Zakończyliśmy nabory wniosków!

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Rozwijanie działalności gospodarczej – nabór 1/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 859 000,00 zł

Wpłynęło 10 wniosków na kwotę 2 319 029,00 zł, co stanowi 267,97 % limitu naboru nr 1/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór 2/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 560 000,00 zł

Wpłynęło 15 wniosków na kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 214,86 % limitu naboru nr 2/2017

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – nabór 3/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 491 359,45 zł

Wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 490 643,35 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości  178 447,35 zł), co stanowi 99,85 % limitu naboru nr 3/2017

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji – nabór 4/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 1 710 000,00 zł

Wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę 1 708 966,86 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości  549 785,86 zł), co stanowi 99,94 % limitu naboru nr 4/2017

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 oraz 4/2017 odbędzie się dniu 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Konkurs geologiczno – środowiskowy

Uczniowie z gminy Łuków przygotowali 32 prace plastyczne na konkurs geologiczno – środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze, wczoraj, dziś i jutro”, ogłoszony przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (PIG-PIB). Wszystkie prace obejmowały kategorię wiekową: klasy IV – VI szkoły podstawowej i zostały złożone w Lokalnej Grupie Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Komisja złożona z przedstawicieli LGD i gminy Łuków oceniła je na szczeblu gminnym, następnie przekazała do Muzeum Geologicznego PIG-PIB, gdzie będą rywalizowały w konkursie regionalnym.

Nagrody otrzymają następujący uczniowie:

  • Maja Sadło – Zespół Szkół w Gręzówce, kl. V (praca pt.: Amonit ziemią malowany),
  • Paulina Wawrzyńczak – Zespół Szkół w Czerśli, kl. V (praca pt.: Ziemia i minerały),
  • Filip Komsta – Szkoła Podstawowa w Strzyżewie, kl. IV (praca pt.: Wulkan i wodospad).

 

Wyróżnienia otrzymają:

  • Eryk Sosnowski –Zespół Szkół w Gręzówce, kl. IV,
  • Zuzanna Sadło –Zespół Szkół w Rolach, kl. VI,
  • Roksana Burdoń –Zespół Szkół w Rolach, kl. V,
  • Gabriela Celińska –Zespołu Szkół w Gołaszynie, kl. VI,
  • Alicja Cegiełka –Zespół Szkół w Gręzówce, kl. IV.