Zakończenie naboru wniosków nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2020 r. został zakończony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

 

 • Nabór nr 3/2020Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 126 525,77 EUR (506 103,08 zł).
 • Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia, tj.: wysokość wsparcia dla jednego Beneficjenta wynosiła maks. 253 051,00 zł.
 • Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 726 101,00 zł, co stanowi 143,47% limitu naboru nr 3/2020.

 

 • Nabór nr 4/2020 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 79 546,93 EUR (318 187,72 zł).
 • Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 90 177,59 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 32 979,59 zł), co stanowi 28,34% limitu naboru nr 4/2020.

 

 • Nabór nr 5/2020 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (przedsięwzięcie nr 3.1.3), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 137 882,34 EUR (551 529,36 zł).
 • Wpłynęło 6 wniosków na kwotę 551 528,47 (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 157 037,47 zł), co stanowi 100% limitu naboru nr 5/2020.

 

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.

Podpisanie umowy w UM w Lublinie na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

Z radością informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 18 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”, którego celem jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Partnerów, tj. Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz „Zapiecek”. Ze strony Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Sylwia Romańska-Węzik.

Projekt będzie realizowany w 2021 r. Jest to projekt współpracy, którego zakres tematyczny został wypracowany przez obu partnerów i ostatecznie uregulowany umową partnerską w dniu 14 lipca 2020 r. W ramach projektu na obszarze LGD „RAZEM” powstanie 5 miejsc rekreacji i wypoczynku przy SZLAKU ZIEMI ŁUKOWSKIEJ: w Radoryżu Kościelnym, gm. Krzywda, Kosutach, gm. Stanin, w dwóch miejscach w Serokomli, gm. Serokomla oraz w Woli Mysłowskiej, gm. Wola Mysłowska. Nowa infrastruktura będzie służyć lokalnym mieszkańcom oraz turystom.

Ponadto wydane zostaną innowacyjne materiały promocyjne tj.: gra typu Dobble, kolorowanki dla najmłodszych mieszkańców, w których ilustracje w formie rysunków będą nawiązywać do rzeczywistych walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych Szlaku Ziemi Łukowskiej, kalendarz ścienny na 2021 r., a także sakwa rowerowa na smartfona. W ramach projektu zaplanowano również rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Zadania w 100 % zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania wynosi 251 527,00 zł, z czego 160 046,63 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 91 480,37 zł, to środki krajowe.

Czytaj dalej Podpisanie umowy w UM w Lublinie na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – II edycja

W dniu 8 grudnia 2020 r. Komisja konkursowa w składzie:

 1. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD – przewodnicząca,
 2. Magdalena Oknińska – Redaktor w tygodniku Wspólnota Łukowska – członek komisji,
 3. Henryk Wysocki – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie – członek komisji,
 4. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/ Wiceprezes Zarządu LGD – członek komisji,
 5. Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/ Członek Zarządu LGD – członek komisji

dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na II edycję konkursu na „Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej” oraz przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Łącznie nadesłano 8 zgłoszeń, w tym 2 w kategorii: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego oraz 6 w kategorii: Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego.

Komisja konkursowa w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w Regulaminie konkursu, tj. zaangażowanie mieszkańców przy realizacji inicjatywy, długofalowość oddziaływania przedsięwzięcia, współpraca przy realizacji z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, wpływ na łączenie pokoleń, innowacyjność/oryginalność przedsięwzięcia, sposób pozyskania środków na realizację zadania, forma/sposób przygotowania zgłoszenia.

Posiedzenie Komisji konkursowej:

Czytaj dalej Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – II edycja