LGD otrzymała wyróżnienie!

Miło jest nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie otrzymało II wyróżnienie w konkursie im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2018 roku. – za książkę kucharską „Akademia smaku ziemi łukowskiej”. Książka została wydana w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”.

Posiedzenie Rady LGD

W dniu 13 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” korygujące omyłki pisarskie w dwóch uchwałach oraz kartach oceny dwóch operacji.

Jednocześnie informujemy, iż omyłki pisarskie nie miały wpływu na ocenę wniosków i liczbę przyznanych punktów. Skorygowane uchwały zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Beneficjentów, których dotyczyły te omyłki.

Wyniki konkursu pn. „Smaki ziemi łukowskiej”

28 czerwca 2018 r. Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący Pani Elżbieta Wójcik – kucharz regionalista, Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM”, Agnieszka Nowak – Specjalista ds. projektów i animacji (koordynator lokalny projektu  pt. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”), Magdalena Oknińska – Redaktor  naczelny/prowadzący „Wspólnota Łukowska” oraz Teresa Wakulik – sekretarz redakcji „Wspólnota Łukowska” dokonała oceny nadesłanych do Biura LGD „RAZEM” oraz tygodnika „Wspólnota Łukowska” lokalnych/tradycyjnych przepisów na konkurs Smaki ziemi łukowskiej”. Komisja Konkursowa w swoich ocenach poza kryteriami obiektywnymi (zgodność tematyczna) wzięła pod uwagę estetykę oraz oryginalność nadesłanego przepisu.  Wyłonieni zwycięzcy reaktywowali stare, zapomniane przepisy – odświeżyli je, spisali  i opracowali na nowo.

Czytaj dalej Wyniki konkursu pn. „Smaki ziemi łukowskiej”

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3

Jeżeli działasz w młodej organizacji pozarządowej na terenie powiatu łukowskiego!

Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje!

Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności!

Jeśli TAK – zapraszamy w imieniu organizatorów konkursu, tj.  Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na szkolenie do Biura LGD, w którym dowiesz się jak otrzymać 5000,00 zł dotacji na planowane działania!

Program adresowany jest do:

– młodych organizacji pozarządowych,

– grup nieformalnych i samopomocowych.

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z POWIATU ŁUKOWSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 9 LIPCA O GODZ. 13.00 W SIEDZIBIE LGD (BUDYNEK UG ŁUKÓW).

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 lipca do 31 lipca 2018 r., do godziny 23:59.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-3-1164.php

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2018,91

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do Biura LGD, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Czytaj dalej Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3

Uwaga Beneficjenci – zmiana terminu szkolenia z rozliczania projektów

Informujemy, że szkolenie pt. „Prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów w ramach poddziałania 19.2.” w dniu 03.07.2018 r. nie odbędzie się. Planowany nowy termin szkolenia to 12.07.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 10.07.2018 r., do godziny 12.00: mailowo: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: 25 798 31 94. Serdecznie zapraszamy.