Zmiana terminu szkoleń z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy osoby zainteresowane podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, iż planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków w dniu 17 października zostanie przesunięty (z powodu braku instrukcji do biznesplanu). W związku z powyższym szkolenia w zakresie przygotowania wniosków rozpoczną się w połowie października. Harmonogram szkoleń ukaże się wkrótce.

Uwaga: ruszyła nowa edycja Regionalnego Konkursu Grantowego

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 6 sierpnia ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego!

W konkursie o dotacje do 8 500 zł (na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 roku i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 roku) mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Termin składania wniosków mija 25 października 2016 roku o godzinie 12.00. Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie www.rownacszasne.pl

Żeby ułatwić Państwu możliwość aplikowania zapraszamy na szkolenie/spotkanie informacyjne dotyczące programu i wniosku aplikacyjnego 11 października o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Łuków.

Podczas spotkania współpracownicy Funduszu rekomendowani przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży przedstawią uczestnikom zasady przyznawania dotacji, konstruowania poprawnego merytorycznie i formalnie wniosku jak również odpowiedzą na wszelkie pytania i skonsultują Państwa pomysły.

 Spotkanie planowane jest od godz. 14.00 do godz. 16.00-17.00. Może w nim uczestniczyć do 5 osób z każdej instytucji/stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Polskiej Fundacja Dzieci i Młodzieży, Funduszu SMK.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału na e-mail sz-l@o2.pl

Konkurs fotograficzny

Lokalna Grupa Działania „RAZEM” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym na najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. Szkoła podstawowa
  2. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

Do wygrania cenne nagrody: I miejsce – tablet, II miejsce – statyw, III miejsce – zegarek sportowy.

Termin nadsyłania prac – 24 października godz. 12.00.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „PRZYRODNICZE I EDUKACYJNE ZAGOSPODAROWANIE OCZKA WODNEGO W NURZYNIE JAKO PRZYKŁAD ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Razem dla klimatu” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

W załączeniu Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Regulamin konkursu fotograficznego

Formularz zgłoszeniowyplakat_konkurs-fotograficzny_oczko

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD – 28 września 2016 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zgodnie z § 17 ust. 3 pkt. 4 Statutu zwołuje w dniu 28 września 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania) zwołuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 28 września 2016 r. (środa) o godz. 13:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad i wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybory uzupełniające skład Zarządu LGD „RAZEM”.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu LGD „RAZEM”.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu LGD „RAZEM”.
 10. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Rady LGD „RAZEM”.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady LGD „RAZEM”.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Propozycja Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD:

Zasady wynagradzania Członków Zarządu LGD

Aktualizacja Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM” oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Zapraszamy członków LGD „RAZEM” oraz pozostałych mieszkańców obszaru LGD do udziału w aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na lata 2016-2023 oraz Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Podstawą dokonania zmian w LSR jest konieczność uszczegółowienia nazwy wskaźnika rezultatu dla celu szczegółowego nr 1 Budowanie przedsiębiorczości przyjaznej środowisku oraz dostosowanie katalogu możliwych do realizacji operacji do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podstawą dokonania zmian w Regulaminie Rady jest rozporządzenia MRiRW z dnia 25.08.2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz wytycznych 2/1/2016 z dn. 30.08.16 roku.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dnia 22.09.2016 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20

Przedmiotem konsultacji jest wprowadzenie zmian w:

W ZAŁĄCZNIKACH DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO RADY LGD ORAZ W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

W „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia LGD „RAZEM” w ramach poddziałania 19.2” zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 1.

Procedura oceny operacji

Załącznik nr 1 – wykaz zmian

W „Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców” zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 2.

Procedura oceny grantobiorców

Załącznik nr 2 – wykaz zmian

Wykaz zmian w LSR:

LSR – wykaz zmian_aneks_2

Uwagi i propozycje zmian (wraz z ich uzasadnieniem) można zgłaszać do dnia 27 września br. również osobiście w Biurze LGD „RAZEM” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl na formularzu (do pobrania poniżej).

Formularz zmian

Dożynki Powiatowo – Gminno – Parafialne w Zembrach

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” uczestniczyła   11 września 2016 r.  w Dożynkach Powiatowo–Gminno-Parafialnych w Zembrach.  Głównymi organizatorami uroczystości był Powiat Łukowski, Gmina Trzebieszów oraz parafia NMP Królowej Polski w Zembrach. Po Mszy Świętej w miejscowym kościele barwny korowód dożynkowy otwierała Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji, orkiestra dęta i poczty sztandarowe. Licznie przybyła publiczność korzystając z pięknej, słonecznej pogody miała okazję podziwiać wieńce dożynkowe reprezentujące gminy powiaty łukowskiego i odwiedzać liczne stoiska wystawowe.

Na stoisku LGD zorganizowany został punkt informacyjny dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych z nowego okresu programowania PROW 2014-2020. Efekty pozyskanej wiedzy można było sprawdzić w konkursie  lub spróbować szczęścia w humorystycznej wersji koła fortuny. Ci, do których uśmiechnęło się szczęście otrzymali gadżety promocyjne LGD.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 dozynki_13

Galeria – Wydarzenia

Dożynki Gminy Krzywda 2016

Tegoroczne dożynki Gminy Krzywda odbyły się w na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krzywdzie pod hasłem „Sienkiewiczowskie tradycje”. Piękna pogoda przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy podziwiali występy  zespołów artystycznych  oraz odwiedzali stoiska przygotowane przez sołectwa Gminy Krzywda, instytucje, firmy i organizacje, a wśród nich stoisko Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Na naszym stoisku można było uzyskać informację na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz możliwości pozyskania środków finansowych z PROW 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości oraz rekreacyjno-kulturalny obszaru LGD.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom Gminy Krzywda za wspólnie spędzone popołudnie i zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

6_stoisko

Galeria – Wydarzenia

Debata „Susza czy powódź – jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej?”

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” serdecznie zaprasza na debatę „Susza czy powódź – jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej?”, która odbędzie się w dniu 14 września w godz. 10-12.30 w siedzibie LGD w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (sala konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków).

Celem debaty jest podniesienie wiedzy uczestników  w zakresie możliwości przeciwdziałania skutkom suszy i gwałtownych zjawisk klimatycznych poprzez mikroretencję oraz gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach wiejskich i terenach rolniczych, a także prezentacja dobrych praktyk i  wypracowanie rozwiązań do zastosowania na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych i małej retencji

Debatę poprowadzą:

dr Jerzy Kozyra Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy Puławy specjalista w zakresie adaptacji rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowania wzrostu i rozwoju roślin, monitoringu suszy, systemów wspomagania decyzji w rolnictwie, Wspólna Polityka Rolna UE

Irena Krukowska-Szopa oraz Małgorzata Bochyńska – przedstawicielki Fundacji „Zielona Akcja”, specjalistki w zakresie lokalnych projektów adaptacji do zmian klimatu realizowanych przez społeczności lokalne m.in. działań retencyjnych, zadrzewieniowych, koordynatorki projektów finansowanych przez NFOŚ i GW.

Debata  realizowana jest w ramach projektu pn. „Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych” wdrażanego przez LGD „Razem” a finansowanego przez Fundację FDPA ze środków NFOŚ i GW.

W załączeniu program debaty.

zaproszenie_debata