Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – III edycja

W dniu 16 grudnia 2021 r. Komisja konkursowa w składzie:

 1. Magdalena Oknińska – Redaktor w tygodniku Wspólnota Łukowska – przewodnicząca komisji
 2. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/Wiceprezes Zarządu LGD – członek komisji
 3. Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/Członek Zarządu LGD – członek komisji
 4. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD – członek komisji
 5. Ewelina Ponikowska – Specjalista ds. projektów i szkoleń – członek komisji

dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na III edycję konkursu na „Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej” oraz przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Łącznie nadesłano 10 zgłoszeń, w tym 2 w kategorii: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego oraz 8 w kategorii: Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego.

Komisja konkursowa w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w Regulaminie konkursu, tj. zaangażowanie mieszkańców przy realizacji inicjatywy, długofalowość oddziaływania przedsięwzięcia, współpraca przy realizacji z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, wpływ na łączenie pokoleń, innowacyjność/oryginalność przedsięwzięcia, sposób pozyskania środków na realizację zadania, forma/sposób przygotowania zgłoszenia.

WYNIKI KONKURSU:

I KATEGORIA: INICJATYWA POLEGAJĄCA NA REALIZACJI ZADANIA NIEINWESTYCYJNEGO.

I miejsce: KGW Gręzówka, inicjatywa: „Wesele ludowe w Gręzówce”. Liczba przyznanych punktów: 76,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, inicjatywa: Stańcie do boju po wiedzę i tężyznę! Olimpiada historyczno-sportowa o kawaleryjskim zabarwieniu. Liczba przyznanych punktów: 74,8. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

III miejsce: Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków, inicjatywa: Nasze ludowe DNA – opracowanie sceniczne. Liczba przyznanych punktów: 71,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 200,00 zł.

II KATEGORIA: INICJATYWA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach, inicjatywa: „Wpisana w krajobraz – Nasza kapliczka”. Liczba przyznanych punktów: 78,80. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: ULKS DRAGON w Wojcieszkowie, inicjatywa: Sensorycznie zakręceni. Liczba przyznanych punktów: 72,00. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia pozostałym zgłaszającym w I kategorii: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania nieinwestycyjnego:

 1. Stowarzyszenie Ruda Aktywna, inicjatywa: Lokalny Turniej Sportowy w Anielinie
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Guzówce, inicjatywa: Rodzinny Piknik Patriotyczny
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży, inicjatywa: Wieści z Małego Mazowsza – periodyk

Nagrodzone i wyróżnione inicjatywy otrzymają sakwę rowerową m.in. z kieszenią na smartfona, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki w postaci gry karcianej typu dobble i przewodnika turystycznego opracowane i wydane przez LGD w ramach realizacji  projektu współpracy pn. „Promocja i turystyka” oraz „Szlaki turystyczne – atrakcje, rozrywka, trening”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i serdecznie dziękujemy za udział, pomimo pandemii. Już teraz zachęcamy do realizacji ciekawych inicjatyw, dokumentowanie ich w celu zgłoszenia w przyszłym roku w konkursie „NAJCIEKAWSZA INICJATYWA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ” – IV edycja.

Konkurs zorganizowany został przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, sfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach EFRROW, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Czytaj dalej Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – III edycja

Bezpłatne szkolenie on-line/webinarium przed naborem wniosków na wsparcie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje, iż w dniu 4 stycznia 2022 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie on-line/webinarium dla osób fizycznych zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w ramach planowanego w połowie stycznia 2022 r. naboru wniosków z przedsięwzięcia:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2)

Termin webinarium:  04.01.2022 r., godz. 10:00

Program: pobierz >>>

Formularz zgłoszenia: pobierz >>>

(zgłoszenia przyjmujemy do 03.01.2022 r. do godziny 14:00)

Planowany termin naboru wniosków: 18-31.01.2022 r. (czekamy na potwierdzenie terminu przez UMWL)

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców będą odbywały się tylko w formie on-line (webinarium).

