Wyniki oceny

Wyniki oceny naboru wniosków nr 1/2016

1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

podejmowanie_lista-zgodnych


podejmowanie_lista-niezgodnych


podejmowanie_lista-wybranych


podejmowanie_lista-niewybranych


2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

jts_lista-zgodnych


jst_lista-wybranych


3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

rozwijanie_lista-zgodnych


rozwijanie_lista-niezgodnych


rozwijanie_lista-wybranych
rozwijanie_lista-niewybranych


Formularz protestu >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 19 grudnia 2016 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 grudnia 2016 r. >>>