Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD

Klub Sportowy LESOVIA TRZEBIESZÓW w sierpniu 2018 r. zakończył realizację projektu pn.: ?Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Trzebieszów Drugi i Karwów? w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Trzebieszów utworzono  jedną siłownię napowietrzną w Trzebieszowie Drugim oraz dwa boiska treningowe w miejscowości Karwów.

Celem operacji był wzrost potencjału turystycznego obszaru LGD i rozwój infrastruktury i usług w zakresie rekreacji na obszarze Gminy Trzebieszów poprzez przygotowanie w okresie 3-6 miesięcy od podpisania umowy jednej siłowni na napowietrznej w miejscowości Trzebieszów Drugi oraz utworzenie dwóch boisk rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, w tym osób 50+ w miejscowości Karwów.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo? objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD na dożynkach w Serokomli i Starych Kobiałkach

LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zorganizowało w dniu 26.08.2018 r. stoiska informacyjno-promocyjne podczas Dożynek Gminnych w gminach Serokomla oraz Stoczek Łukowski.

Na stoiskach można było zapoznać się z działalnością LGD, dowiedzieć się o możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na stoisku w Starych Kobiałkach, gm. Stoczek Łukowski była również możliwość wzięcia udziału w konkursach wiedzy o obszarze LGD/programie LEADER. Wylosowane trzy osoby otrzymały nagrody w postaci wydawnictw i gadżetów naszego Stowarzyszenia.

Jak w ubiegłym roku najmłodsi mogli wykazać się w konkursie na ?jesienne cudaczki?. Mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy naszych młodych mieszkańców do polubienia owoców i warzyw.

Kolejna możliwość do wzięcia udziału w konkursach, sprawdzenia swojej wiedzy o obszarze LGD/programie Leader już w następną niedzielę, tj. 02.09.2018 w godz. 13.00 ? 18.00 podczas Festiwalu Geologicznego organizowanego w Klimkach, gm. Łuków oraz 08.09.2018 w godz. 14.00 ? 17.00 podczas Dożynek Diecezjalnych organizowanych w Woli Gułowskiej, gm. Adamów.

Galeria