Projekt „Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023”

Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek? wraz z partnerami Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego ?Kraina Wokół Lublina? oraz Lokalną Grupą Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego do udziału w operacji pn. Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego ? szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023.

Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa poniżej.

Karta zgłoszeniowa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Gra planszowa „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”

Prezentujemy klasyczną grę planszową promującą walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze obszaru LGD „RAZEM” i zapraszamy do zabawy!

Prezentacja gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”

Gra ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej? została opracowana i wydana przez LGD ?RAZEM? w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. ?Promocja i Turystyka?, poddziałanie 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki konkursu na „Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej”

W dniu 17.06.2019 r. Komisja Konkursowa w składzie: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD ?RAZEM?, Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach, Małgorzata Prządka – Dyrektor GBP w Krzywdzie, Iwona Adamska – Dyrektor GBP w Adamowie, Alicja Śledź – Dyrektor GBP w Łukowie, dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na Konkurs na ?Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej?, oraz przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.  Łącznie nadesłano 16 zgłoszeń, w tym 5 w kategorii: zadanie inwestycyjne oraz 11 w kategorii: zadanie nieinwestycyjne.

Komisja Konkursowa w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w Regulaminie Konkursu, tj. kryteria formalne (podmiot zgłaszający, termin złożenia dokumentów, itp.) oraz merytoryczne: zaangażowanie mieszkańców przy realizacji inicjatywy, długofalowość oddziaływania przedsięwzięcia, współpraca przy realizacji z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, wpływ na łączenie pokoleń, innowacyjność/oryginalność przedsięwzięcia, sposób pozyskania środków na realizację zadania, forma/sposób przygotowania zgłoszenia.

Miło nam Państwa poinformować o wynikach konkursu.

Kategoria I: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego:

Kategoria II: Inicjatywa związana z realizacją zadania nie inwestycyjnego:

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia oraz upominek w postaci gry planszowej ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej? dla:

 1. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Józefów Duży, inicjatywa: ?Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Józefowie Dużym w celach rekreacyjno-edukacyjnych?.
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoryżu Kościelnym, inicjatywa: ?Budowa altany ? miejsca spotkań dla mieszkańców?.
 3. Stowarzyszenia Modry Len z Adamowa, inicjatywa: ?Orszak Trzech Króli w Adamowie?.
 4. Koła Gospodyń Wiejskich w Gręzówce, inicjatywa: ?Wesele Ludowe?.
 5. Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ?Dragon? Wojcieszków, inicjatywa: ?24 godzinny mecz piłki siatkowej?.
 6. Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla, inicjatywa: ?Powstanie zespołu Szalibabki?.
 7. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Serokomli, inicjatywa: Rodzice dzieciom ? ?Rzepka?.
 8. Koła Gospodyń Wiejskich w Burcu ?Wyjątkowe i Gospodarne?, inicjatywa: ?OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA? msza polowa w Burcu upamiętniająca poległych żołnierzy 50 DP.

Uroczyste wręczanie nagród odbyło się podczas Konferencji ?PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU ? JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE?, którą organizowaliśmy w dniu 18.06.2019 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Starych Kobiałkach. Prezes Zarządu Pani Sylwia Romańska-Węzik pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu, przekazała swoje wyrazy uznania oraz zapewniła, iż konkurs będzie kontynuowany w następnych latach. Nagrody laureatom pomogli wręczać:  Pan Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Marek Czub ? Wójt Gminy Stoczek Łukowski.

Po zaprezentowaniu inicjatyw przez przedstawicieli zwycięskich organizacji wystąpił zespół ?Kobierzec? ze Starych Kobiałek.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i już teraz zachęcamy do realizacji ciekawych inicjatyw, dokumentowanie ich w celu zgłoszenia w przyszłym roku w konkursie ?NAJCIEKAWSZA INICJATYWA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ?.

