Kolejne podpisane umowy z grantobiorcami

W dniu 30.12.2020 r. w Biurze LGD Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? ? Pani Sylwia Romańska-Węzik ? podpisała umowy o powierzenie grantu z pozostałymi 5 podmiotami, które będą realizować swoje granty w ramach podpisanej umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu grantowego ROZWÓJ MIEJSC SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WZMACNIAJĄCYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY NA OBSZARZE LGD „RAZEM”.

Celem projektu jest wsparcie do końca grudnia 2021 roku 12 lokalnych inicjatyw wzmacniających kapitał społeczny mieszkańców obszaru LGD ?RAZEM”, co przyczyni się do wzrostu wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej, w tym z zakresu ochrony środowiska.

Kwota przeznaczona na realizację projektu to: 242 113,00 zł

Grantobiorcy, którzy podpisali 30.12.2020 r. umowę o powierzenie grantu to:

– Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej

– Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia

– Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska

– Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywdzie

– Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie

Bardzo się cieszymy, że 12 tak ciekawych inicjatyw zostanie przeprowadzonych w każdej gminie na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD ?RAZEM? do udziału w tym projekcie i kontakcie z realizatorami poszczególnych grantów!

Projekt grantowy ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM? współfinansowany jest ze środków EFRROW w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opisy poszczególnych grantów oraz fotorelacja z wręczania umów:

 

? Zadanie 1: ?Cykl warsztatów szkoleń dla starszych i młodszych pokoleń? ? Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej:

Czytaj więcej Kolejne podpisane umowy z grantobiorcami

Zakończenie naboru wniosków nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2020 r. został zakończony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

 

 • Nabór nr 3/2020Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 126 525,77 EUR (506 103,08 zł).
 • Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia, tj.: wysokość wsparcia dla jednego Beneficjenta wynosiła maks. 253 051,00 zł.
 • Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 726 101,00 zł, co stanowi 143,47% limitu naboru nr 3/2020.

 

 • Nabór nr 4/2020 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 79 546,93 EUR (318 187,72 zł).
 • Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 90 177,59 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 32 979,59 zł), co stanowi 28,34% limitu naboru nr 4/2020.

 

 • Nabór nr 5/2020 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (przedsięwzięcie nr 3.1.3), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 137 882,34 EUR (551 529,36 zł).
 • Wpłynęło 6 wniosków na kwotę 551 528,47 (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 157 037,47 zł), co stanowi 100% limitu naboru nr 5/2020.

 

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.

Uwaga! Praca Biura LGD w Sylwestra

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek) Biuro LGD RAZEM będzie nieczynne. Zapraszamy 4 stycznia 2021 r. (poniedziałek). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne


Podpisanie umowy w UM w Lublinie na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

Z radością informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 18 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współpracy ?Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening? akronim ?START?, którego celem jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Partnerów, tj. Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz ?Zapiecek?. Ze strony Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Sylwia Romańska-Węzik.

Projekt będzie realizowany w 2021 r. Jest to projekt współpracy, którego zakres tematyczny został wypracowany przez obu partnerów i ostatecznie uregulowany umową partnerską w dniu 14 lipca 2020 r. W ramach projektu na obszarze LGD ?RAZEM? powstanie 5 miejsc rekreacji i wypoczynku przy SZLAKU ZIEMI ŁUKOWSKIEJ: w Radoryżu Kościelnym, gm. Krzywda, Kosutach, gm. Stanin, w dwóch miejscach w Serokomli, gm. Serokomla oraz w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłowska. Nowa infrastruktura będzie służyć lokalnym mieszkańcom oraz turystom.

Ponadto wydane zostaną innowacyjne materiały promocyjne tj.: gra typu Dobble, kolorowanki dla najmłodszych mieszkańców, w których ilustracje w formie rysunków będą nawiązywać do rzeczywistych walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych Szlaku Ziemi Łukowskiej, kalendarz ścienny na 2021 r., a także sakwa rowerowa na smartfona. W ramach projektu zaplanowano również rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Zadania w 100 % zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania wynosi 251 527,00 zł, z czego 160 046,63 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 91 480,37 zł, to środki krajowe.

Czytaj więcej Podpisanie umowy w UM w Lublinie na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – II edycja

W dniu 8 grudnia 2020 r. Komisja konkursowa w składzie:

 1. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD ? przewodnicząca,
 2. Magdalena Oknińska – Redaktor w tygodniku Wspólnota Łukowska ? członek komisji,
 3. Henryk Wysocki ? Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie ? członek komisji,
 4. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/ Wiceprezes Zarządu LGD ? członek komisji,
 5. Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/ Członek Zarządu LGD ? członek komisji

dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na II edycję konkursu na ?Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej? oraz przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Łącznie nadesłano 8 zgłoszeń, w tym 2 w kategorii: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego oraz 6 w kategorii: Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego.

Komisja konkursowa w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w Regulaminie konkursu, tj. zaangażowanie mieszkańców przy realizacji inicjatywy, długofalowość oddziaływania przedsięwzięcia, współpraca przy realizacji z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, wpływ na łączenie pokoleń, innowacyjność/oryginalność przedsięwzięcia, sposób pozyskania środków na realizację zadania, forma/sposób przygotowania zgłoszenia.

Posiedzenie Komisji konkursowej:

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – II edycja

Podpisywanie umów z grantobiorcami

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? podpisała z Województwem Lubelskim, z siedzibą w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, reprezentowanym przez Zarząd Województwa umowę na realizację projektu grantowego ROZWÓJ MIEJSC SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WZMACNIAJĄCYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY NA OBSZARZE LGD „RAZEM”, w ramach którego do końca grudnia 2021 roku wesprze 12 lokalnych inicjatyw wzmacniających kapitał społeczny mieszkańców obszaru LGD „RAZEM”, co przyczyni się do wzrostu wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej, w tym z zakresu ochrony środowiska?.

Podpisanie umów z 6 organizacjami miało miejsce 15 grudnia 2020 r. Kolejne organizacje podpiszą umowy już po Świętach. Realizacja wszystkich grantów rozpocznie się zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z pandemią, czyli niestety jeszcze nie w najbliższym czasie. Wszystkie zaplanowane działania zostaną zakończone do 8 października 2021 r.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które złożyły, pomimo pandemii, wnioski o dofinansowanie ich pomysłów do naboru nr 2/2020/G organizowanego przez LGD ?RAZEM?. Liczymy na owocną współpracę podczas ich realizacji.

Projekt grantowy ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM” współfinansowany jest ze środków EFRROW w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opisy poszczególnych grantów oraz fotorelacja z wręczania umów:

 

? Zadanie 3: ?Aktywne społeczeństwo Gminy Serokomla? ? Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli:

Czytaj więcej Podpisywanie umów z grantobiorcami