Organy decyzyjne

 

1. Walne Zebranie Członków
2.  Zarząd
3.  Komisja Rewizyjna
4.  Rada

 

Członkowie Stowarzyszenia

 

Zarząd       
1. Romańska-Węzik Sylwia – Prezes Zarządu
2. Szerszeń Kinga – Wiceprezes Zarządu
3. Wiewiórka Tomasz – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna            
1. Niebrzegowska Ewa – Przewodnicząca
2. Świeczak Michał – Wiceprzewodniczący
3. Mazur Zofia – Sekretarz

 

Rada       
Sektor gospodarczy                                                 
1. Czajka Jolanta
2. Rybicki Radosław
3. Soczewka Monika
4. Zdanowski Adam
Sektor publiczny       
1. Mazur Aneta
2. Skwarek Bernarda
3. Zalewska Agnieszka
Sektor społeczny
1. Goławska Kazimiera
2. Gontarz Elżbieta
3. Pulik Danuta
4. Sobiech Rafał