Dożynki Gminy Łuków 2016

Tegoroczne dożynki Gminy Łuków odbyły się w Rolach.  W korowodzie dożynkowym prezentowały się wieńce z 19 miejscowości. Piękna pogoda sprzyjała licznym uczestnikom uroczystości, którzy podziwiali występy  zespołów artystycznych  oraz odwiedzali stoiska przygotowane przez sołectwa Gminy Łuków, instytucje, firmy i organizacje, a wśród nich stoisko Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

Na naszym stoisku można było uzyskać informację na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz możliwości pozyskania środków finansowych na realizację własnego pomysłu za pośrednictwem LGD ?RAZEM? w ramach PROW 2014-2020.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom Gminy Łuków za wspólnie spędzone popołudnie.

1_dozynki_Role

Galeria ? Wydarzenia

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na lata 2016-2023

Zapraszamy członków Stowarzyszenia LGD ?RAZEM? oraz pozostałych mieszkańców obszaru LGD do udziału w aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? na lata 2016-2023. Podstawą dokonania zmian jest konieczność uszczegółowienia nazwy wskaźnika rezultatu dla celu szczegółowego nr 1 Budowanie przedsiębiorczości przyjaznej środowisku oraz dostosowanie katalogu możliwych do realizacji operacji do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.

W załączeniu wykaz propozycji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? na lata 2016-2023.

Propozycje zmian w LSR na lata 2016-2023

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dnia 31.08.2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej UG Łuków, ul. Świderska 12.

Uwagi i propozycje zmian do LSR (wraz z ich uzasadnieniem) można zgłaszać do dnia 1 sierpnia br. również osobiście w Biurze LGD ?RAZEM? ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl  na formularzu (do pobrania poniżej).

Formularz zmian

Wizyta geologów

Trzyosobowa ekipa geologów pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Mizerskiego z Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie uczestniczyła w dniach 16-19 sierpnia 2016 r. w rekonesansie geologicznym na terenie Gminy Łuków. Celem wizyty było rozpoznanie możliwości wykorzystania walorów geologicznych Gminy do organizacji geoturystyki na tym terenie.

geolodzy_1

geolodzy_2

Spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?  w związku ze zbliżającym się pierwszym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD ?RAZEM? zaprasza osoby fizyczne (szczególnie poniżej 35 i powyżej 50 roku życia, a także kobiety) oraz przedsiębiorców na spotkanie informacyjne z zasad i możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD ?RAZEM?
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej
  3. Rozwijanie działalności gospodarczej
  4. Koszty kwalifikowalne projektów
  5. Kryteria i zasady wyboru projektów

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

15.09.2016 ? Łuków, Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków,  ul. Świderska 12, godz. 16.00-18.00

19.09.2016 ? Stoczek Łukowski, Sala konferencyjna Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, pl. T. Kościuszki 1, godz. 16.00- 18.00

22.09.2016 ? Krzywda, Centrum Kultury i Integracji Społecznej, ul. Łukowska 20, godz. 16.00-18.00

26.09.2016 ? Wojcieszków, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 38, godz. 16.00-18.00

28.09.2016 ? Łuków, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, godz. 16.00-18.00.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.