Wyniki oceny


Wyniki oceny naboru wniosków nr 1/2019

Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 21 maja 2019 r. – korekta z 02.07.2019 r. i 08.08.2019 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 21 maja 2019 r. >>>


Wyniki oceny naboru wniosków nr 2/2019

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 1 lipca 2019 r. >>>

 


Wyniki oceny naboru wniosków nr 1/2018

Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego

Wyniki oceny naboru wniosków nr 2/2018

Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 1 sierpnia 2018 r. >>>

 

 

Wyniki oceny naboru wniosków nr 3/2018

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 24 maja 2018 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 10 maja 2018 r. >>>


Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 19 września 2017 r. >>>


Wyniki oceny naboru wniosków nr 5/2017

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacjiWyniki oceny naboru wniosków nr 6/2017

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 3 listopada 2017 r. >>>Wyniki oceny naboru wniosków nr 1/2017

1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnegoWyniki oceny naboru wniosków nr 2/2017

1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnejWyniki oceny naboru wniosków nr 3/2017

2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny


Wyniki oceny naboru wniosków nr 4/2017

3.1.3 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

Formularz protestu >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 kwietnia 2017 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 17 maja 2017 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 12 czerwca 2017 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 30 czerwca 2017 r. – korekta omyłek pisarskich >>>

 Wyniki oceny naboru wniosków nr 1/2016

1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

podejmowanie_lista-zgodnych


podejmowanie_lista-niezgodnych


podejmowanie_lista-wybranych


podejmowanie_lista-niewybranych


2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

jts_lista-zgodnych


jst_lista-wybranych


3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

rozwijanie_lista-zgodnych


rozwijanie_lista-niezgodnych


rozwijanie_lista-wybranych
rozwijanie_lista-niewybranych


Formularz protestu >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 19 grudnia 2016 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 grudnia 2016 r. >>>