Konkurs finansowany był z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

Konferencja w Starych Kobiałkach – „PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU – JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE”

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w dniu 18 czerwca 2019 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Starych Kobiałkach zorganizowała konferencję ?PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU ? JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE?.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele władz samorządowych: gospodarz obiektu ? p. Marek Czub ? Wójt Gminy Stoczek Łukowski, p. Marcin Sentkiewicz ? Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, p. Piotr Chaber ? Wójt Gminy Serokomla, p. Krzysztof Warda ? Wójt Gminy Krzywda, p. Renata Klębowska-Szustek ? Kierownik ARiMR Oddział Łuków, przedstawiciele GBP, lokalnych organizacji pozarządowych, lokalni liderzy, społecznicy, łącznie około 90 osób. Swoją obecnością na konferencji zaszczycił nas również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Krzysztof Głuchowski.

Konferencję prowadziła p. Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes Zarządu LGD, która przekazała informację nt. dobrych praktyk z zakresu wdrażania PROW 2014-2020 na obszarze LGD ?RAZEM? oraz przekazała wyniki wpływu realizacji LSR na poprawę jakości życia mieszkańców na obszarze LGD.

Ponadto Prezes Zarządu LGD poinformowała o:

 • podwyższeniu kwoty budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD o 940 tys. zł. To jest nagroda za prawidłowe i efektywne wdrażanie LSR w latach 2016-2018 (przeprowadziliśmy 15 naborów wniosków o przyznanie pomocy, oceniliśmy 99 wniosków, spośród których 35 podpisało umowy na łączną kwotę 5.360.769,45 zł, zorganizowaliśmy 24 spotkania/szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD). Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększone środki finansowe zostaną przeznaczone na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD ?RAZEM?.
 • projekcie grantowym ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny? ? konkursie dla lokalnych organizacji pozarządowych
 • projekcie KGW ? KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD ?RAZEM?, na który udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 28 tys. zł z konkursu zorganizowanego przez Sekretariat Regionalnej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego. Istotą projektu jest zorganizowanie 4 szkoleń dla 60 (łącznie) członkiń lokalnych KGW, w tym min. 50 % kobiet do 35 roku życia z zakresu małego przetwórstwa, wymagań i procedury sanitarno-technicznej oraz warunków i wymagań w prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej w ramach rolniczego handlu detalicznego /RHD/, a także WARSZTATÓW SEROWARSKICH oraz wyjazdu studyjnego w ramach dobrych praktyk w wyżej wymienionym zakresie.

Podczas konferencji p. Prezes zaprezentowała również rodzinną grę planszową ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej? – grę promującą walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze obszaru LGD ?RAZEM?, która powstała w ramach międzynarodowego projektu współpracy ?Promocja i turystyka? realizowanego przez LGD (finansowanego ze środków PROW 2014-2020).

Gra polega na wcieleniu się w role turysty, który zwiedza 10 gmin (9 wiejskich i 1 miejską) wchodzących w skład obszaru LGD „RAZEM”. Trasę wędrówki wyznacza mapa/plansza prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej (oznakowany szlak, około 300 km prowadzący po najciekawszych zakątkach naszej małej Ojczyzny). Po drodze gracze odwiedzają m.in. rezerwaty przyrody, odkrywają takie osobliwości jak amonity, poznają bohaterów powstania styczniowego i listopadowego, miejsca bitwy gen. Kleeberga, dowiadują się gdzie H. Sienkiewicz spędził swoje dzieciństwo. Jednym słowem – poznają bogatą historię tego regionu, a zdobyta wiedza pozwala im uzyskać jak najwięcej punktów i zdystansować przeciwników.

Prezentację ?Współpraca się opłaca? oraz warsztaty ?World Café? ?Partnerstwo w praktyce ? poprowadziła p. Karolina Suska dyrektorka Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.

Uczestnicy zapoznali się z nowymi pomysłami na współdziałanie, inicjatywami służącymi rozwojowi obszaru LGD ?RAZEM?, wypracowali pomysły na lokalną współpracę. Ta część konferencji zaktywizowała społeczność lokalną, zainspirowała uczestników do podejmowania partnerstw lokalnych.

