10 lat Naszego Stowarzyszenia!

27 maja 2018 roku minęła 10 rocznica utworzenia LGD. Podsumowanie 10 lat działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprezentowane zostało na konferencji w dniu 15 czerwca 2018 r. zorganizowanej w Klimkach w Parisel Palace Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe. Spotkanie zaszczyciło ponad 100 osób: goście oraz członkowie Stowarzyszenia.

Pani Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes Zarządu otworzyła konferencję oraz przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia organizacji.

Historię powstania łukowskiego LGD przypomniała założycielka i inicjatorka ? Pani Kazimiera Goławska

spotkanie, na którym zawiązała się grupa inicjatywna odbyło się 27 lipca 2007 roku w Stoczku Łukowskim. Od dnia rejestracji do 30 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie funkcjonowało na obszarze 12 gmin (10 z terenu powiatu łukowskiego: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz 2 z terenu powiatu ryckiego: Kłoczew i Nowodwór). Z dniem 1 lipca 2015 r. gminy z powiatu ryckiego zostały członkami LGD ?Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej?.

W okresie programowania PROW 2007-2013 łącznie zrealizowano 211 projektów na kwotę 10 456 916,18 zł (99,44 % budżetu LSR). Na dzień 15.06.2018  zostało podpisanych 34 umów o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 na kwotę 5 543 036,93 zł (64,83% budżetu).

W 2014 ze środków PROW 2007-2013 oznakowany  został Szlak Ziemi Łukowskiej liczący ponad 330 km. Prowadzi przez najpiękniejsze i najciekawsze zakątki gmin powiatu łukowskiego oraz dwóch gmin powiatu ryckiego.

Głównymi zasobami, które mogą przyczynić się do rozwoju turystyki na obszarze LGD są: amonity łukowskie (skamieniałości morskich zwierząt z okresu jurajskiego, tj. sprzed 165,5 mln lat), Rezerwat Jata, noblista H. Sienkiewicz urodzony w Woli Okrzejskiej w gm. Krzywda (opisujący także w swoich dziełach inne miejsca, np. Burzec, gm. Wojcieszków) a także wydarzenia związane z walką o niepodległość (podczas powstania listopadowego gm. i m. Stoczek Łukowski)  oraz I i II wojny światowej (ostatnia bitwa kampanii polskiej w 1939 r. gm. Adamów).

Przedsięwzięcia, które są innowacyjne i wykorzystają istniejące na obszarze ww. zasoby otrzymują więcej punktów przy ocenie ich pomysłów. Poniżej przykłady takich przedsięwzięć:

– wybudowanie  8 miejsc rekreacyjno-edukacyjnych (lapidaria + wiata) przyjaznych rowerzystom na terenie gm. Łuków

– zbudowanie kompleksu do historycznej gry symulacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi (paintball) oraz uruchomienie przystani rowerowej gm. Adamów

Wierzymy, że wsparcie finansowe tych właśnie inicjatyw przyczyni się do budowania spójnej oferty turystycznej na obszarze LGD ?RAZEM? i rozwoju całego obszaru.

Analizując mijające 10 lat działalności Stowarzyszenia myślę, że możemy śmiało spojrzeć w oczy naszym członkom i powiedzieć, że tego czasu nie zmarnowaliśmy.

Galeria