Kontakt

 

   położenie LGD w lubelskiem

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12
21-400 Łuków

tymczasowy telefon służbowy: 797 651 179 (kontakt z Biurem LGD możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30)
tel.: 25 7983194 (chwilowo nieaktualny)
fax: 25 7982439
e-mail: poczta@lgdrazem.pl
NIP: 8252108267
KRS: 0000306857
REGON: 060374610

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
Oddział w Łukowie
numer rachunku bankowego:
58 9206 1048 7100 6363 2000 0010