Pod koniec konferencji miało miejsce nagrodzenie laureatów konkursu ?NAJCIEKAWSZA INICJATYWA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ? ? najbardziej aktywnych podmiotów, które podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej.

LAUREACI KONKURSU:

I KATEGORIA: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego.

I miejsce:

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności, inicjatywa: Armata dla Stoczka. Liczba przyznanych punktów: 100. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 700,00 zł.

II miejsce:

Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa, inicjatywa: Bądźmy dumni z naszych korzeni. Liczba przyznanych punktów: 96. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

III miejsce:

Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, ?Rozwój infrastruktury i usług w gminie Adamów w zakresie turystyki poprzez budowę kompleksu paintball oraz uruchomienie Przystani Rowerowej?. Liczba przyznanych punktów: 95. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

II KATEGORIA: Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego.

I miejsce:

Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej, inicjatywa: poCZYTALNIA. Liczba przyznanych punktów: 100. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 700,00 zł.

II miejsce:

Tu Spoczywa Bohater ? Grupa Adamów, inicjatywa: Mural patriotyczny powstały z okazji 80-tej rocznicy Bitwy pod Wolą Gułowską. Liczba przyznanych punktów: 99. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

III miejsce:

Klub 50+ Stoczek Łukowski, inicjatywa: Gra miejska ?Stoczek Łukowski – Miasto z charakterem?. Liczba przyznanych punktów: 96. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

III miejsce:

Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa, inicjatywa Konie w Krainie Ramzesa ? VIII Memoriał Kawaleryjski o szablę majora Jaworskiego. Liczba przyznanych punktów: 96. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia oraz upominek w postaci gry planszowej ,,Na Szlaku Ziemi Łukowskiej? dla:

 1. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Józefów Duży, inicjatywa: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Józefowie Dużym w celach rekreacyjno-edukacyjnych?
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoryżu Kościelnym, inicjatywa: Budowa altany ? miejsca spotkań dla mieszkańców.
 3. Stowarzyszenia Modry Len z Adamowa, inicjatywa: Orszak Trzech Króli w Adamowie.
 4. Koła Gospodyń Wiejskich w Gręzówce, inicjatywa: Wesele Ludowe.
 5. Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ?Dragon? Wojcieszków, inicjatywa: 24 godzinny mecz piłki siatkowej.
 6. Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla, inicjatywa: ?Powstanie zespołu Szalibabki?.
 7. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Serokomli, inicjatywa: Rodzice dzieciom ? ?Rzepka?.
 8. Koła Gospodyń Wiejskich w Burcu ?Wyjątkowe i Gospodarne?, ?OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA? msza polowa w Burcu upamiętniająca poległych żołnierzy 50 DP.

Konferencję uświetnił występ zespołu Kobierzec ze Starych Kobiałek, który wykonał kilka utworów, m.in. piosenkę ułożoną specjalnie dla LGD z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia.

Konferencja oraz konkurs finansowana była z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

Galeria zdjęć

Prezentacja efektów realizacji LSR – I kamień milowy 2016-2018

Prezentacja DOBRE PRAKTYKI PROW 2014-2020 NA OBSZARZE LGD „RAZEM”

Prezentacja gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”

Gratulacje dla LGD od Posła na Sejm RP p. Krzysztofa Głuchowskiego


Uwaga – zmiana dni pracy Biura LGD

Informujemy, że w dniu 18.06.2019 r. Biuro LGD będzie nieczynne – za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przedłużenie terminu składania wniosków – konkurs „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

Ze względu na liczne prośby ze strony lokalnych organizacji przedłużamy możliwość składania wniosków na konkurs ?Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej? do 14 czerwca 2019 r. Przypominamy, iż można zgłaszać różne inicjatywy zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat (nie tylko finansowane ze środków PROW oraz, że jedna organizacja może złożyć 1 wniosek, ale w dwóch kategoriach). Laureaci zostaną nagrodzeni podczas konferencji w Starych Kobiałkach w dniu 18 czerwca.

