Nabory


NABÓR WNIOSKÓW NR 4/2017 – rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (21 marca 2017 r. – 4 kwietnia 2017 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2017 – rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (21 marca 2017 – 4 kwietnia 2017 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej (21 marca 2017 r. – 4 kwietnia 2017 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej (21 marca 2017 r. – 4 kwietnia 2017 r.)


NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2016 (16 listopada 2016 r. – 2 grudnia 2016 r.)


Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR