Dokumenty

1. Statut LGD RAZEM – wersja na 31.01.2017

2. Regulamin obrad WZC LGD – wersja na 31.01.2017

3. Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD – wersja na 25.05.2016

4. Regulamin Zarządu LGD – wersja na 31.01.2017

5. Regulamin Rady LGD – wersja na 31.01.2017

6. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru – wersja na 31.01.2017

7. Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany – wersja na 31.01.2017

Załącznik 1 A Karta oceny operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik 1 B Karta oceny operacji – Rozwijanie działalności gospodarczej

Załącznik 1 C Karta oceny operacji – Inne operacje

8. Deklaracja członkowska – osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą

9. Deklaracja członkowska osoby prawne