Uwaga! Ogłoszono Działanie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw!

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła Działania na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw. Szczegóły dotyczące Działania oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj.

Pismo Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Elżbiety Katarzyny Kędzierskiej w sprawie Działania

Konsultacje społeczne w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju lata 2016 – 2023 – ciąg dalszy

Po analizie potrzeb zgłoszonych na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 lipca 2020 r., odpowiedzi na propozycje złożone w ankietach oraz przeprowadzonych naborów Zarząd LGD ?RAZEM? postanowił zwiększyć wskaźniki i budżet w następujących przedsięwzięciach:

cel szczegółowy 1.1 Budowanie przedsiębiorczości przyjaznej środowisku:

przedsięwzięcie 1.1.2 ?Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej? ? zwiększenie wskaźnika o 1, budżetu o 3 751,62 EUR

cel szczegółowy 2.1 Atrakcyjna przestrzeń społeczna:

przedsięwzięcie 2.1.1 ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny? konkurs – zwiększenie wskaźnika o 5, budżetu o 25 095,20 EUR

cel szczegółowy 3.1 Wzrost potencjału turystycznego obszaru LGD:

przedsięwzięcie 3.1.3 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji – zwiększenie wskaźnika o 6, budżetu o 91 742,68 EUR

Lokalną Strategię Rozwoju ze zmianami znajdziecie Państwo w tym linku

Zgodnie z ?Procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany? możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag, proponowanych zmian lub własnych propozycji zmian do dnia 16.07.2020 r. do godziny 12:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy wpisać: Konsultacje- LSR lub dostarczyć do Biura LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularzu zmian wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany.

Zmiany w LSR zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia LGD ?RAZEM? po zakończeniu konsultacji społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczna wersja LSR zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.