Szkolenie – rozliczanie projektów

Beneficjentów, którzy podpisali umowy, są w trakcie realizacji operacji lub rozliczają zrealizowany projekt serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów w ramach poddziałania 19.2.” Szkolenie, które przeprowadzą pracownicy Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego, odbędzie się 03.07.2018r, godzina 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 02.07.2018 r., do godziny 12.00: mailowo: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: 25 798 31 94.

Program szkolenia

Otrzymaliśmy wyróżnienie

Miło nam poinformować Państwa, że Kapituła VI Konkursu im. Czernieckiego wyróżniła publikacje „Akademia smaku ziemi łukowskiej” w organizowanym konkursie na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2018 roku!

Dyplom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie przekazany w dniu 30 czerwca 2018 roku o godzinie 15:00 w hotelu „Nowa Bochnia” w Bochni.

Raz jeszcze bardzo dziękujemy Paniom z KGW oraz lokalnych stowarzyszeń za wkład wniesiony w jej powstanie i pomoc w promocji smaków Ziemi Łukowskiej!

Czytaj dalej Otrzymaliśmy wyróżnienie

10 lat Naszego Stowarzyszenia!

27 maja 2018 roku minęła 10 rocznica utworzenia LGD. Podsumowanie 10 lat działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprezentowane zostało na konferencji w dniu 15 czerwca 2018 r. zorganizowanej w Klimkach w Parisel Palace Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe. Spotkanie zaszczyciło ponad 100 osób: goście oraz członkowie Stowarzyszenia.

Pani Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu otworzyła konferencję oraz przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia organizacji.

Historię powstania łukowskiego LGD przypomniała założycielka i inicjatorka – Pani Kazimiera Goławska

spotkanie, na którym zawiązała się grupa inicjatywna odbyło się 27 lipca 2007 roku w Stoczku Łukowskim. Od dnia rejestracji do 30 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie funkcjonowało na obszarze 12 gmin (10 z terenu powiatu łukowskiego: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz 2 z terenu powiatu ryckiego: Kłoczew i Nowodwór). Z dniem 1 lipca 2015 r. gminy z powiatu ryckiego zostały członkami LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

W okresie programowania PROW 2007-2013 łącznie zrealizowano 211 projektów na kwotę 10 456 916,18 zł (99,44 % budżetu LSR). Na dzień 15.06.2018  zostało podpisanych 34 umów o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 na kwotę 5 543 036,93 zł (64,83% budżetu).

W 2014 ze środków PROW 2007-2013 oznakowany  został Szlak Ziemi Łukowskiej liczący ponad 330 km. Prowadzi przez najpiękniejsze i najciekawsze zakątki gmin powiatu łukowskiego oraz dwóch gmin powiatu ryckiego.

Głównymi zasobami, które mogą przyczynić się do rozwoju turystyki na obszarze LGD są: amonity łukowskie (skamieniałości morskich zwierząt z okresu jurajskiego, tj. sprzed 165,5 mln lat), Rezerwat Jata, noblista H. Sienkiewicz urodzony w Woli Okrzejskiej w gm. Krzywda (opisujący także w swoich dziełach inne miejsca, np. Burzec, gm. Wojcieszków) a także wydarzenia związane z walką o niepodległość (podczas powstania listopadowego gm. i m. Stoczek Łukowski)  oraz I i II wojny światowej (ostatnia bitwa kampanii polskiej w 1939 r. gm. Adamów).

Przedsięwzięcia, które są innowacyjne i wykorzystają istniejące na obszarze ww. zasoby otrzymują więcej punktów przy ocenie ich pomysłów. Poniżej przykłady takich przedsięwzięć:

– wybudowanie  8 miejsc rekreacyjno-edukacyjnych (lapidaria + wiata) przyjaznych rowerzystom na terenie gm. Łuków

– zbudowanie kompleksu do historycznej gry symulacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi (paintball) oraz uruchomienie przystani rowerowej gm. Adamów

Wierzymy, że wsparcie finansowe tych właśnie inicjatyw przyczyni się do budowania spójnej oferty turystycznej na obszarze LGD „RAZEM” i rozwoju całego obszaru.

Analizując mijające 10 lat działalności Stowarzyszenia myślę, że możemy śmiało spojrzeć w oczy naszym członkom i powiedzieć, że tego czasu nie zmarnowaliśmy.

Galeria

Podpisanie nowych umów grantowych

Dnia 11 czerwca 2018 roku w imieniu LGD „RAZEM” Pani Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu oraz Pani Kinga Szerszeń – Wiceprezes Zarządu miały przyjemność podpisać i wręczyć 10 lokalnym organizacjom z 8 gmin (Adamów, Łuków, Krzywda, Stanin, Serokomla, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków) umowy na realizację inicjatyw z zakresu rozwoju infrastruktury i usług turystyczno-rekreacyjnych na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Jedna umowa została podpisana przez Gminę Krzywda. Sumarycznie zostało podpisanych 11 umów grantowych na kwotę 281 734,00 zł.

Poziom dofinansowania wynosi do 95 % kosztów kwalifikowalnych, z czego 90 % środków zostaje wypłaconych zaliczkowo przez LGD po podpisaniu umów. W najbliższym czasie można spodziewać się powstania:

  • siłowni zewnętrznych w miejscowości Żdżary i Stare Kobiałki;
  • siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowościach: Drożdżak, Feliksin, Ruda, Trzebieszów, Zastawie,
  • placu zabaw w miejscowościach: Nurzyna, Gręzówka, Józefów Duży, Oszczepalin, Sobiska

W miejscowości Nurzyna oprócz placu zabaw będzie można również wypożyczać wędki i korzystać z nich w pobliskim oczku wodnym.

Konkurs na ww. zakres został ogłoszony jesienią ubiegłego roku. Skierowany był głównie do organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i to głównie one złożyły wnioski. Udział samorządów był ograniczony, ponieważ suma kwot na operacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie mógł przekraczać 20 % kwoty środków przyznanych na projekt. Limit dostępnych środków wynosił 285 000,00 zł, wpłynęło 12 wniosków na kwotę 317 814,00 zł, co stanowiło 111,81 % limitu naboru nr 5/2017. Po wybraniu wniosków LGD złożyło projekt grantowy do UM, na który podpisało umowę w dniu 25 maja 2018 roku.

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna zostanie sfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Czytaj dalej Podpisanie nowych umów grantowych