Posiedzenie Rady LGD – 10 maja 2018 r.

W dniu 10 maja 2018 r. rozpoczęło się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w naborach nr 1/2018, 2/2018 i 3/2018. Lista operacji wybranych w naborze 1/2018 dostępna jest w podzakładce Wyniki oceny. Natomiast ocena i wybór operacji w naborach nr 2/2018 i 3/2018 dokonana będzie 24 maja 2018 r.

Uwaga Beneficjenci – dwa ważne pisma z ARiMR!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała dwa pisma dotyczące:

a) obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjentów z tzw. „ulgi na start” w ramach poddziałania 19.2 – podejmowanie działalności gospodarczej,

b) dokumentowania miejsca zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną w zakresie poddziałania 19.2 – rozwijanie działalności gospodarczej.

Bardzo prosimy Beneficjentów o zapoznanie się z ww. pismami.

Lubelska Majówka

Koło Gospodyń Wiejskich z Huty Dąbrowej z Gminy Krzywda oraz  Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej reprezentowali obszar LGD „RAZEM” podczas LUBELSKIEJ MAJÓWKI – FESTIWALU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, który odbył się w dniach 12-13 maja 2018 r. , na terenie Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnego Targów Lublin, przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

Pierwszego dnia Lubelskiej Majówki, tj. 12 maja 2018 r. Panie z KGW promowały własnoręcznie przygotowane potrawy, regionalne smakołyki oraz wyroby szklane wyprodukowane przez Hutę Szkła Gospodarczego T. Wrześniak.

Natomiast 13 maja Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej prezentowało swoją ofertę edukacyjną związaną z tematem ostatniej bitwy kampanii polskiej 1939 r. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się autentyczne eksponaty wyjęte prosto z muzealnych gablot: rkm wz28, polski hełm wz31. Niemała atrakcją była też możliwość przymierzenia oraz zrobienia sobie zdjęcia w prawdziwym hełmie i masce przeciwgazowej używanych w czasach współczesnych przez polskich żołnierzy.

Bardzo dziękujemy Paniom z KGW z Huty Dąbrowej z Gminy Krzywda oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej za reprezentowanie Ziemi Łukowskiej na Lubelskiej Majówce.

Czytaj dalej Lubelska Majówka

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Austrii

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje wyjazd studyjno–szkoleniowy do Austrii dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w dniach 20-26.05.2018 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczestników wyjazdu z przedsiębiorczością i turystyką regionu Tyrol (Austria Zachodnia). Wymiana informacji i zaobserwowanie dobrych praktyk poprzez spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z terenu Tyrolu pomoże w realizacji zakładanego celu. Każde LGD może zgłosić tylko jednego kandydata.

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się zainteresowane tematyką wyjazdu osoby (z obszaru działania LGD „RAZEM”) i wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dostarczenie jej do Biura LGD (mailowo lub w wersji papierowej). Preferowany termin dostarczenia karty – 14.05.2018 r.

Szczegóły wyjazdu znajdują się na stronie ksow.lubelskie.pl

http://lubelskie.ksow.pl/news/entry/13240-oglaszamy-nabor-kandydatow-na-wyjazd-studyjno.html

Karta zgłoszeniowa >>>

Majówka w Lublinie

Uprzejmie informujemy, że LGD „RAZEM” weźmie udział w charakterze wystawcy w/w wydarzeniu LUBELSKA MAJÓWKA – FESTIWAL AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2018 r. , na terenie Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnego Targów Lublin, przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. Zapraszamy wystawców z terenu LGD „RAZEM” do udziału w Festiwalu i bezpłatnej prezentacji swoich produktów/usług na stoisku LGD. Festiwal zapowiada się jako jedno
z najciekawszych i najbardziej urozmaiconych pod względem artystycznym i kulinarnym wydarzeniem na mapie kulturalnej Lublina i regionu. Podczas Festiwalu swoja ofertę zaprezentują regionalni producenci żywności tradycyjnej, szkółkarze i twórcy ludowi. Całość uświetnią występy artystyczne.

W programie m.in.:

 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
 • Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Muzycznego w Lublinie
 • Koncert zespołu WITA-MINA D i VaBank
 • Kabaret QQ na Muniu
 • Gwiazdy Festiwalu: CLEO i Kabaret pod Wyrwigroszem (13 maja)

PATRONAT HONOROWY NAD WYDARZENIEM objął Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.

LUBELSKA MAJÓWKA to wydarzenie, które stanie się ważną platformą komunikacji pomiędzy mieszkańcami naszego regionu i pomoże zjednoczyć różne grupy społeczne we wspólnym celu, jakim jest dzielenie się wiedzą i potencjałem Województwa Lubelskiego.

Zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową prosimy dokonać do 9 maja 2018r. do godziny 15.30.
Osoba do kontaktu: Sylwia Romańska-Węzik ; tel.: 25 798 31 94; e-mail: poczta@lgdrazem.pl
Więcej na stronie www.majowka.targi.lublin.pl

Posiedzenie Rady LGD

Na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zwoływane jest posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2018, 2/2018 oraz 3/2018 w dniu 10 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolantów (komisji skrutacyjnej).
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie oceny wniosków przez osoby oceniające dany wniosek (z uwzględnieniem wstępnej weryfikacji wniosku przeprowadzonej przez pracowników Biura LGD) pozostałym członkom Rady wraz z podaniem zasadności przyznanych punktów i rekomendacji kwoty wsparcia.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie zgodności operacji z LSR (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 i 5 do Procedury).
 8. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 9. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru każdej operacji do dofinansowania wraz z podaniem kwoty wsparcia.
 10. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do Procedury).
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Zgodnie z § 15 ust. 5 i 6 regulaminu elektroniczna wersja wszystkich materiałów, wniosków i opinii objętych porządkiem obrad zostanie Państwu udostępniona w dniu 2 maja 2018 r. Materiały i dokumenty w wersji papierowej dostępne są w Biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj. 7:30 – 15:30 od zakończenia naboru, tj. 17 kwietnia 2018 r.

Konkurs LGD pn. „Smaki ziemi łukowskiej” pod patronatem tygodnika „Wspólnota Łukowska”

W smakach ziemi łukowskiej można się zakochać…. LGD „RAZEM” pod patronatem tygodnika „Wspólnoty Łukowskiej” ogłasza konkurs pn. „Smaki ziemi łukowskiej”!

Celem konkursu jest popularyzacja kuchni lokalnej oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego ziemi łukowskiej. Chcemy odświeżyć stare, proste przepisy i wrócić do tradycyjnych smaków. Poszukujemy potraw i produktów specyficznych, charakterystycz­nych dla naszego  regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

Laureaci konkursu otrzymają trylogię książek kucharskich „Akademia smaku Ziemi Łukowskiej”, „Akademia smaku Ziemi Zamojskiej”, „Akademię smaku Ziemi Włodawskiej i Chełmskiej” oraz torbę jutową wydane w ramach projektu „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej” finansowanego z PROW na lata 2014-2020.

Zapraszamy do udziału i nadsyłania przepisów!

Regulamin Konkursu kulinarnego

Podpisanie umów grantowych

Czwartek, tj. 19 kwietnia 2018 r., był bardzo ważnym dniem dla Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. W imieniu naszej Organizacji, Panie Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu oraz Kinga Szerszeń – Wiceprezes Zarządu miały przyjemność podpisać i wręczyć sześciu lokalnym organizacjom umowy na realizację inicjatyw związanych z kultywowaniem tradycji i historii obszaru LGD.

Czytaj dalej Podpisanie umów grantowych