Zakończyliśmy nabory wniosków grantowych

Informujemy, że w dniu 3 października zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji ? nabór nr 5/2017:

Limit dostępnych środków wynosił 285 000,00 zł

Wpłynęło 12 wniosków na kwotę 317 814,00 zł, co stanowi 111,81 % limitu naboru nr 5/2017

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ? nabór nr 6/2017:

Limit dostępnych środków wynosił 133 000,00 zł

Wpłynęło 7 wniosków na kwotę 158 184,00 zł, co stanowi 118,94 % limitu naboru nr 6/2017

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje ? nabór nr 7/2017:

Limit dostępnych środków wynosił 133 000,00 zł

Wpłynął 1 wniosek na kwotę 29 996,00 zł, co stanowi 22,55 % limitu naboru nr 7/2017

W związku z brakiem możliwości osiągnięcia wskaźników realizacji projektu grantowego kultywowania lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje ? nabór nr 7/2017 na podstawie liczby złożonych w o powierzenie grantu LGD ?RAZEM? odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców w naborze nr 7/2017 r. Jednocześnie LGD ?RAZEM? informujemy, iż z powodu zmiany rozporządzeń nie będzie możliwe ponowne ogłoszenie otwartego naboru w ramach projektu grantowego na kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia informacji o odstąpieniu od naboru nr 7/2017. Ponowny nabór na granty zostanie ogłoszony niezwłocznie po dostosowaniu procedur do obowiązujących rozporządzeń.

Posiedzenie Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach nr 5/2017 i 6/2017 odbędzie się dniu 3 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej oraz 1 – dniowy wyjazd studyjny w ramach „DOBRYCH PRAKTYK”

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu współpracy jest szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej, uzupełnieniem którego jest 1 – dniowy wyjazd studyjny w ramach ?DOBRYCH PRAKTYK?.

Rekrutacja jest otwarta, a udział w szkoleniu mogą wziąć wyłącznie uczestnicy warsztatów kulinarnych z 3 partnerskich LGD projektu współpracy, tj. LGD ?RAZEM?, LGD ?Ziemia Zamojska? oraz Stowarzyszenie ?Poleska Dolina Bugu?.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie.