Szkolenie z zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej”

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się szkolenie poświęcone wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz biznesplanów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Uczestniczyło w nim 11 potencjalnych Beneficjentów.

Czytaj dalej Szkolenie z zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej”

Ogłosiliśmy nowe nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

  1. 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – limit środków 1 304 985 złotych
  2. 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego – limit środków 102 000 złotych
  3. 2.2.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje (granty) – limit środków 133 000 złotych

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Ogłoszenie o naborze oraz wzory dokumentów związanych z naborem wniosków dostępne są w zakładce https://lgdrazem.pl/nabory/

Szkolenia dla przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM” zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, przedsięwzięcie: 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa.

Termin:

21 marca godz. 09.00 – 12.00 – sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12

Program:

  1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej.
  2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
  3. Wniosek i biznesplan.
  4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: https://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.

LGD na konferencji „Z innowacją w przyszłość – wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego”

Konferencja „Z innowacją w przyszłość – wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego” odbyła się dnia 7 marca 2018 r. w Klimkach. Pani Sylwia Romańska-Węzik, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM”, przekazała uczestnikom informacje na temat zasad i możliwości pozyskania funduszy na rozpoczęcie i/lub rozwijanie działalności gospodarczej ze środków PROW 2014-2020, które można uzyskać za pośrednictwem LGD „RAZEM”. Przypomniała również, że LGD zależy na wprowadzeniu nowych i udoskonalonych elementów turystyki historycznej i kulturowej, w związku z tym te przedsięwzięcia, które będą innowacyjne i wykorzystają istniejące na naszym obszarze zasoby przyrodnicze w postaci osobliwości przyrody nieożywionej (amonity), zasoby historyczne i kulturowe związane z walkami powstańczymi Powstania Styczniowego i Listopadowego, a także I i II Wojny Światowej oraz życiorysu i twórczości Henryka Sienkiewicza, otrzymają więcej punktów przy ocenie ich pomysłów biznesowych.

Czytaj dalej LGD na konferencji „Z innowacją w przyszłość – wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego”

Warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek

W dniu 7 marca 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  zorganizowało w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukowie, Filii w Dąbiu, warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek. Spotkanie było adresowane do osób zatrudnionych w gminnych bibliotekach bądź domach kultury na terenie obszaru LGD „RAZEM”, uzdolnionych oraz zainteresowanych nauką posługiwania się różnego rodzaju technikami plastycznymi zdobienia pisanek.

Czytaj dalej Warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek