Dożynki w Serokomli – 25.08.2019 r.

Sezon dożynkowy trwa, więc jak co roku Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? stara się uczestniczyć w jednej z gmin członkowskich w tym święcie. W tym roku nasze stoisko było na dożynkach gminno-parafialnych ?Smaki Natury?, które odbyły się w dniu 25 sierpnia 2019 r. w Serokomli. Piękna pogoda przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy podziwiali występy  zespołów artystycznych  oraz odwiedzali stoiska przygotowane przez sołectwa Gminy Serokomla, zaproszone instytucje, firmy. Głównymi organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Serokomla oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli. Gratulujemy im  świetnej organizacji, a mieszkańcom dziękujemy za serdeczne przyjęcie i tłumne odwiedzanie stoiska.

Na naszym stoisku można było dowiedzieć się o działalności LGD i możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa ?Na szlaku Ziemi Łukowskiej? ? gra promująca walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze obszaru LGD ?RAZEM?. Gra została opracowana przez LGD w ramach projektu współpracy ?Promocja i turystyka? finansowanego ze środków PROW 2014-2020. Osoby odwiedzające stoisko mogły wziąć udział w konkursie polegającym na rozpoznaniu jak największej liczby miejsc wskazanych na grze planszowej. Zwycięzca rozpoznał aż 28 miejsc/postaci/wydarzeń znajdujących się na planszy i otrzymał grę planszową w prezencie. Grę planszową otrzymały też osoby, które zajęły II i III miejsce oraz trzech wylosowanych mieszkańców, spośród tych którzy wzięli udział w zabawie. Wkrótce kolejne wydarzenia, w których będzie można zdobyć grę.

Galeria

Szkolenia z zasad otrzymywania dotacji na rozwijanie oraz podejmowanie działalności gospodarczej

Przypominamy, iż planujemy ogłosić nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej, a w następnie kolejności na podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD ?RAZEM?.

W związku z powyższym zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne zamieszkałe na terenie LGD, chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER?:

  1. Rozwijanie działalności gospodarczej ? termin: 5 września 2019 r., godzina 13:00 -16:00
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej ? termin:  9 września 2019 r., godzina 14:00 -17:00

Miejsce szkoleń:

Sala konferencyjna UG Łuków (I piętro), ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

PROGRAM:

– Zasady przyznania pomocy

– Kryteria wyboru i oceny operacji

– Wniosek i biznesplan

– Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy

Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 2 dni przed terminem szkolenia na adres poczty elektronicznej e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 798 31 94.

UWAGA! Termin szkolenia dla osób chcących otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej został przyspieszony ze względu na duże zainteresowanie tą formą wsparcia oraz prośby przyszłych Wnioskodawców. NIE PLANUJEMY KOLEJNEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

LGD na Święcie Miodów

LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? brało udział w najsłodszym wydarzeniu na Ziemi Łukowskiej w 2019 r., tj. w Święcie Miodów. Święto jak co roku organizowane jest w Ławkach – miejscowości, w której Kazimierz Lewicki w swoim folwarku urządził wzorową pasiekę z uli ramowych własnego pomysłu. Był on również autorem książki ?Pszczelarstwo?, wydawcą pisma ?Pszczoła?, twórcą muzeum pszczelniczego w dworku w Koszykach. Za swoje osiągnięcia wyróżniany został medalami, dyplomami (m.in. ?Dyplom honorowy pierwszej klasy?, złoty medal z Petersburga, Kijowa i Mińska).

Impreza przyciągnęło wielbicieli nektaru oraz fachowców, u których można było nabyć produkty pszczelarskie.

Na naszym stoisku można było dowiedzieć się o działalności LGD i możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa ?Na szlaku Ziemi Łukowskiej? – gra promująca walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze obszaru LGD ?RAZEM?. Gra została opracowana przez LGD w ramach projektu współpracy ?Promocja i turystyka? finansowanego ze środków PROW 2014-2020.

Osoby odwiedzające stoisko mogły w nią zagrać (zwycięzca otrzymywał grę w prezencie) lub wziąć udział w konkursie polegającym na rozpoznaniu jak największej liczby miejsc wskazanych na grze planszowej. Zwycięzca rozpoznał aż 27 miejsc/postaci/wydarzeń znajdujących się na planszy i również otrzymał grę planszową w prezencie. Wkrótce kolejne wydarzenia, w których będzie można zdobyć grę.

Galeria

Uroczyste podpisanie umów na realizację grantów z zakresu kultywowania tradycji lokalnych, ukierunkowanych na innowacje

W dniu 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? podpisanych zostało kolejnych 6 umów na realizację grantów z zakresu kultywowania tradycji lokalnych na obszarze działania LGD ?RAZEM”, tym razem ukierunkowanych na innowacje. W imieniu Stowarzyszenia umowy przedstawicielom lokalnych organizacji pozarządowych wręczyła Pani Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes Zarządu.

Realizacja tych grantów pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD ze szczególnym uwzględnieniem walk o niepodległość oraz osoby Sienkiewicza. Będzie realizowana poprzez zakup strojów postaci z utworów H. Sienkiewicza (Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzywda ?Lepsze Jutro?), zakup pełnego umundurowania, wyposażenia wojskowego z okresu II wojny światowej wraz z replikami broni długiej (GOK Łuków), strojów szlacheckich z okresu życia i twórczości H. Sienkiewicza oraz wystawienie sztuki H. Sienkiewicza (Stowarzyszenie Modry Len z Adamowa), a także zakup strojów z okresu powstania listopadowego (Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej), powstanie izby pamięci poświęconej wydarzeniom II wojny światowej (Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie), powstanie pierwszych na obszarze LGD tematycznych ścieżek geocachingowych kultywujących w nowoczesny sposób lokalne wydarzenia historyczne (Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej).

Serdecznie gratulujemy wszystkim Grantobiorcom i z niecierpliwością czekamy na efekty planowanych operacji.

Czytaj więcej Uroczyste podpisanie umów na realizację grantów z zakresu kultywowania tradycji lokalnych, ukierunkowanych na innowacje

Pod znakiem jabłecznika – dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE


Uroczystość poświęcenia nagrobka chor. Antoniego Dołęgi w Trzebieszowie Drugim


„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z pożyczek skorzystać mogą:

  • studenci ostatniego roku studiów wyższych,

  • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

  • zarejestrowani bezrobotni lub

  • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Aktualna maksymalna wartość pożyczki: ponad 99.000 zł (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

Oprocentowanie:

0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.

0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych.

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych. Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: ponad 29.000 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Program ?Pierwszy Biznes ? Wsparcie w Starcie II? to:

  • Możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa – pożyczkobiorcy w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mogą korzystać ze wsparcia realizowanego przez Pośrednika finansowego!

  • Szybkie decyzje o przyznaniu środków finansowych – 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku!

  • Pożyczkobiorcom, którzy rozwiną swoją firmę i skorzystają z pożyczki na utworzenie miejsca pracy? część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!

Informacje o programie: https://wsparciewstarcie.bgk.pl

Wzory dokumentów i dane kontaktowe do Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako Pośrednika finansowego działającego na terenie województwa lubelskiego:

https://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/