Zakończony nabór wniosków nr 1/2016

Informujemy, że w dniu 2 grudnia 2016 r. zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, tj. w zakresie podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej oraz rozwoju miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny. Kolejna możliwość pozyskania dofinansowania na rozwój obszaru LGD ?RAZEM? na początku 2017 roku! Szczegółowy Harmonogram naborów dostępny jest w podzakładce Nabory.