Boże Narodzenie 2018


Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łukowie zapraszają przedstawicieli KGW i organizacji pozarządowych działających na terenie wsi obszaru LGD na szkolenie, którego celem jest m.in. zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

PROGRAM:

  1. Przedstawienie i omówienie portalu IRZ plus służącego do składania zgłoszeń zwierzęcych poprzez Internet.
  2. Zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
  3. Spotkanie informacyjno-promocyjne ? nt. głównych założeń LSR oraz możliwości pozyskiwania środków w ramach realizacji LSR

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 13 grudnia godz. 10.00 ? 12.30, sala konferencyjna UG Łuków.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres.
e-mail:  poczta@lgdrazem.pl  lub telefonicznie pod numerem 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.