Ogłosiliśmy nowe nabory wniosków: 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziałanie 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu:

Nabór nr 3/2020 ? przejdź do ogłoszenia >>>

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1) ? limit środków: 126 525,77 EUR (506 103,08 zł)

Nabór nr 4/2020 ? przejdź do ogłoszenia >>>

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1) ? limit środków: 79 546,93 EUR (318 187,72 zł)

Nabór nr 5/2020 ? przejdź do ogłoszenia >>>

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (przedsięwzięcie nr 3.1.3) ? limit środków: 137 882,34 EUR (551 529,36 zł)

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

(Przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)

UWAGA! ODWOŁANE SZKOLENIE ON-LINE DLA ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU NA ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

Informujemy, iż webinarium z 26 listopada 2020 r. przyczyn niezależnych od organizatora zostaje odwołane.

Nowy termin szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej, kościołów i ich związków wyznaniowych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie z zakresu ?Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej? to 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 27 listopada br. do godz. 11-ej.

Osoby, które wypełniły i przysłały formularz zgłoszeniowy na 26 listopada proszone są o potwierdzenie mailem możliwości uczestnictwa w nowym terminie (bez konieczności ponownego wysyłania formularza zgłoszeniowego).

Program spotkania – pobierz

Przyszłość europejskiego rolnictwa ekologicznego

Zachęcamy Państwa do lektury artykułu z Gazety Sołeckiej w przystępny sposób opisującego unijną certyfikację ekologiczną oraz planowaną na 1 stycznia 2022 r. reformę.

Czytaj artykuł: „Przyszłość europejskiego rolnictwa ekologicznego”

Szkolenia/spotkania informacyjno-promocyjne on-line dla zainteresowanych złożeniem wniosku na rozwój działalności gospodarczej/ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, informujemy, że dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców odbędą się w formie on-line (webinarium).

  • WEBINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej odbędzie się w dniu 24 listopada (wtorek) o godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada br. do godz. 12-ej. Formularz zgłoszeniowy ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pobierz

Program szkolenia – pobierz

  • WEBINARIUM DLA PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KOŚCIOŁÓW I ICH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie z zakresu ?Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej? odbędzie się w dniu 26 listopada (czwartek) o godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 listopada br. do godz. 10-ej. Formularz zgłoszeniowy ROZWÓJ INFRASTRUKTURY pobierz

Program spotkania – pobierz

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE/WEBINARIUM:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć w nim udział należy skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłać na adres: poczta@lgdrazem.pl w terminach podanych powyżej.

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia pracownik Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? prześle e-mail zawierający wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinarium (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Po otrzymaniu linku na podany adres mailowy należy go kliknąć i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Polecamy zapoznanie się z filmem wyjaśniającym, jak przystąpić do webinaru: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt do godz. 9 rano w dniu szkolenia.

Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem webinarium.

UWAGA!

Udział w szkoleniu jest dodatkowo punktowany zgodnie z kartą oceny operacji dlatego przyłączając się do webinarium należy użyć swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli stworzyć listę obecności i powiązać Państwa udział ze złożonym do nas wnioskiem o dofinansowanie. Pracownik LGD potwierdzi udział w szkoleniu pod warunkiem uczestniczenia w nim w co najmniej 80 % czasu jego trwania.


Projekt „Multimedialna podróż w rodzinne strony Henryka Sienkiewicza”

Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ?Kultura w sieci? Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zrealizowało projekt ?Multimedialna podróż w rodzinne strony Henryka Sienkiewicza?. Kwota dofinansowania wyniosła 36 000 zł.

Projekt obejmuje:

WIRTUALNY SPACER – nowatorskie podejście do zaprezentowania obiektów w postaci ruchomego obrazu 360 stopni. Obraz można zatrzymać oraz przybliżyć w dowolnym momencie, a to co widzimy na ekranie monitora jest realnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Wirtualny spacer to doskonałe rozwiązanie dla osób, które dzielą od Muzeum Henryka Sienkiewicza setki kilometrów, dla miłośników historii oraz dla tych Gości, którzy chcieliby jeszcze dokładniej poznać zbiory placówki. Może być również wykorzystywany jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia lekcji w szkole.

GRĘ PANORAMICZNĄ ? gra składa się z pytań związanych z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza, do części pytań podpowiedzi można szukać na ekspozycji muzealnej. Po odgadnięciu pytania gracz zdobywa punkty, tym samym zbiera puzzle, z których po ukończeniu powstaje obraz Muzeum z zaproszeniem do odwiedzenia tego miejsca.

FILM ? wykonany  w technologii 360°/VR – opowieść o życiu, twórczości Henryka Sienkiewicza oraz o historii majątku w Woli Okrzejskiej, w rolę przewodnika wcielił się znany aktor Dariusz Jakubowski.

Celem projektu było udostępnienie szerszej publiczności ekspozycji stałych Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej poprzez narzędzia on-line oraz wzmocnienie aktywności placówki w środowisku cyfrowym. Dzięki skanom 3D wystaw oraz filmowi z przewodnictwem po ekspozycjach (wykonanych w technologii 360°/VR) widz może samodzielnie poznać historię i bogactwo zbiorów Muzeum.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wirtualnego zwiedzania oraz do wizyty w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Linki:

Film ? https://youtu.be/6lZx_Jvz44I

Gra ?https://storage.net-fs.com/hosting/6566420/1/index.htm?fbclid=IwAR1p8BHXmO5Jtka1U6SflY7JoFvtsbDSorLzRjY7DLd0ibKa87chW5gf6Q0

Wirtualny spacerhttps://my.treedis.com/tour/bnYEaRbYiWs

 

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Gułowskiej

Gmina Adamów realizuje projekt pn. ?Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Gułowskiej?. Zakres przebudowy obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, siatkowej, 2 boisk do minikoszykówki oraz tenisa ziemnego), utwardzenia terenu, wyposażenie oraz ogrodzenie.

Cel operacji: ?Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Adamów poprzez przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Woli Gułowskiej?.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFFROW w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w ramach działania ?Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej?.

Publiczne środki wspólnotowe (EFROW): 90 354,00 zł


Uwaga! Zmiany w udzielaniu doradztwa

W związku ze stale rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, informujemy, że doradztwo udzielane będzie tylko drogą telefoniczną (nr telefonu: 25 798 31 94) i mailową (e-mail: poczta@lgdrazem.pl). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Sylwia Romańska-Węzik

Prezes Zarządu LGD ?RAZEM?

Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju

Informujemy, iż w związku z podpisaniem przez LGD z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Aneksu nr 10 do umowy, na naszej stronie w podzakładce Lokalna Strategia Rozwoju umieściliśmy jej najnowszą wersję; bezpośredni link do LSR jest tutaj.