Szkolenia i wizyta studyjna LGD nad Bugiem

Członkowie Rady LGD „RAZEM”, lokalni liderzy oraz pracownicy biura LGD w dniach 15-16 lutego 2018 r. odbyli szkolenia połączone z wizytą studyjną „Procedura i metodyka oceny operacji w ramach wdrażania LSR – dobre praktyki w zakresie wdrażania LSR na lata 2014-2020” oraz „Integracja lokalnych społeczności i aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań” (łącznie 21 osób).

Czytaj dalej Szkolenia i wizyta studyjna LGD nad Bugiem

Podziękowania za oddane głosy…

W plebiscycie na Człowieka roku powiatu łukowskiego w kategorii Samorządność i społeczność lokalna organizowanym przez Kurier Lubelski, Prezes Zarządu naszej LGD – Sylwia Romańska-Węzik uzyskała 269 głosów i zajęła II miejsce!

Wszystkim serdecznie dziękujemy za oddane głosy, które potwierdzają sens naszych działań i są doceniane przez mieszkańców naszego obszaru działania.

CZŁOWIEK ROKU 2017 – SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA W POWIECIE ŁUKOWSKIM

Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM” została nominowana za działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w powiecie łukowskim w kategorii Samorządność i Społeczność Lokalna za wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz turystyki, a także rozwijanie aktywności lokalnej społeczności, m.in. organizację II Festiwalu Jurajskiego i projektu kulinarnego „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”.

Jeżeli uważacie Państwo, że warto poprzeć naszą działalność prosimy o sms pod numer 72355 o treści KLS.84 (koszt 2,46 z VAT). Głosowanie potrwa do 15 lutego. Z góry dziękujemy.