Uwaga! Zmiana w Regulaminie Konkursu!

Informujemy, że nastąpiła zmiana Regulaminu udziału w konkursie „Smaki ziemi łukowskiej” – zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 1 do Regulaminu.

Posiedzenie Rady LGD – 10 maja 2018 r.

W dniu 10 maja 2018 r. rozpoczęło się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w naborach nr 1/2018, 2/2018 i 3/2018. Lista operacji wybranych w naborze 1/2018 dostępna jest w podzakładce Wyniki oceny. Natomiast ocena i wybór operacji w naborach nr 2/2018 i 3/2018 dokonana będzie 24 maja 2018 r.

Projekt „Współpraca szansą na rozwój obszarów wiejskich poprzez innowacje”

Program seminariów >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Uwaga Beneficjenci – dwa ważne pisma z ARiMR!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała dwa pisma dotyczące:

a) obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjentów z tzw. ?ulgi na start? w ramach poddziałania 19.2 – podejmowanie działalności gospodarczej,

b) dokumentowania miejsca zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną w zakresie poddziałania 19.2 – rozwijanie działalności gospodarczej.

Bardzo prosimy Beneficjentów o zapoznanie się z ww. pismami.

Lubelska Majówka

Koło Gospodyń Wiejskich z Huty Dąbrowej z Gminy Krzywda oraz  Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej reprezentowali obszar LGD ?RAZEM? podczas LUBELSKIEJ MAJÓWKI ? FESTIWALU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, który odbył się w dniach 12-13 maja 2018 r. , na terenie Centrum Wystawienniczo ? Konferencyjnego Targów Lublin, przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

Pierwszego dnia Lubelskiej Majówki, tj. 12 maja 2018 r. Panie z KGW promowały własnoręcznie przygotowane potrawy, regionalne smakołyki oraz wyroby szklane wyprodukowane przez Hutę Szkła Gospodarczego T. Wrześniak.

Natomiast 13 maja Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej prezentowało swoją ofertę edukacyjną związaną z tematem ostatniej bitwy kampanii polskiej 1939 r. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się autentyczne eksponaty wyjęte prosto z muzealnych gablot: rkm wz28, polski hełm wz31. Niemała atrakcją była też możliwość przymierzenia oraz zrobienia sobie zdjęcia w prawdziwym hełmie i masce przeciwgazowej używanych w czasach współczesnych przez polskich żołnierzy.

Bardzo dziękujemy Paniom z KGW z Huty Dąbrowej z Gminy Krzywda oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej za reprezentowanie Ziemi Łukowskiej na Lubelskiej Majówce.

Czytaj więcej Lubelska Majówka

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Austrii

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje wyjazd studyjno?szkoleniowy do Austrii dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w dniach 20-26.05.2018 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczestników wyjazdu z przedsiębiorczością i turystyką regionu Tyrol (Austria Zachodnia). Wymiana informacji i zaobserwowanie dobrych praktyk poprzez spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z terenu Tyrolu pomoże w realizacji zakładanego celu. Każde LGD może zgłosić tylko jednego kandydata.

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się zainteresowane tematyką wyjazdu osoby (z obszaru działania LGD „RAZEM”) i wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dostarczenie jej do Biura LGD (mailowo lub w wersji papierowej). Preferowany termin dostarczenia karty ? 14.05.2018 r.

Szczegóły wyjazdu znajdują się na stronie ksow.lubelskie.pl

https://lubelskie.ksow.pl/news/entry/13240-oglaszamy-nabor-kandydatow-na-wyjazd-studyjno.html

Karta zgłoszeniowa >>>

Majówka w Lublinie

Uprzejmie informujemy, że LGD ?RAZEM? weźmie udział w charakterze wystawcy w/w wydarzeniu LUBELSKA MAJÓWKA ? FESTIWAL AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2018 r. , na terenie Centrum Wystawienniczo ? Konferencyjnego Targów Lublin, przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. Zapraszamy wystawców z terenu LGD ?RAZEM? do udziału w Festiwalu i bezpłatnej prezentacji swoich produktów/usług na stoisku LGD. Festiwal zapowiada się jako jedno
z najciekawszych i najbardziej urozmaiconych pod względem artystycznym i kulinarnym wydarzeniem na mapie kulturalnej Lublina i regionu. Podczas Festiwalu swoja ofertę zaprezentują regionalni producenci żywności tradycyjnej, szkółkarze i twórcy ludowi. Całość uświetnią występy artystyczne.

W programie m.in.:

  • Występ Zespołu Pieśni i Tańca ?Lublin? im. Wandy Kaniorowej
  • Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Muzycznego w Lublinie
  • Koncert zespołu WITA-MINA D i VaBank
  • Kabaret QQ na Muniu
  • Gwiazdy Festiwalu: CLEO i Kabaret pod Wyrwigroszem (13 maja)

PATRONAT HONOROWY NAD WYDARZENIEM objął Krzysztof Hetman ? Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sławomir Sosnowski ? Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Krzysztof Żuk ? Prezydent Miasta Lublin.

LUBELSKA MAJÓWKA to wydarzenie, które stanie się ważną platformą komunikacji pomiędzy mieszkańcami naszego regionu i pomoże zjednoczyć różne grupy społeczne we wspólnym celu, jakim jest dzielenie się wiedzą i potencjałem Województwa Lubelskiego.

Zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową prosimy dokonać do 9 maja 2018r. do godziny 15.30.
Osoba do kontaktu: Sylwia Romańska-Węzik ; tel.: 25 798 31 94; e-mail: poczta@lgdrazem.pl
Więcej na stronie www.majowka.targi.lublin.pl