Uwaga! Dodatkowa rekrutacja na wyjazd studyjny 29.10.2019 r.

Pozostały nam wolne miejsce na Wyjazd studyjny do gospodarstw rolnych specjalizujących się w przetwórstwie rolno-spożywczym, w tym produkcji serów zagrodowych na obszarze Województwa Lubelskiego.

Zbiórka/Wyjazd:

6.00 – w Woli Mysłowskiej (parking Urzędu Gminy)

6.25 – w Krzywdzie (parking naprzeciwko Urzędu Gminy, po drugiej stronie ulicy)

6.35 – w Staninie (parking Urzędu Gminy)

6.45 – w Łukowie (parking Urzędu Gminy/siedziby LGD)

Powrót w godzinach wieczornych.

Program wyjazdu studyjnego:

  • wizyta w Manufakturze Różanej,
  • wizyta w olejarni Skarby Natury,
  • wizyta wraz z prelekcją nt. „Planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego krajowej listy produktów tradycyjnych oraz życia na wsi jako miejsca do życia i rozwoju” w Zagrodzie Edukacyjnej Solisowe Sioło,
  • wizyt w gospodarstwie rolnym specjalizującym się w produkcji serów zagrodowych i z ziołami.

Chętne osoby proszę o zgłaszanie chęci udziału pocztą elektroniczną pod adresem: poczta@lgdrazem.pl lub  telefonicznie do piątku 25.10.2019 r. do godziny 12:00.

Ostatnie szkolenie i warsztaty serowarskie w Ciechominie

W dniu 23 października 2019 r. w Ciechominie (gm. Wola Mysłowska) odbyło się już ostatnie szkolenie/warsztaty serowarskie realizowane w ramach projektu „KGWKOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM”.

Spotkanie rozpoczęło się interesującym wykładem, przeprowadzonym przez Panią Sylwię Figiel – przedstawicielkę Partnera projektu LODR w Końskowoli, z zakresu na małego przetwórstwa, wymagań i procedury sanitarno-technicznej oraz warunków sprzedaży bezpośredniej w ramach rolniczego handlu detalicznego.

W części praktycznej członkinie KGW z Turca, Mizar, Mysłowa i Ciechomina miały okazję samodzielnie wykonać sery pod okiem prowadzącego – Pana Krzysztofa Jaworskiego. Uczestniczki warsztatów poznały tajniki wytwarzania serów podpuszczkowych powszechnie znanych na terenie kraju. Degustowano i porównywano smaki serów wzbogaconych różnymi przyprawami i ziołami. Wszyscy mogli się przekonać jak łatwo i szybko można zrobić pyszny ser we własnej kuchni. Pan Krzysztof podpowiedział również proste rozwiązania, które można zastosować w gospodarstwie, jeśli nie ma się foremek, docisków, itp.  Domowe sery to nie tylko zdrowa żywność, ale także sposób na dodatkowy dochód gospodyń.

Pod koniec warsztatów miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów przez Panią Kingę Szerszeń – Wójta Gminy Wola Mysłowska, a jednocześnie Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Mamy nadzieję, że podczas realizacji tych i poprzednich trzech spotkań udało się nam osiągnąć zakładane w projekcie cele, tj.

  • upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszaru wiejskiego z terenu LGD „RAZEM” zasobów środowiska naturalnego, planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego,
  • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członkiń KGW, NGO z obszaru Ziemi Łukowskiej w obszarze małego przetwórstwa lokalnego,
  • promocję wsi, jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego.

Dziękujemy Paniom za udział w szkoleniu/warsztacie, prowadzącemu Panu Krzysztofowi Jaworskiemu  oraz Partnerom Projektu: Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, KGW w Ciechominie, Stowarzyszeniu Aktywnych Trzeciak za pomoc w realizacji Projektu.

 

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Odwiedź portal KSOW-www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Czytaj dalej Ostatnie szkolenie i warsztaty serowarskie w Ciechominie

Szkolenie i warsztaty serowarskie w Jakuszach

Kolejne szkolenie połączone z warsztatami dla początkujących serowarów zorganizowane w dniu 22 października 2019 r. w Jakuszach (gmina Trzebieszów), w ramach projektu „KGWKOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM”, za nami. Prowadził je znany serowar żuławski – Pan Krzysztof Jaworski. Na szkoleniu Panie z gminy Trzebieszów dowiedziały się jak powstaje ser, co to jest twaróg i ser podpuszczkowy oraz jaki potrzebny jest sprzęt do produkcji sera w warunkach domowych. Ponadto poznały aspekt ekonomiczny warzenia serów, tak ważny z punktu widzenia gospodarstwa domowego. Być może któraś z uczestniczek uczyni z serowarstwa źródło utrzymania?

Temat wymagań i procedur sanitarno-technicznych, sprzedaży bezpośredniej w ramach rolniczego handlu detalicznego w bardzo przystępny sposób został poprowadzony przez przedstawicielkę partnera projektu – LODR w Końskowli – Panią Sylwię Figiel.

Certyfikaty ukończenia szkolenia rozdał Wójt Gminy Trzebieszów – Pan Mirosław Szekalis.

