Otwarcie siłowni zewnętrznej w Żdżarach

W minioną sobotę, tj. 13 października 2018 r. w Żdżarach (gmina Łuków) uroczyście otwarto siłownię zewnętrzną. Nowa infrastruktura wzbogaci teren rekreacyjny „Ranczo pod bocianami”.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „ŻDŻARZANIE” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Projekt, którego całkowity koszt wyniósł: 36 667,40 zł (przy dofinansowaniu w kwocie 34 787,00 zł) przyczynił się do powstania 9 urządzeń siłowni zewnętrznej FIT, 3 koszy na śmieci, ławki, stojaka na rowery, tablicy regulaminowej oraz nasadzeń zieleń wokół miejsca rekreacji.

W otwarciu siłowni zewnętrznej wzięli udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz okoliczni mieszkańcy. Była to dobra okazja do promocji walorów aktywnego stylu życia.

Siłownia zewnętrzna w Żdżarach, to dobry przykład współpracy oraz kolejny dowód na głęboki sens istnienia organizacji pozarządowych.

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna została sfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.