KGW – KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD „RAZEM”

Szczegóły projektuKGW ? KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM”

Przedłużenie terminu Konkursu pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Na prośbę mieszkańców przedłużyliśmy termin Konkursu ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej ? rozgrywki z użyciem gry planszowej?.

Nowy harmonogram rozgrywek:

I ETAP  ?  ELIMINACJE GMINNE:

Termin rozgrywek: od 05.08.2019 r. do 05.12. 2019 r. (szczegóły ustala GBP w danej gminie).

Miejsce rozgrywek: w siedzibie GBP w swojej gminie.

Sposób zgłoszenia: kontakt osobisty lub telefoniczny z GBP w swojej gminie.

II ETAP ? ELIMINACJE OBSZARU LGD ?RAZEM?:

Termin rozgrywek: do 12.12.2019 r.

Miejsce rozgrywek: siedziba LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Sposób zgłoszenia: dostarczenie/przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD ?RAZEM?, do dnia 06.12.2019 r.

Konkurs ma formę rozgrywek, między mieszkańcami obszaru LGD ?RAZEM?, w grę planszową ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej?. Gra polega na wcielaniu się w rolę turysty, który zwiedza 10 gmin (9 gmin wiejskich i 1 gminę miejską) wchodzących w skład obszaru LGD?RAZEM?. Trasę wędrówki turysty wyznacza mapa/plansza, prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Konkurs prowadzony jest na terenie obszaru LGD na III poziomie trudności gry planszowej ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej?, w dwóch kategoriach wiekowych:

a) do 14 lat,

b) powyżej 14 lat.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do udziału w II etapie Konkursu należy dostarczyć do siedziby LGD ?RAZEM? lub przesłać jego skan na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl  do dnia 06.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dokumenty do pobrania:

1. Aneks do Regulaminu Konkursu z dnia 10.09.2019 r.

2. Regulamin Konkursu z dnia 26.07.2019 r.

3. Formularz zgłoszeniowy uczestnika II etapu Konkursu.

4. Schemat rozgrywek II etapu Konkursu.


Szkolenia z zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR” przez rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej

W dniu 5 września 2019 r. w sali konferencyjnej UG Łuków odbyło się szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, PROW 2014-2020. Uczestnikami szkolenia były 23 osoby.

Kolejne szkolenie (również w sali konferencyjnej UG Łuków) odbyło się w dniu 9 września 2019 r. – tym razem dotyczyło zasad przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Uczestniczyły w nim 63 osoby.

Czytaj więcej Szkolenia z zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR” przez rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej

Zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „RÓWNAĆ SZANSE”!

Czym jest RKG?

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizacje? pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Równać Szanse to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a jego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Partnerem regionalnym jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych ?STOPA?.

Cel konkursu?

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Do kiedy trwa konkurs?

Wnioski w konkursie przyjmowane są do 7.10.2019 do godz. 12:00 wyłącznie przez generator wniosków dostępny na stronach: https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs i https://www.stopa.org.pl/co-robimy/rkg-równać-szanse Tam też znajdują się dokumenty konkursowe: zasady konkursu, wzór wniosku, kryteria oceny formalnej i kryteria oceny merytorycznej.

W jakiej wysokości są przyznawane granty?

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające 6 miesięcy, realizowane ze stała? grupa? młodych w wieku 13-19 lat. Dofinansowane projekty będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Kto może ubiegać się o dotacje?

O dotacje? mogą ubiegać się następujące instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

– miejskie i gminne domy kultury,

– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

– Ochotnicze Straże Pożarne,?- nieformalne grupy dorosłych.

Kim są uczestnicy?

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Zapraszamy do kontaktu:

Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com

Paweł Wilk, tel. 796-538-105, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com

Kinga Buńda, tel. 518-162-431, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com

Nowe nabory wniosków – rozwijanie działalności gospodarczej

Uwaga! Ogłosiliśmy dwa nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie nr 1.1.1) – linki (szczegółowe informacje) do ogłoszonych naborów:

nabór nr 3/2019 realizacja operacji w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2021 r.!

nabór nr 4/2019

Projekt „Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023”

Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek? wraz z partnerami Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego ?Kraina Wokół Lublina? oraz Lokalną Grupą Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego do udziału w operacji pn. Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego ? szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023.

Szczegóły oraz karty zgłoszeniowe poniżej.

Karta zgłoszeniowa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych