Zakończenie naboru wniosków nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2020 r. został zakończony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

 

 • Nabór nr 3/2020Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 126 525,77 EUR (506 103,08 zł).
 • Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia, tj.: wysokość wsparcia dla jednego Beneficjenta wynosiła maks. 253 051,00 zł.
 • Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 726 101,00 zł, co stanowi 143,47% limitu naboru nr 3/2020.

 

 • Nabór nr 4/2020 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 79 546,93 EUR (318 187,72 zł).
 • Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 90 177,59 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 32 979,59 zł), co stanowi 28,34% limitu naboru nr 4/2020.

 

 • Nabór nr 5/2020 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (przedsięwzięcie nr 3.1.3), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 137 882,34 EUR (551 529,36 zł).
 • Wpłynęło 6 wniosków na kwotę 551 528,47 (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 157 037,47 zł), co stanowi 100% limitu naboru nr 5/2020.

 

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.

Podpisanie umowy w UM w Lublinie na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

Z radością informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 18 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”, którego celem jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Partnerów, tj. Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz „Zapiecek”. Ze strony Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Sylwia Romańska-Węzik.

Projekt będzie realizowany w 2021 r. Jest to projekt współpracy, którego zakres tematyczny został wypracowany przez obu partnerów i ostatecznie uregulowany umową partnerską w dniu 14 lipca 2020 r. W ramach projektu na obszarze LGD „RAZEM” powstanie 5 miejsc rekreacji i wypoczynku przy SZLAKU ZIEMI ŁUKOWSKIEJ: w Radoryżu Kościelnym, gm. Krzywda, Kosutach, gm. Stanin, w dwóch miejscach w Serokomli, gm. Serokomla oraz w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłowska. Nowa infrastruktura będzie służyć lokalnym mieszkańcom oraz turystom.

Ponadto wydane zostaną innowacyjne materiały promocyjne tj.: gra typu Dobble, kolorowanki dla najmłodszych mieszkańców, w których ilustracje w formie rysunków będą nawiązywać do rzeczywistych walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych Szlaku Ziemi Łukowskiej, kalendarz ścienny na 2021 r., a także sakwa rowerowa na smartfona. W ramach projektu zaplanowano również rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Zadania w 100 % zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania wynosi 251 527,00 zł, z czego 160 046,63 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 91 480,37 zł, to środki krajowe.

Czytaj dalej Podpisanie umowy w UM w Lublinie na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – II edycja

W dniu 8 grudnia 2020 r. Komisja konkursowa w składzie:

 1. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD – przewodnicząca,
 2. Magdalena Oknińska – Redaktor w tygodniku Wspólnota Łukowska – członek komisji,
 3. Henryk Wysocki – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie – członek komisji,
 4. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/ Wiceprezes Zarządu LGD – członek komisji,
 5. Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/ Członek Zarządu LGD – członek komisji

dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na II edycję konkursu na „Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej” oraz przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Łącznie nadesłano 8 zgłoszeń, w tym 2 w kategorii: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego oraz 6 w kategorii: Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego.

Komisja konkursowa w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w Regulaminie konkursu, tj. zaangażowanie mieszkańców przy realizacji inicjatywy, długofalowość oddziaływania przedsięwzięcia, współpraca przy realizacji z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, wpływ na łączenie pokoleń, innowacyjność/oryginalność przedsięwzięcia, sposób pozyskania środków na realizację zadania, forma/sposób przygotowania zgłoszenia.

Posiedzenie Komisji konkursowej:

Czytaj dalej Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – II edycja

Ogłosiliśmy nowe nabory wniosków: 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu:

Nabór nr 3/2020przejdź do ogłoszenia >>>

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1) – limit środków: 126 525,77 EUR (506 103,08 zł)

Nabór nr 4/2020przejdź do ogłoszenia >>>

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1) – limit środków: 79 546,93 EUR (318 187,72 zł)

Nabór nr 5/2020przejdź do ogłoszenia >>>

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (przedsięwzięcie nr 3.1.3) – limit środków: 137 882,34 EUR (551 529,36 zł)

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

(Przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)

UWAGA! ODWOŁANE SZKOLENIE ON-LINE DLA ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU NA ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

Informujemy, iż webinarium z 26 listopada 2020 r. przyczyn niezależnych od organizatora zostaje odwołane.

