LGD zaprasza na wielkanocne warsztaty rękodzielnicze!

Pomimo że do świąt Wielkiej Nocy jeszcze kilka tygodni, LGD ?RAZEM? już teraz zaprasza do udziału w warsztacie o tematyce wielkanocnej ? zdobienie pisanek z zastosowaniem techniki decoupage oraz włóczki. Zainteresowanie udziałem można zgłaszać od 30 stycznia do 23 lutego 2018 roku.

Warsztat odbędzie się na przełomie lutego/marca 2018 roku na terenie obszaru LGD ?RAZEM?. Adresatami  zajęć są osoby zatrudnione w gminnych bibliotekach bądź domach kultury znajdujących się na obszarze LGD ?RAZEM?, które chcą doskonalić umiejętności artystyczne poprzez praktyczne ćwiczenia z zakresu sztuki zdobienia pisanek metodą decoupage oraz włóczką. Głównym zamierzeniem warsztatu jest aktywizacja osób należących do grup defaworyzowanych poprzez animację lokalną, mającą na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Docelowym efektem warsztatu będzie konkurs na ?NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ? wykonaną przez dzieci/młodzież wraz z uczestnikami w/w zajęć w gminnych bibliotekach bądź domach kultury na terenie obszaru LGD ?RAZEM?. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody! Zapraszamy!

W załączeniu:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Regulamin warsztatów

Warsztat refleksyjny – postępy w realizacji LSR

W dniu 18.01.2018 r. odbył się warsztat refleksyjny poprowadzony przez p. Mariusza Wachowicza, w którym wzięli udział przedstawiciele Rady LGD, JST, członków Stowarzyszenia, mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracownicy Biura LGD. Na spotkaniu gościliśmy p. Jolantę Skrzek ? pracownika Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej Warsztat refleksyjny – postępy w realizacji LSR

Jest czas pracy i jest czas odpoczynku…

Nasz Kolega ? Andrzej Małek, po wieloletniej pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? z końcem 2017 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Od początku funkcjonowania biura ? aż do połowy 2015 r. był jego Dyrektorem, a następnie ? już do końca pracy ? specjalistą ds. turystyki. Pracownicy Biura LGD oraz przedstawiciele Gmin obszaru LGD ?RAZEM? uroczyście podziękowali koledze za oddaną pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej Jest czas pracy i jest czas odpoczynku…

Uwaga! Zmiana godzin pracy Biura LGD

Informujemy, że w dniu 18 stycznia 2018 r. Biuro LGD będzie czynne do godz. 14.30, a w dniu 19 stycznia 2018 r. w godzinach 8.30 – 15.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualizacja strategicznych dokumentów LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR na lata 2016-2023 i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 ? 2023 . Celem aktualizacji jest dostosowanie wskaźników produktu i rezultatu określonych w Strategii do obowiązujących wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Propozycje zmian zaznaczone zostały kolorem czerwonym

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian można zgłaszać do dnia 22.01.2018 r. do godz. 10.00 pocztą elektroniczną na adres poczta@lgdrazem.pl  lub osobiście w Biurze LGD, ul. Świderska 12 , 21-400 Łuków w godzinach pracy biura (pobierz formularz zmian).

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22.01.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej UG Łuków (I piętro) odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia. Wypracowane w trakcie spotkania aktualizacje zapisów zostaną również zamieszczone w zaktualizowanej LSR. Prosimy o potwierdzenie mailem lub telefonicznie 25 798 31 94 udziału w spotkaniu.

Projekt zmian w LSR

Projekt zmian w LSR – bez opcji „śledź zmiany”

Projekt zmian w procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Formularz zmian w LSR oraz procedurze wyboru i oceny operacji

Zmiany w wyżej wymienionych dokumentach po konsultacjach społecznych zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia ?RAZEM?, przekazane do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi Instytucji Wdrażającej zaktualizowane dokumenty zostaną zamieszczone na stronie LGD ?RAZEM?.

Warsztat refleksyjny prowadzony w ramach ewaluacji wewnętrznej (on-going)

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań ? jeśli to będzie konieczne ? oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Warsztat refleksyjny poświęcony wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r w Klimkach w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym CARDINALE PALACE  w godz. 15.00 ? 19.00.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS, przedstawiciel innego LGD.

Moderator – Mariusz Wachowicz

Socjolog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jest aktywnym badaczem społecznym od 2000 r. Specjalizuje się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych. Ma duże doświadczenie w projektach związanych z społecznościami lokalnymi i samorządami. Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

Ferie zimowe w górach 2018

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej ?Dom Europy? przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla 50 dzieci w RABCE ZDRÓJ koło Zakopanego.

Termin zimowiska: 02 ? 11 luty 2018 rok (10 dni)

Miejsce: Dom Wypoczynkowy Żuraw w Rabce Zdrój

Uczestnicy: 50 dzieci w wieku 10-16 lat (urodzonych po 1 stycznia 2002 roku)

Czytaj więcej Ferie zimowe w górach 2018