przez Damiana Szymanka:

Ponadto Komisja Konkursowa postanowiła przyznać Panu Romanowi Korladze specjalną nagrodę za prace o wyjątkowych walorach artystycznych, utrwalanie walorów przyrody i propagowanie piękna Ziemi Łukowskiej:

Żołna – okolice Świdrów

Dudek – Gręzówka

Sóweczka – Jata

Nagrody zostały zakupione przez LGD „RAZEM” w ramach projektu współfinansowanego z dotacji Gminy Łuków:

 • lornetka OLYMPUS,
 • miniwieża – zestaw mikro Hi-Fi Blaupunkt,
 • teleskop – luneta CELESTRON.

Wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe i zestawy gadżetów ufundowane ze środków własnych przez LGD „RAZEM”, Urząd Gminy Łuków oraz Nadleśnictwo Łuków.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 17 września 2017 r. w Klimkach podczas II Festiwalu jurajskiego.

Dożynki gminne w Krzywdzie 2017

Już po raz dziesiąty rolnicy z Gminy Krzywda spotkali się na dożynkach. Tegoroczne, jubileuszowe obchody Święta Plonów odbyły się w niedzielę 3 września na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uroczystości rozpoczął przemarsz korowodu prowadzonego przez Orkiestrę OSP Żelechów. Następnie odbyła się Msza Święta w intencji rolników. W części artystycznej nie zabrakło okolicznościowych przemówień, konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, koncertu Orkiestry OSP Żelechów, występu kabaretu „Chyba”,  Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, a także gwiazdy wieczoru – zespołu „Jorrgus”.

W tym roku Komisja konkursowa wybierająca najpiękniejszy wieniec dożynkowy miała bardzo trudne zadanie. Aż 20 miejscowości przygotowało swoje wieńce dożynkowe. Komisja konkursowa w składzie: Tomasz Ciężki – Dyrektor GOPS w Krzywdzie, Małgorzata Prządka – Dyrektor GBP w Krzywdzie, Sylwia Romańska-Węzik – Prezes LGD, po burzliwych obradach wyłoniła  zwycięzców:

I miejsce – Nowy Patok,

II miejsce ex aequo – Kożuchówka i Teodorów,

III miejsce ex aequo – Kasyldów, Wielgolas i Zimna Woda.

Deszczowa pogoda nie przeszkodziła w świętowaniu ani wystawcom ani mieszkańcom, którzy licznie przybyli by razem uczcić ten jubileusz.

Stoisko informacyjno-promocyjne przygotowała również Lokalna Grupy Działania „RAZEM”, na którym oprócz informacji o działalności LGD, możliwościach pozyskiwania środków finansowych z programu PROW 2014-2020 na rozwój obszaru, można było otrzymać wydawnictwa i gadżety naszego Stowarzyszenia, a przede wszystkim wziąć udział w ciekawych konkursach.

Dużą popularnością cieszył się konkurs na „Jesienne Cudaczki”. Podobnie jak w przypadku wieńców – trudno było wybrać te najładniejsze. Najlepsze prace, za które zostały przyznane nagrody, wykonali:

Wiktor Mrozowski – I miejsce,

Mateusz Piasecki – II miejsce,

Iga Jodełka – III miejsce.

Galeria – wydarzenia

Ogłosiliśmy nabory na projekty grantowe!

Informujemy, że w dniach 18 września – 3 października 2017 r. przyjmowane będą wnioski grantowe na przyznanie grantu na realizację operacji z następujących zakresów:

 • rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji – nr naboru 5/2017,
 • kultywowania lokalnych tradycji i historii – nr naboru 6/2017,
 • kultywowania lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje – nr naboru 7/2017.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznania grantu umieszczone są w podzakładce Nabory.

 

Dożynki gminne w Łazach

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” była w dniu 27 sierpnia 2017 r. jednym ze współorganizatorów Dożynek Gminy Łuków, które odbyły się w Łazach. Pozostałymi głównymi organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie, Gmina Łuków i Rada Sołecka miejscowości Łazy.

Po mszy świętej, sprawowanej w intencji rolników i ich rodzin, tradycyjnie przeszedł korowód dożynkowy składający się w tym roku z wieńców z 22 miejscowości Gminy Łuków. Ważnym elementem uroczystości był obrzęd dożynkowy, w który wprowadził zespół „Niezapominajki”, wykonując piosenkę pt. „Kosiarze”. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marianna Łukasik zaprezentowała wiersz pt. „Zapach chleba”, a pieśń żniwną pt. „Plon niesiemy plon” zaśpiewały „Niezapominajki”.

Część artystyczną stanowiły występy Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Jata”, „Zalesianek”, „Kumpel”, „Jagódek”, a także Martyny Celińskiej – Janowicz z Łazów – tancerki z Klubu Pole Dance Fitness Łuków. Stoiska promocyjne zaprezentowały sołectwa: Dminin, Gołąbki, Jeziory, Karwacz, Krynka, Łazy, Malcanów, Role, Ryżki, Sięciaszka Pierwsza, Strzyżew, Szczygły Górne, Zalesie, a także Nadleśnictwo Łuków, Muzeum Regionalne w Łukowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Zespół Doradztwa Rolniczego w Łukowie, Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Craters”.

Stoisko LGD cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Można było się na nim zapoznać z działalnością LGD, dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z programu PROW 2014-2020, otrzymać wydawnictwa i gadżety naszego Stowarzyszenia. Dla dzieci zorganizowaliśmy atrakcję – robienie baniek mydlanych, co wśród najmłodszych cieszyło się wielką popularnością.

Galeria – wydarzenia