OSP Trzebieszów rozwija Orkiestrę Dętą

Ochotnicza Straż Pożarna z Trzebieszowa zrealizowała projekt pn. „Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania kultywujące lokalną tradycję i historię poprzez rozwój Orkiestry Dętej przy OSP Trzebieszów”. Zakupiono instrumenty muzyczne: dwa klarnety, dwie trąbki, flet poprzeczny, saksofon altowy, saksofon tenorowy oraz tubę. Pozwoliło to na uatrakcyjnienie organizowanych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą przy OSP Trzebieszów imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Całkowity koszt projektu wyniósł 33 578,00 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 29 619,00 zł – realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresu kultywowania lokalnych tradycji i historii z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Czytaj dalej OSP Trzebieszów rozwija Orkiestrę Dętą

Ciekawe odkrycie geologów na Szlaku Ziemi Łukowskiej

Zapraszamy do lektury artykułu w „Przeglądzie geologicznym”, w którym zaprezentowano nieznaną dotąd wiedzę na temat łukowskich kier jurajskich, poznaną w wyniku badań odkrywki wykonanej w sierpniu 2018 r. w Gołaszynie, w trakcie realizacji przez Gminę Łuków projektu „Międzynarodowa konferencja naukowa powiązana z jarmarkiem w oparciu o osobliwości przyrody nieożywionej tj. amonity” finansowanego z PROW 2014-2020.