Nowy termin szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej, kościołów i ich związków wyznaniowych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” to 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 27 listopada br. do godz. 11-ej.

Osoby, które wypełniły i przysłały formularz zgłoszeniowy na 26 listopada proszone są o potwierdzenie mailem możliwości uczestnictwa w nowym terminie (bez konieczności ponownego wysyłania formularza zgłoszeniowego).

Program spotkania – pobierz

Szkolenia/spotkania informacyjno-promocyjne on-line dla zainteresowanych złożeniem wniosku na rozwój działalności gospodarczej/ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, informujemy, że dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców odbędą się w formie on-line (webinarium).

 • WEBINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej odbędzie się w dniu 24 listopada (wtorek) o godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada br. do godz. 12-ej. Formularz zgłoszeniowy ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pobierz

Program szkolenia – pobierz

 • WEBINARIUM DLA PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KOŚCIOŁÓW I ICH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” odbędzie się w dniu 26 listopada (czwartek) o godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 listopada br. do godz. 10-ej. Formularz zgłoszeniowy ROZWÓJ INFRASTRUKTURY pobierz

Program spotkania – pobierz

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE/WEBINARIUM:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć w nim udział należy skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłać na adres: poczta@lgdrazem.pl w terminach podanych powyżej.

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia pracownik Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” prześle e-mail zawierający wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinarium (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Po otrzymaniu linku na podany adres mailowy należy go kliknąć i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Polecamy zapoznanie się z filmem wyjaśniającym, jak przystąpić do webinaru: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt do godz. 9 rano w dniu szkolenia.

Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem webinarium.

UWAGA!

Udział w szkoleniu jest dodatkowo punktowany zgodnie z kartą oceny operacji dlatego przyłączając się do webinarium należy użyć swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli stworzyć listę obecności i powiązać Państwa udział ze złożonym do nas wnioskiem o dofinansowanie. Pracownik LGD potwierdzi udział w szkoleniu pod warunkiem uczestniczenia w nim w co najmniej 80 % czasu jego trwania.

Projekt „Multimedialna podróż w rodzinne strony Henryka Sienkiewicza”

Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zrealizowało projekt „Multimedialna podróż w rodzinne strony Henryka Sienkiewicza”. Kwota dofinansowania wyniosła 36 000 zł.

Projekt obejmuje:

WIRTUALNY SPACER – nowatorskie podejście do zaprezentowania obiektów w postaci ruchomego obrazu 360 stopni. Obraz można zatrzymać oraz przybliżyć w dowolnym momencie, a to co widzimy na ekranie monitora jest realnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Wirtualny spacer to doskonałe rozwiązanie dla osób, które dzielą od Muzeum Henryka Sienkiewicza setki kilometrów, dla miłośników historii oraz dla tych Gości, którzy chcieliby jeszcze dokładniej poznać zbiory placówki. Może być również wykorzystywany jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia lekcji w szkole.

GRĘ PANORAMICZNĄ – gra składa się z pytań związanych z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza, do części pytań podpowiedzi można szukać na ekspozycji muzealnej. Po odgadnięciu pytania gracz zdobywa punkty, tym samym zbiera puzzle, z których po ukończeniu powstaje obraz Muzeum z zaproszeniem do odwiedzenia tego miejsca.

FILM – wykonany  w technologii 360°/VR – opowieść o życiu, twórczości Henryka Sienkiewicza oraz o historii majątku w Woli Okrzejskiej, w rolę przewodnika wcielił się znany aktor Dariusz Jakubowski.

Celem projektu było udostępnienie szerszej publiczności ekspozycji stałych Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej poprzez narzędzia on-line oraz wzmocnienie aktywności placówki w środowisku cyfrowym. Dzięki skanom 3D wystaw oraz filmowi z przewodnictwem po ekspozycjach (wykonanych w technologii 360°/VR) widz może samodzielnie poznać historię i bogactwo zbiorów Muzeum.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wirtualnego zwiedzania oraz do wizyty w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Linki:

Filmhttps://youtu.be/6lZx_Jvz44I

Grahttps://storage.net-fs.com/hosting/6566420/1/index.htm?fbclid=IwAR1p8BHXmO5Jtka1U6SflY7JoFvtsbDSorLzRjY7DLd0ibKa87chW5gf6Q0

Wirtualny spacer – https://my.treedis.com/tour/bnYEaRbYiWs