Projekt „Pracuję u siebie” – rozpoczęcie działalności gospodarczej


Piknik rekreacyjno – sportowy „Bezpieczne lato”

2 lipca 2017 r. (niedziela) w Zastawiu odbędzie się – współorganizowany przez LGD – Piknik rekreacyjno – sportowy „Bezpieczne lato”.  Zapraszamy!

 

VI PÓŁMARATON TRADYCJI w Lesie Gułowskim

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dniu 1 lipca 2017 r. w VI PÓŁMARATONIE TRADYCJI w Lesie Gułowskim (Gmina Adamów). Współorganizatorem imprezy jest nasze Stowarzyszenie. Regulamin i szczegóły – tutaj.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD – 28 czerwca 2017 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?  zgodnie z § 17 ust. 3 pkt. 4 Statutu zwołuje w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 11:00  w sali w Pałacyku Fantazja Sięciaszka Pierwsza 57a Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania) zwołuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj.: 28 czerwca 2017 r.  o godz. 11:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad i wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016 i udzielenia Zarządowi absolutorium.
 11. Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2016/I półrocze 2017 r.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski, w tym plany realizacji LSR na II półrocze 2017 r.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy do głosowania na nasz projekt!

Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekt zrealizowany przez naszą LGD pt. „Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach Projektu „RAZEM DLA KLIMATU”, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każda osoba może oddać jeden głos. Termin głosowania od 12 do 25 czerwca do godz. 23.59. W ramach konkursu przewidziano nagrody (laptopy) dla trzech podmiotów, które otrzymają największą liczbę głosów oddanych na projekt. Szczegóły projektu oraz głosowanie tutaj.

Regulamin konkursu >>>

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, iż posiedzenie Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? dotyczące rozpatrzenia złożonych protestów, które wpłynęły odnośnie naborów nr 1/2017 i 2/2017 odbędzie się dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Zmiana harmonogramu planowanych naborów wniosków

Informujemy o zmianie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Przewidywany termin następnego naboru VIII/IX 2017 roku z zakresu:

 1. Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturowego (3.1.2) – 102 tys. zł
 2. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (Grant, 3.1.3)285 tys. zł
 3. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii (Grant, 2.2.1)266 tys. zł

Jednocześnie przypominamy, iż ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie LGD nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru.