Kiermasz Bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w dniach 16 – 17 grudnia 2017 r. na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie.

Udział w Kiermaszu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom domki wystawiennicze do sprzedaży i prezentacji swoich produktów. Podczas organizowanego przedsięwzięcia chcemy zapewnić odwiedzającym możliwość degustacji i zakupów produktów poszukiwanych w okresie przedświątecznym.

Osoba wystawiająca swój produkt spożywczy powinna posiadać aktualne badania zdrowotne wymagane przy kontakcie z żywnością. Proszę również o zwrócenie uwagi na właściwą, zgodną z wymaganiami sanitarnymi ekspozycję prezentowanych produktów. Jeżeli będą Państwo prowadzili sprzedaż swoich wyrobów, należy pamiętać o wymogach polskiego prawa z zakresu finansów i należytego dokumentowania prowadzonej sprzedaży, np. obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Podczas udziału w imprezie promującej produkty bożonarodzeniowe prosimy także o estetyczne przygotowanie Państwa prezentacji. Kiermasz będzie odbywał się w następujących godzinach: sobota (od 11.00-18.00), niedziela (od 10.00-18.00).

Zgłoszenie udziału (podpisany skan) należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r., na adres: pawel.rzetelski@lubelskie.pl . Informujemy, że przysłanie przez Państwa zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do uczestnictwa w Kiermaszu, po zaakceptowaniu przez organizatorów.

Uprzejmie informuję, że zgłoszenie uczestnictwa zobowiązuje Państwa do aktywnego udziału przez cały czas trwania Kiermaszu. W przypadku niewywiązania się z deklarowanej trzydniowej obecności na Kiermaszu, nie będzie możliwości udziału w kolejnych wydarzeniach przez nas organizowanych. Jednocześnie zaznaczamy, że organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszonych podmiotów oraz wyboru zgłoszonej oferty produktowej. Ilość miejsc ograniczona.

Posiedzenie Rady LGD – rozpatrzenie protestu

Na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków zwoływane jest posiedzenie Rady LGD w celu rozpatrzenia złożonego protestu.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Rozpatrzenie protestu złożonego w ramach naboru grantowego nr 5/2017.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzonego protestu.
 8. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie ostatecznych list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze 5/2017.
 9. Wyrażenie opinii na zmianę umowy o dofinansowanie operacji przez Zakład Mięsny „Kożuchówka” S.C.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 15 ust. 5 i 6 elektroniczna wersja wszystkich materiałów, wniosków i opinii objętych porządkiem obrad zostanie Państwu udostępniona w dniu 29 listopada 2017 r. Materiały i dokumenty w wersji papierowej dostępne są w Biurze LGD od dnia zakończenia naboru od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, tj. 7:30 – 15:30.

Ceremonia pogrzebowa Ostatniego Żołnierza Wyklętego

 

Program ceremonii:

10.30 – Modlitwa Różańcowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie.
12.00 – Msza Św. pogrzebowa pod przewodnictwem ordynariusza siedleckiego Ks. Bp. Kazimierza Gurdy w kościele parafialnym w Trzebieszowie. Po czym nastąpi odprowadzenie doczesnych szczątków na cmentarz.

Dla wszystkich zainteresowanych link z mapką dojazdu do Trzebieszowa https://goo.gl/maps/m9k6fCLykUz.

Więcej szczegółów:

https://www.facebook.com/AntoniDolegaZnicz/photos/a.139534983272878.1073741828.135507990342244/184756335417409/?type=3&theater

oraz

www.ostatniwyklety.gminatrzebieszow.pl