Biuro LGD nieczynne przed Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem

Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r. Biuro LGD będzie nieczynne. Serdecznie zapraszamy Beneficjentów po Świętach Bożego Narodzenia i po Nowym Roku. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne


Wyniki konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

W dniu 12.12.2019 r. w siedzibie LGD ?RAZEM? odbyły się finałowe rozgrywki konkursu ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej ? rozgrywki z użyciem gry planszowej?.

Celem Konkursu było:

a) promocja walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? (w tym programu LEADER),

b) aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.

Komisja Konkursowa w składzie: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu, Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/Członek Zarządu LGD, Ewelina Ponikowska ? Specjalista ds. projektów i szkoleń, czuwała nad prawidłowym przebiegiem eliminacji.

W rozgrywkach w III etapie wzięło udział 19 uczestniczek i uczestników reprezentujących gminne biblioteki publiczne w Adamowie, Aleksandrowie, Dmininie, Gręzówce, Krynce, Krzywdzie, Starych Kobiałkach, Wojcieszkowie, Woli Mysłowskiej, Miło nam Państwa poinformować o wynikach konkursu:

Kategoria wiekowa do 14 lat:

I miejsce ? Natalia Goławska 24 pkt. ? GBP w Krzywdzie

II miejsce ? Wiktoria Niedziółka 10 pkt. GBP w Łukowie filia Krynka

II miejsce (ex aequo)  ? Amelia Mazur 10 pkt. GBP w Serokomli

II miejsce (ex aequo) ? Julia Latoch 10 pkt. GBP w Wojcieszkowie

Kategoria wiekowa powyżej 14 lat:

I miejsce ? Oliwia Kowalska 19 pkt. GBP w Staninie filia Kosuty

II miejsce ? Monika Goławska 18 pkt. GBP w Krzywdzie

III miejsce ? Karolina Latoch 17 pkt. GBP w Wojcieszkowie

Każdy uczestnik finałowych rozgrywek otrzymał grę planszową ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej ? rozgrywki z użyciem gry planszowej?, zakładki do książek promujące walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe LGD ?RAZEM? z planem lekcji oraz słodki świąteczny upominek.

Laureaci dodatkowo otrzymali: kubek termiczny, zapięcie do roweru, przewodnik turystyczny.

Nagrody rzeczowe sfinansowane są ze środków PROW 2014-2020: gra planszowa, zakładki do książek oraz przewodnik z projektu współpracy pn. ?Promocja i Turystyka?, poddziałanie 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania?, kubek termiczny i zapięcie rowerowe z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie uczestniczkom/uczestnikom oraz gminnym bibliotekom publicznym za współorganizację konkursu.

Konkurs finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Czytaj więcej Wyniki konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Zakończenie naborów nr 5/2019 i nr 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. zostały zakończone nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? – PROW 2014-2020, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Nabór 5/2019:

Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2):

Limit dostępnych środków wynosił 720 000,00 zł.

Wpłynęło 28 wniosków na kwotę 2 240 000,00 zł, co stanowi 311,11 % limitu naboru nr 5/2019.

Nabór 6/2019:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1):

Limit dostępnych środków wynosił 707 598, 93 zł.

Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 707 590,76 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 257 350,76 zł), co stanowi 100 % limitu naboru nr 6/2019.

Uwaga! Zbliża się koniec przyjmowania zgłoszeń do finałowych eliminacji konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Przypominamy o organizowanym konkursie ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej ? rozgrywki z użyciem gry planszowej?. Zgłoszenia można przesyłać do jutra (6 grudnia 2019 r.) do końca dnia.

Finałowe rozgrywki odbędą się w siedzibie LGD ?RAZEM? 12 grudnia 2019 r. o godzinie 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

ZASADY UDZIAŁU W FINAŁOWYCH ELIMINACJACH:

Termin rozgrywek: 12.12.2019 r., godz. 14:00

Miejsce rozgrywek: siedziba LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Sposób zgłoszenia: dostarczenie/przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD ?RAZEM? do dnia 06.12.2019 r. zgodnie z Regulaminem konkursu, tj. zgłaszają gminne biblioteki publiczne zwycięzców I etapu konkursu.

Finał prowadzony jest na III poziomie trudności gry planszowej ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej?, w dwóch kategoriach wiekowych:

a) do 14 lat,

b) powyżej 14 lat.

Dla każdego uczestnika finałowych rozgrywek gra planszowa ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej ? rozgrywki z użyciem gry planszowej? oraz zakładki do książek z planem lekcji.

Dla laureatów – dodatkowo nagrody (kubek termiczny, zapięcie do roweru, przewodnik turystyczny).

Zapewniamy miłą atmosferę oraz słodki poczęstunek dla uczestników i osób towarzyszących.

Celem Konkursu jest:

a) promocja walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? (w tym programu LEADER),

b) aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.

Nagrody rzeczowe sfinansowane są ze środków PROW 2014-2020: gra planszowa oraz przewodnik z projektu współpracy pn. ?Promocja i Turystyka?, poddziałanie 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania?, kubek termiczny oraz zapięcie rowerowe z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dokumenty do pobrania:

1. Aneks do Regulaminu Konkursu z dnia 10.09.2019 r.

2. Regulamin Konkursu z dnia 26.07.2019 r.

3. Formularz zgłoszeniowy uczestnika II etapu Konkursu.

4. Schemat rozgrywek II etapu Konkursu.