Czytaj dalej Szkolenie i warsztaty serowarskie w Jakuszach

Pierwsze szkolenia i warsztaty serowarskie na obszarze LGD „RAZEM”

Za nami dwa z planowanych czterech szkoleń z zakresu małego przetwórstwa, wymagań i procedury sanitarno-technicznej, sprzedaży bezpośredniej w ramach rolniczego handlu detalicznego /RHD/, innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa mleka połączonych z warsztatami serowarskimi. Panie, członkinie lokalnych KGW i NGO z gminy Krzywda, Łuków i Stanin nauczyły się produkcji kilku serów podpuszczkowych i zwarowych, m.in.: ricotty,  goudy, fety i sera z masy parzonej. Szkolenia we Fiukówce i Dmininie zostały zorganizowane przez  LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach projektu „KGWKOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM”. Kolejne dwa szkolenia odbędą się w Jakuszach oraz Ciechominie.

Liczymy, że wdrożenie nowej inicjatywy rozwinie przedsiębiorczość na obszarze LGD „RAZEM” oraz przyczyni się do promocji wsi, jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Dziękujemy Paniom za udział w szkoleniach i warsztatach oraz Partnerom Projektu: Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, KGW w Ciechominie, Stowarzyszeniu Aktywnych Trzeciak za pomoc w realizacji Projektu.

 

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Odwiedź portal KSOW-www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW

 

Fotorelacja:

Fiukówka (16.10.2019 r.)

Czytaj dalej Pierwsze szkolenia i warsztaty serowarskie na obszarze LGD „RAZEM”

Zakończenie naborów nr 3/2019 i nr 4/2019

Informujemy, że w dniu 7 października 2019 zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

nabór 3/2019:

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego – realizacja operacji w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2021 r.:

Limit dostępnych środków wynosił 596 334,00 zł.

Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 854 784,00 zł, co stanowi 143,33 % limitu naboru nr 3/2019.

nabór 4/2019:

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego:

Limit dostępnych środków wynosił 596 332,00 zł.

Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 672 297,00 zł, co stanowi 112,74 % limitu naboru nr 4/2019.

Konferencja „Od startup’u do globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu”

W dniu 17 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbędzie się konferencja „Od startup’u do globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu”.

Będzie to  pierwsze organizowane przez Województwo Lubelskie spotkanie, które w sposób kompleksowy podejmie tematykę związaną z umiędzynarodowieniem i skalowaniem  biznesu. Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego i inni zainteresowani uczestnicy spotkania w sposób kompleksowy uzyskają wiedzę w zakresie  finansowania, modeli wsparcia oraz współczesnych narzędzi do skalowania biznesu, tj. digital marketing czy e-commerce.

Zapisów można dokonywać na stronie https://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/konferencja-od-startupu-do-globalnego-sukcesu-sztuka-skalowania-biznesu  Liczba miejsc jest ograniczona.

Uwaga – przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń na Warsztaty serowarskie!

Uprzejmie informujemy, iż przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie „KGWKOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM” do dnia 11 października 2019 r. do godziny 12:00.

W projekcie mogą wziąć udział tylko kobiety zamieszkujące obszar wiejski LGD „RAZEM” będące członkiniami KGW.

Terminy szkoleń/warsztatów:

16.10. 2019 r. – Fiukówka 21, gm. Krzywda

17.10. 2019 r. – Dminin 52b, gm. Łuków

22.10. 2019 r. – Jakusze 54, gm. Trzebieszów

23.10. 2019 r. – Ciechomin 43a, gm. Wola Mysłowska

Wyjazd studyjny:

Wyjazd studyjny odbędzie 29 października 2019 r. do gospodarstw rolnych specjalizujących się w przetwórstwie rolno-spożywczym, w tym produkcji serów zagrodowych na obszarze Województwa Lubelskiego.

Szczegóły i formularz zgłoszenia pod linkiem: https://lgdrazem.pl/projekt-kgw-kobiety-gotowe-wesprzec-przedsiebiorczosc/

Przedłużenie terminu Konkursu pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Na prośbę mieszkańców przedłużyliśmy termin Konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”.

Nowy harmonogram rozgrywek:

I ETAP  –  ELIMINACJE GMINNE:

Termin rozgrywek: od 05.08.2019 r. do 05.12. 2019 r. (szczegóły ustala GBP w danej gminie).

Miejsce rozgrywek: w siedzibie GBP w swojej gminie.

Sposób zgłoszenia: kontakt osobisty lub telefoniczny z GBP w swojej gminie.

II ETAP – ELIMINACJE OBSZARU LGD „RAZEM”:

Termin rozgrywek: do 12.12.2019 r.

Miejsce rozgrywek: siedziba LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Sposób zgłoszenia: dostarczenie/przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD „RAZEM”, do dnia 06.12.2019 r.

Konkurs ma formę rozgrywek, między mieszkańcami obszaru LGD „RAZEM”, w grę planszową „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”. Gra polega na wcielaniu się w rolę turysty, który zwiedza 10 gmin (9 gmin wiejskich i 1 gminę miejską) wchodzących w skład obszaru LGD„RAZEM”. Trasę wędrówki turysty wyznacza mapa/plansza, prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Konkurs prowadzony jest na terenie obszaru LGD na III poziomie trudności gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”, w dwóch kategoriach wiekowych:

a) do 14 lat,

b) powyżej 14 lat.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do udziału w II etapie Konkursu należy dostarczyć do siedziby LGD „RAZEM” lub przesłać jego skan na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl  do dnia 06.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dokumenty do pobrania:

1. Aneks do Regulaminu Konkursu z dnia 10.09.2019 r.

2. Regulamin Konkursu z dnia 26.07.2019 r.

3. Formularz zgłoszeniowy uczestnika II etapu Konkursu.

4. Schemat rozgrywek II etapu Konkursu.