Posiedzenie Rady LGD – rozpatrzenie protestu

Na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków zwoływane jest posiedzenie Rady LGD w celu rozpatrzenia złożonego protestu.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Rozpatrzenie protestu złożonego w ramach naboru grantowego nr 5/2017.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzonego protestu.
 8. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie ostatecznych list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze 5/2017.
 9. Wyrażenie opinii na zmianę umowy o dofinansowanie operacji przez Zakład Mięsny „Kożuchówka” S.C.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 15 ust. 5 i 6 elektroniczna wersja wszystkich materiałów, wniosków i opinii objętych porządkiem obrad zostanie Państwu udostępniona w dniu 29 listopada 2017 r. Materiały i dokumenty w wersji papierowej dostępne są w Biurze LGD od dnia zakończenia naboru od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, tj. 7:30 – 15:30.

Ceremonia pogrzebowa Ostatniego Żołnierza Wyklętego

 

Program ceremonii:

10.30 – Modlitwa Różańcowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie.
12.00 – Msza Św. pogrzebowa pod przewodnictwem ordynariusza siedleckiego Ks. Bp. Kazimierza Gurdy w kościele parafialnym w Trzebieszowie. Po czym nastąpi odprowadzenie doczesnych szczątków na cmentarz.

Dla wszystkich zainteresowanych link z mapką dojazdu do Trzebieszowa https://goo.gl/maps/m9k6fCLykUz.

Więcej szczegółów:

https://www.facebook.com/AntoniDolegaZnicz/photos/a.139534983272878.1073741828.135507990342244/184756335417409/?type=3&theater

oraz

www.ostatniwyklety.gminatrzebieszow.pl

Szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej w ramach projektu współpracy

13.11.2017 r. LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przeprowadziła szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej dla uczestniczek warsztatów kulinarnych w ramach projektu współpracy „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”.

Więcej o projekcie współpracy >>>

Zakończyliśmy warsztaty kulinarne!

W dniu 10.11.2017 r. odbyły się ostatnie z 10 zaplanowanych warsztatów kulinarnych na terenie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ  PRZYSZŁOŚCI”, realizowane w ramach projektu współpracy pn. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów – kliknij tutaj.