Nagroda dla wójta gminy Łuków

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM? serdecznie gratuluje Panu Mariuszowi Osiakowi wójtowi gminy Łuków nagrody w kategorii ?Samorządowiec Roku? w konkursie ?Lubelski Orzeł Biznesu 2015?.

Kapituła konkursu oceniała kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia pod kątem tworzenia warunków dla rozwoju biznesu, zwłaszcza podejmowania działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów, tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i aktywności społecznej, wykorzystania kapitału ludzkiego oraz podnoszenia jego poziomu edukacyjnego, a także polepszenia infrastruktury, w tym pro-ekologicznej i dostosowanej do osób niepełnosprawnych.

Członkowie kapituły docenili szczególnie starania wójta na rzecz rozwoju Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Łazach.

Organizatorem konkursu byli Pracodawcy Ziemi Lubelskiej. W tym roku już po raz trzynasty nagrodzili firmy i osoby związane z biznesem.

Honorowymi patronami konkursu są: wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego i prezydent miasta Lublin.

lgd14_16_1sm

lgd14_16_2sm

Festiwal jurajski na terenie Gminy Łuków – dzień pierwszy (10.06.2016 r.)

Ponad 300 uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) z Gręzówki i Gołaszyna oraz z gimnazjum w Gręzówce i Krynce uczestniczyło w dniu 10 czerwca 2016 r. w pierwszym dniu ?Festiwalu jurajskiego? na terenie Zespołu Szkół oraz świetlicy wiejskiej w Gręzówce.

Organizatorem festiwalu była Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, przy wsparciu finansowym Gminy Łuków.

Główny cel to przekazanie młodzieży szkolnej w atrakcyjny sposób jak najwięcej wiedzy o łukowskich amonitach – osobliwości przyrodniczej Gminy Łuków, dla której ustanowiono rezerwat ?Kra Jurajska?. Po uroczystym otwarciu imprezy jej uczestników podzielono na kilkanaście grup warsztatowych.

Tematy zajęć warsztatowych:
?  morze amonitów
?  szable Go-Now
?  wystawa amonitów
?  amonity z gliny
?  amonity wypalane w drewnie (pirografia).

Zajęcia odbywały się rotacyjnie w dwóch turach.

 

W trakcie imprezy ogłoszono wyniki i wręczono nagrody zwycięzcom konkursów na:
1. Plakat promujący łukowskie amonity.
2. Bieg z amonitem.
3. Najciekawszy strój amonitowy.

Wyniki konkurso?w

Wielką atrakcją dla uczestników warsztatów była prelekcja pt. ?Co niósł lądolód?, zaprezentowana przez dr Tatianę Woroncową – Marcinowską z Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

15

Galeria – Wydarzenia

 

Festiwal jurajski na terenie Gminy Łuków ? dzień drugi (11.06.2016 r.)

Drugi dzień ?Festiwalu jurajskiego? (11.06.2016 r.) organizowanego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, przy wsparciu finansowym Gminy Łuków, był edukacyjno-promocyjną imprezą otwartą ? ?piknikiem jurajskim?. Miał on miejsce na terenie małej infrastruktury turystycznej w Klimkach (tzw. ?Strużki Klimkowskiej?). Rozpoczął go występ Zespołu Dziecięcego ?Lipki? z Zespołu Szkół w Gręzówce.

O tym co to są łukowskie amonity i skąd się wzięły opowiedzieli Tatiana Woroncowa – Marcinowska z Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Michał Świder ? nauczyciel geografii z Łukowa.

W ciekawej dyskusji panelowej pt.: ?Stan i perspektywy rozwoju turystyki i geoturystyki na terenie Gminy Łuków?, prowadzonej przez Sebastiana Ignaciuka z TV Magnes Łuków, uczestniczyli: Grzegorz Uss ? Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków, Wojciech Szczygieł ? Z-ca Wójta Gminy Łuków, Sylwia Romańska ?Węzik ? Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz wymieniony wyżej Michał Świder.

Tajniki geocachingu w praktyczny sposób przybliżył zainteresowanym Michał Pyrko ? nauczyciel geografii z Zespołu Szkół w Zalesiu.

Uczestnicy pikniku mieli wyjątkową okazję by na stoisku Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie podziwiać piękne okazy nie tylko łukowskich amonitów i wziąć udział w konkursie z nagrodami z rozpoznawania minerałów, ale i poszerzyć swoją wiedzę geologiczną w bezpośrednich rozmowach ze specjalistami obsługującymi stoisko (dr Tartiana Woroncowa ? Marcinowska, dr Gerard Gierliński, mgr inż. Monika Krzeczyńska, Dominika Sieradz).

Na stoisku Nadleśnictwa Łuków pracownicy Nadleśnictwa zaprezentowali dary lasu: np. ciastka i kompot z igłami sosny, syropy z mniszka i pędów sosny, suszone jagody.

Na scenie wystąpiły zespoły wokalne ?Zalesianki? z Zalesia, ?Niezapominajki? z Dminina i ?Kumpele? z Gręzówki.

Była też okazja spróbować swoich umiejętności na warsztatach z wypalania amonitów w drewnie, a także w formowaniu ich z gliny.

Nie zabrakło małej gastronomii i miejsca rozrywki dla dzieci. Zasmakować też można było pysznych wyrobów cukierniczych domowego wypieku, na które zapraszały Panie z Klimek.

Urocze miejsce i słoneczna pogoda sprzyjała nie tylko weekendowemu wypoczynkowi, ale i niecodziennej okazji poznawania amonitów ? łukowskiej osobliwości przyrodniczej.

19_1

Galeria – Wydarzenia

 

Rajd rowerowy do miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza – 10 lipca br.

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM?, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Wójtowie gmin obszaru LGD serdecznie zapraszają do wzięcia udziału 10 lipca br. w RAJDZIE ROWEROWYM do Woli Okrzejskiej – miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza.

Impreza ma charakter otwarty. Punkty startowe zlokalizowane są na terenie wszystkich gmin.

Trasy rajdu przebiegają przez miejscowości związane z jego życiem i twórczością i prowadzą do Woli Okrzejskiej, z której o godz. 13.00 wszyscy uczestnicy wyruszą na kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei i powrócą na uroczyste zakończenie rajdu w parku przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Aby prawidłowo ukończyć rajd każdy uczestnik będzie musiał przejechać samodzielnie minimum jedną całą trasę rajdu oraz udzielić prawidłowej odpowiedzi na jedno pytanie z zakresu życia i twórczości H. Sienkiewicza.

Wśród wszystkich uczestników, którzy prawidłowo ukończą rajd zostaną rozlosowane atrakcyjne akcesoria rowerowe, w trakcie trwania pikniku. W programie ponadto: konkurs sołectw związanych z życiem i twórczością H. Sienkiewicza, zwiedzanie Muzeum, bicie pamiątkowych monet, konkurs wiedzy o Sienkiewiczu dla uczestników rajdu, rowerowy tor przeszkód, znakowanie rowerów, pokaz tresury psów, warsztaty, gastronomia, itp.

Zapisy do 30 czerwca br. poprzez złożenie karty zgłoszeniowej do koordynatorów w poszczególnych gminach lub wysyłając scan na adres rajdsienkiewicza@wp.pl, kontakt 510 412 710. Przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z Regulamin rajdu.

Inicjatorami rajdu rowerowego jest nieformalna grupa nauczycieli w-f z Gminy Krzywda, która na organizację rajdu rowerowego otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

PLAKAT_RAJD

Otrzymaliśmy umowę na wdrażanie LSR

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? 31 maja br. w Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej oficjalnie otrzymała umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

W imieniu Stowarzyszenia z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Artura Walaska umowę odebrała wiceprezes LGD Sylwia Romańska-Węzik. Umowa określa środki na wsparcie realizacji operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD ?RAZEM? w  wysokości 8 550 000,00 zł, w tym na rozwój przedsiębiorczości 4 294 000,00 zł.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za wkład pracy, zaangażowanie i poświęcanie swojego czasu w celu przygotowania strategii.

Od lewej: Pan Andrzej Kloc - Z-ca Dyrektora Departamentu PROW, Pan Artur Walasek - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pani Sylwia Romańska-Węzik - Wiceprezes Zarządu
Od lewej: Pan Andrzej Kloc – Z-ca Dyrektora Departamentu PROW, Pan Artur Walasek – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pani Sylwia Romańska-Węzik – Wiceprezes Zarządu

umowa_2