Dokumenty

1. Statut LGD RAZEM – wersja na 25.05.2016

2. Regulamin obrad WZC – wersja na 25.05.2016

3. Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD – wersja na 25.05.2016

4. Regulamin Zarządu LGD – wersja na 25.05.2016

5. Regulamin Rady LGD – wersja na 29.12.2015

Procedura wyboru i oceny operacji – wersja na 28.09.2016

Załącznik 1A Karta oceny operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik 1B Karta oceny operacji – Rozwijanie działalności gospodarczej

Załącznik 1C Karta oceny operacji – Inne operacje

6. Deklaracja członkowska – osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą

7. Deklaracja członkowska – osoby prawne