Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” – 02.06.2023 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 Statutu, zwołuje w dniu 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w UG Łuków, ul. Świderska 12 w Łukowie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania), zwołuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13.30.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Wybór protokolanta
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór komisji skrutacyjnej
 7. Uzupełnienie władz Stowarzyszenia: Zarządu i Rady
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu Zarządu LGD „RAZEM”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD „RAZEM”
 10. Wybór pełnomocnika WZC do reprezentowania stowarzyszenia
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika WZC do reprezentowania stowarzyszenia
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Kazimierze Goławskiej godności członka honorowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
 13. Przedstawienie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” objętej PS WPR 2023-2027
 14. Dyskusja nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” objętej PS WPR 2023-2027
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” objętej PS WPR 2023-2027
 16. Sprawy różne i wolne wnioski – podsumowanie z okazji 15-lecia działalności LGD
 17. Zakończenie zebrania.