LSR po konsultacjach

W dniu 24.01.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków odbyło się spotkanie konsultacyjne, w wyniku, którego opracowano poprawki do Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją LSR i przesyłanie do Biura LGD swoich uwag – do poniedziałku, 28.01.2019 r.

Pobierz zaktualizowaną LSR >>>

Ankieta ewaluacyjna on-going w wersji on-line

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM”, którzy jeszcze nie przesłali na nasz adres mailowy lub osobiście nie dostarczyli do naszego Biura wypełnionej Ankiety ewaluacyjnej on-going,  o jej możliwie szybkie wypełnienie on-line – link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/Q7K7Q5R7O7O5K0D4K.  Ankiety te posłużą nam do dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb społeczności lokalnej. Bardzo dziękujemy.

Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR na lata 2016-2023

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR na lata 2016-2023 i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju lata 2016 – 2023. Zaproponowane poniżej zmiany w LSR  wynikają z prowadzonego monitoringu jej wdrażania, natomiast zaproponowane zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” są wynikiem dostosowania zapisów do obowiązującej ustawy.

W związku z planowanymi poniżej zamieszczamy dokumenty do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian lub własne propozycje zmian prosimy wnosić do dnia 28.01.2019 do godziny 14:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje – procedura lub Konsultacje- LSR lub dostarczyć do Biura LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularz zmian.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Wypracowane w trakcie spotkania aktualizacje zapisów zostaną również zamieszczone w zaktualizowanej LSR. Prosimy o potwierdzenie mailem lub telefonicznie (nr tel. 25 798 31 94) udziału w spotkaniu.

Bardzo prosimy także o wypełnienie dwóch ankiet, dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory wniosków: ankieta skierowana do mieszkańców on-going i ankieta ewaluacyjna on-going oraz przesłanie na nasz adres mailowy poczta@lgdrazem.pl.

Zmiany w wyżej wymienionych dokumentach zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM” po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie w zakładce NABORY WNIOSKÓW – ZASADY OTRZYMYWANIA DOTACJI.

„Bądźmy dumni z naszych korzeni” – realizacja grantu w Wojcieszkowie

W dniu 22 grudnia 2018 r. w Wojcieszkowie odbyła się uroczystość poświęcona hodowli koni w gminie Wojcieszków, a przede wszystkim koniowi Ramzesowi – polskiemu angloarabowi urodzonemu w 1937 r. w Wojcieszkowie w stadninie Marii Plater-Zyberk, który odnosił liczne sukcesy w konkursach skoków na szczeblu międzynarodowym. Po kontuzji (na jednym z treningów) Ramzes zakończył karierę sportową, a rozpoczęła się jego kariera hodowlana. Okrzyknięty został najlepszym reproduktorem półkrwi w okresie powojennym. Na stronie www.bazakoni.pl Ramzes opisany jest jako najbardziej znany w świecie koń małopolski, który został założycielem sławnej niemieckiej linii „R” koni sportowych.

Powyższa uroczystość została zorganizowana w wyniku realizacji grantu „Bądźmy dumni z naszych korzeni”, na który Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa w Wojcieszkowie uzyskało dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii na obszarze LGD „RAZEM””.

Na uroczystości wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego „Ramzes z Wojcieszkowa Twoimi oczami” zorganizowanego przez LGD „RAZEM”, Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa w Wojcieszkowie oraz Gminę Wojcieszków. Można było również obejrzeć wszystkie nadesłane na konkurs prace plastyczne.

Poprzez takie operacje realizowany jest jeden z celów Lokalnej Strategii Rozwoju „Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem kulturowym i społecznym”.

Wierzymy, że to co mieszkańcy Gminy Wojcieszków usłyszeli o swojej miejscowości rozbudziło w nich zainteresowanie historią gminy Wojcieszków, a postawiony pomnik RAMZESA będzie atrakcją turystyczną gminy Wojcieszków oraz całego obszaru LGD „RAZEM”.

Gratulujemy Towarzystwu Przyjaciół Wojcieszkowa w Wojcieszkowie pomysłu oraz sprawnej realizacji grantu.

Czytaj dalej „Bądźmy dumni z naszych korzeni” – realizacja grantu w Wojcieszkowie