Rada LGD oceniła wnioski – nabór 5/2019 i 6/2019

W dniu 23 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 5/2019 i 6/2019.

Wyniki oceny:

Nabór nr 5/2019:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i z LSR

Lista operacji wybranych

Lista operacji niewybranych

Nabór nr 6/2019:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i z LSR

Lista operacji wybranych

 

Formularz protestu>>>

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem organizacyjnym Rady przyjętym uchwałą Zarządu nr IV/1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 8:30 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, zwołane jest posiedzenie Rady LGD w celu kontynuacji oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 5/2019 i 6/2019.

 

Program posiedzenia (kontynuacja posiedzenia od pkt. 7 programu posiedzenia z dnia 13.01.2020 r.):

 1. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru nr 5/2019 i 6/2019.
 2. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 5/2019 i 6/2019.
 3. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 5/2019 i 6/2019.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 5/2019 i 6/2019 zwołane jest w dniu 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolantów.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 5/2019 i 6/2019.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru nr 5/2019 i 6/2019.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 5/2019 i 6/2019.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 5/2019 i 6/2019.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omicron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.