Festyn Rodzinny z Geologią w Gołaszynie

Animacje z dinozaurem, ekspozycje skamieniałości, występy dzieci i młodzieży szkolnej, warsztaty artystyczne, czy koło fortuny z licznymi nagrodami to tylko niektóre z propozycji oferowanych podczas Festynu Rodzinnego z Geologią. Odbył się on w niedzielne popołudnie 9 czerwca na terenie Zespołu Szkół w Gołaszynie. Wydarzenie poprzedziła plenerowa msza św., w której uczestniczyli mieszkańcy oraz osoby przybyłe na Festyn.

Każdy kto zdecydował się przyjechać tego dnia na Festyn, znalazł dla siebie atrakcyjne propozycje. Najmłodsi z wielką pasją wykonywali z gliny miseczki, drewniane amonity oraz różne postaci ludzi i zwierząt  oraz chętnie fotografowali się z przechadzającym się po placu szkolnym dinozaurem. Uwaga nieco starszych uczestników imprezy koncentrowała się wokół ekspozycji, prezentujących bogactwo skał i minerałów oraz paleontologicznych, na których można było podziwiać skamieniały świat wymarłych organizmów w tym amonitów, a nawet zobaczyć kość mamuta. Bogatą ofertę imprez przygotował miejscowy Zespół Szkół. Były wśród nich taneczne i wokalne występy uczniów, głownie o tematyce rodzinnej, humorystyczne scenki, gry i konkursy sportowe oraz zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach. Ekologiczny pokaz mody prezentowali czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej. Były wśród nich kreacje wykonane z surowców wtórnych i tematycznie nawiązujące do bogactwa przyrodniczego gminy Łuków. Ci, którzy chcieli sprawdzić, czy los im sprzyja, brali udział w loterii fantowej oraz w zabawie ?koło fortuny?. Ci, którzy chcieli, sprawdzić swoją wiedzę na temat gminy Łuków podeszli do konkursów z wiedzy o łukowskich amonitach i z walorów geologicznych i przyrodniczych gminy. Nie zabrakło też stoisk garmażeryjnego i z wyrobami cukierniczymi. Dzięki lokalnym sponsorom można było skosztować kiełbasek z grilla, czy ochłodzić się pysznymi lodami. Imprezę zakończyło rozlosowanie wśród uczestników nagród, ufundowanych przez Gminę Łuków i Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

Organizatorami Festynu Rodzinnego z Geologią byli: Zespół Szkół w Gołaszynie, Gmina Łuków i Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. Partnerami wydarzenia byli: Rada Sołecka miejscowości Gołaszyn, Ochotnicza Straż Pożarna Gołaszyn, Koło Gospodyń Wiejskich Gołaszynianki oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Stoiska wystawiennicze przygotowali:  Muzeum Geologiczne Państwowy Instytut Geologiczny ? Państwowy Instytut Badawczy, puławskie stowarzyszenie ?Przeszłość ? Przyszłości?, Muzeum Regionalne w Łukowie, Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków, Pracownia Ceramiki Monika Grandvaux, Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? i Gmina Łuków, Koło Gospodyń Wiejskich Gołaszynianki, Zespół Szkół w Gołaszynie. Wydarzenie wsparli: ROBOMAX ? Centrum Serwisowe Elektroniki Robert Jastrzębski, Firma Handlowa Traper Marcin Ostrowski, GARDENBRUK Kamil Klębowski, Lakiernictwo Blacharstwo Samochodowe Korczyński Tomasz, Bank Spółdzielczy w Łukowie, Hurtownia Ovotzer Service S.C. Olgierd Gadziński Grzegorz Dziewulski, Hurtownia Nektarynka Piotr Sowiński, Nowa Piekarnia z Łukowa, Zakłady Mięsne Łuków, pani Marta Janiak-Krasuska, Zakłady Mięsne ?Wierzejki?.

Galeria zdjęć

Uwaga! Zbliża się koniec konkursu na „Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej”!

Przypominamy o organizowanym konkursie na ?Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej?. Termin składania zgłoszeń upływa już 7 czerwca 2019 r.! Zapraszamy.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszeniowy