Wyniki konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

W dniu 12.12.2019 r. w siedzibie LGD „RAZEM” odbyły się finałowe rozgrywki konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”.

Celem Konkursu było:

a) promocja walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (w tym programu LEADER),

b) aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.

Komisja Konkursowa w składzie: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu, Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/Członek Zarządu LGD, Ewelina Ponikowska – Specjalista ds. projektów i szkoleń, czuwała nad prawidłowym przebiegiem eliminacji.

W rozgrywkach w III etapie wzięło udział 19 uczestniczek i uczestników reprezentujących gminne biblioteki publiczne w Adamowie, Aleksandrowie, Dmininie, Gręzówce, Krynce, Krzywdzie, Starych Kobiałkach, Wojcieszkowie, Woli Mysłowskiej, Miło nam Państwa poinformować o wynikach konkursu:

Kategoria wiekowa do 14 lat:

I miejsce – Natalia Goławska 24 pkt. – GBP w Krzywdzie

II miejsce – Wiktoria Niedziółka 10 pkt. GBP w Łukowie filia Krynka

II miejsce (ex aequo)  – Amelia Mazur 10 pkt. GBP w Serokomli

II miejsce (ex aequo) – Julia Latoch 10 pkt. GBP w Wojcieszkowie

Kategoria wiekowa powyżej 14 lat:

I miejsce – Oliwia Kowalska 19 pkt. GBP w Staninie filia Kosuty

II miejsce – Monika Goławska 18 pkt. GBP w Krzywdzie

III miejsce – Karolina Latoch 17 pkt. GBP w Wojcieszkowie

Każdy uczestnik finałowych rozgrywek otrzymał grę planszową „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”, zakładki do książek promujące walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe LGD „RAZEM” z planem lekcji oraz słodki świąteczny upominek.

Laureaci dodatkowo otrzymali: kubek termiczny, zapięcie do roweru, przewodnik turystyczny.

Nagrody rzeczowe sfinansowane są ze środków PROW 2014-2020: gra planszowa, zakładki do książek oraz przewodnik z projektu współpracy pn. „Promocja i Turystyka”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, kubek termiczny i zapięcie rowerowe z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie uczestniczkom/uczestnikom oraz gminnym bibliotekom publicznym za współorganizację konkursu.

Konkurs finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Czytaj dalej Wyniki konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Zakończenie naborów nr 5/2019 i nr 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. zostały zakończone nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – PROW 2014-2020, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Nabór 5/2019:

Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2):

Limit dostępnych środków wynosił 720 000,00 zł.

Wpłynęło 28 wniosków na kwotę 2 240 000,00 zł, co stanowi 311,11 % limitu naboru nr 5/2019.

Nabór 6/2019:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1):

Limit dostępnych środków wynosił 707 598, 93 zł.

Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 707 590,76 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 257 350,76 zł), co stanowi 100 % limitu naboru nr 6/2019.

Uwaga! Zbliża się koniec przyjmowania zgłoszeń do finałowych eliminacji konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Przypominamy o organizowanym konkursie „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”. Zgłoszenia można przesyłać do jutra (6 grudnia 2019 r.) do końca dnia.

Finałowe rozgrywki odbędą się w siedzibie LGD „RAZEM” 12 grudnia 2019 r. o godzinie 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

ZASADY UDZIAŁU W FINAŁOWYCH ELIMINACJACH:

Termin rozgrywek: 12.12.2019 r., godz. 14:00

Miejsce rozgrywek: siedziba LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Sposób zgłoszenia: dostarczenie/przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD „RAZEM” do dnia 06.12.2019 r. zgodnie z Regulaminem konkursu, tj. zgłaszają gminne biblioteki publiczne zwycięzców I etapu konkursu.

Finał prowadzony jest na III poziomie trudności gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”, w dwóch kategoriach wiekowych:

a) do 14 lat,

b) powyżej 14 lat.

Dla każdego uczestnika finałowych rozgrywek gra planszowa „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej” oraz zakładki do książek z planem lekcji.

Dla laureatów – dodatkowo nagrody (kubek termiczny, zapięcie do roweru, przewodnik turystyczny).

Zapewniamy miłą atmosferę oraz słodki poczęstunek dla uczestników i osób towarzyszących.

Celem Konkursu jest:

a) promocja walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (w tym programu LEADER),

b) aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.

Nagrody rzeczowe sfinansowane są ze środków PROW 2014-2020: gra planszowa oraz przewodnik z projektu współpracy pn. „Promocja i Turystyka”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, kubek termiczny oraz zapięcie rowerowe z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dokumenty do pobrania:

1. Aneks do Regulaminu Konkursu z dnia 10.09.2019 r.

2. Regulamin Konkursu z dnia 26.07.2019 r.

3. Formularz zgłoszeniowy uczestnika II etapu Konkursu.

4. Schemat rozgrywek II etapu Konkursu.

 

 

KONFERENCJA „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – HISTORIA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ W GMINIE STOCZEK ŁUKOWSKI”

W dniu 22 listopada w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach odbyła się konferencja „Drogi do niepodległości – Historia walki o niepodległość w Gminie Stoczek Łukowski”. Podsumowywała ona obchody Święta Niepodległości, jak i działania Gminy Stoczek Łukowski w ramach projektu „Drogi do niepodległości – Historia walki i niepodległości w Gminie Stoczek Łukowski”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i placówek oświatowych z terenu Miasta Stoczek Łukowski i Gminy Stoczek Łukowski, młodzież szkolna oraz przedstawiciele lokalnej społeczności i organizacji społecznych, w szczególności towarzystw regionalnych z terenu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z wydarzeniami dotyczącymi walki o niepodległość Rzeczpospolitej rozgrywającymi się na terenie Gminy Stoczek Łukowski, a także z sylwetkami mieszkańców i osób związanych z gminą, a zaangażowanych w działalność niepodległościową.

Wystąpienia prelegentów przeplatane były inscenizacjami i koncertami. Konferencje rozpoczęła plenerowa inscenizacja historyczna – pokaz artyleryjski z okresu powstania listopadowego. Lokalny zespół śpiewaczy „Kobierzec” wykonał koncert pieśni patriotycznych, a młodzież z grupy instrumentalno-wokalnej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach przygotowała inscenizację słowno–muzyczną nawiązująca do tematyki konferencji.

Na zakończenie konferencji Pani Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przedstawiła przykłady działań realizowanych przez LGD promujących dziedzictwo historyczne i kulturowe Ziemi Łukowskiej.

Więcej informacji na stronie https://www.stoczeklukowski.pl/news,1130,konferencja-drogi-do-niepodleglosci-historia-walki-o-niepodleglosc-w-gminie-stoczek-lukowski.html

Czytaj dalej KONFERENCJA „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – HISTORIA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ W GMINIE STOCZEK ŁUKOWSKI”

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 3/2019 i 4/2019 zwołane jest w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolantów.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 3/2019 i 4/2019.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru nr 3/2019 i 4/2019.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 3/2019 i 4/2019.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/ niewybranych do dofinansowania w naborze nr 3/2019 i 4/2019.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje z zakresu „Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej” i „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny”. Szczegóły – w zakładce Nabory.

Wyjazd studyjny do gospodarstw produkujących i przetwarzających żywność

29 października 2019 r. odbył się wyjazd studyjny w ramach projektu „KGWKOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM”. Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Krzywdy, Nowego Patoka, Dminina, Zalesia, Krynki, Nowego Stanina, Gozdu, Wesołówki, Turca, Mizar, Trzebieszowa, Celin i Ciechomina – łącznie 48 pań – zwiedziły gospodarstwa produkujące i przetwarzające żywność, w tym produkty serowarskie wyrabiane z własnego mleka.

Pierwsza wizyta miała miejsce w Gospodarstwie ekologicznym Doroty i Jerzego Moń, położonym w malowniczej miejscowości Krupe nieopodal piętnastowiecznych ruin zamku, które oferuje najwyższej jakości sery podpuszczkowe wpisane na listę produktów tradycyjnych.

Ważnym punktem programu było odwiedzenie Zagrody Edukacyjnej „Solisowe Sioło” w Mikołajówce. Uczestniczki wyjazdu mogły spróbować syropów i konfitur owocowych wykonywanych metodą tradycyjną oraz wysłuchać prezentacji: „Planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego na podstawie krajowej listy produktów tradycyjnych oraz życie na wsi jako miejsce do życia”, którą przedstawiła Pani Małgorzata Solis.

Kolejna wizyta odbyła się w firmie Skarby Natury, będącej certyfikowanym gospodarstwem ekologicznym, w którym uprawiane są rośliny zbożowe, oleiste, strączkowe oraz zioła. Pozyskane nasiona są tam przetwarzane, konfekcjonowane i sprzedawane bezpośrednio konsumentom.

Ciekawym doświadczeniem było odwiedzenie ostatniego podmiotu – Manufaktury Różanej. Specjalnością tego gospodarstwa są przetwory różane oraz inne produkty wytwarzane według starych, tradycyjnych przepisów: konfitury, syropy, musy, soki z owoców róży, pigwowca, czarnej i czerwonej porzeczki.

Wyjazd studyjny okazał się najlepszą formą podniesienia wiedzy na temat przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego ze względu na fakt, iż nabyte wiadomości teoretyczne można było zobaczyć w praktyce. Mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na uczestniczki i zainspiruje je do przyszłych działań na rzecz rozwoju własnego, a także naszego regionu.

Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie.

Zapraszamy do dalszej współpracy z LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

 

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Odwiedź portal KSOW-www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czytaj dalej Wyjazd studyjny do gospodarstw produkujących i przetwarzających żywność