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE/WEBINARIUM:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć w nim udział należy skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłać na adres: poczta@lgdrazem.pl w terminach podanych powyżej.

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia pracownik Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” prześle e-mail zawierający wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinarium (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Po otrzymaniu linku na podany adres mailowy należy go kliknąć i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Polecamy zapoznanie się z filmem wyjaśniającym, jak przystąpić do webinarium: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt do godz. 09:00 w dniu szkolenia.

Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem webinarium.

UWAGA!

Udział w szkoleniu jest dodatkowo punktowany (2 pkt) zgodnie z kartą oceny operacji dlatego przyłączając się do webinarium należy użyć swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli stworzyć listę obecności i powiązać Państwa udział ze złożonym do nas wnioskiem o dofinansowanie. Pracownik LGD potwierdzi udział w szkoleniu pod warunkiem uczestniczenia w nim w co najmniej 80 % czasu jego trwania.

Organizator szkolenia/on-line webinarium:

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel.: 25 7983194

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

www.lgdrazem.pl

Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej w gminie Łuków

Mieszkańcy wsi Gołaszyn, Gręzówka i Strzyżew, gmina Łuków również już mają nową infrastrukturę turystyczno–rekreacyjną na Szlaku Ziemi Łukowskiej.

To kolejny z 15 zaplanowanych przez Lokalną Grupę działania „RAZEM” punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji, które powstały wzdłuż Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Oficjalnego odbioru inwestycji dokonali: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes LGD „RAZEM” oraz Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków.

Urządzenia siłowni zewnętrznej oraz strefy wypoczynkowej (orbitrek, biegacz, twister, surfer, prasa nożna, wioślarz, krzesło i surfer dla dzieci, ławka parkowa ze stali z siedziskami z drewna, kosz na śmieci), a także stojak na rowery, tablica informacyjna, nawierzchnia pod urządzeniami z kostki brukowej powstały na terenie będącym własnością gminy Łuków w ramach projektu współpracy „START” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W 100 % zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych:

 • 80 632,59 zł z publicznych środków wspólnotowych EFFROW (63,63%)
 • 46 088,43 zł z publicznych środków krajowych (36,37 %)

Projekt „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Czytaj dalej Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej w gminie Łuków

Kolorowanka dla Najmłodszych w LGD „RAZEM” promująca walory turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej

Kolorowanka „Kolorowe Szlaki Ziemi Łukowskiej i Radzyńskiej” to niespodzianka Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dla najmłodszych mieszkańców promująca walory turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej.

To doskonały pomysł na zimowe wieczory.

Proszę udostępniać, drukować, a również oczekiwać wersji papierowej w przedszkolach, szkołach czy na lokalnych imprezach, w których LGD będzie brało udział.

Pobierz Kolorowankę >>>

Kolorowanka „Kolorowe Szlaki Ziemi Łukowskiej i Radzyńskiej” powstała w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START), który zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Konkurs „STRAŻAK – PRAWDZIWY BOHATER WSI” – wydłużenie terminu składania zgłoszeń

Informujemy, że można jeszcze składać zgłoszenia do Konkursu „STRAŻAK – PRAWDZIWY BOHATER WSI”, organizowanego przez KSOW i Województwo Lubelskie. Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do dnia 6 grudnia 2021 r., a wyniki podane zostaną w dniu 9 grudnia 2021 r.

Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest zarejestrowanie się w Bazie Partnerów KSOW. Wystarczy kliknąć w link https://lubelskie.ksow.pl/konkursy oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia udziału dostępne są na stronie https://lubelskie.ksow.pl/aktualnosc/strazak-prawdziwy-bohater-wsi oraz https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/strazak-prawdziwy-bohater-wsi/

Konkurs Bożonarodzeniowy

Zapraszamy Mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM” do udziału w Konkursie Bożonarodzeniowym, organizowanym przez Województwo Lubelskie oraz Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

 • Piernikowa ozdoba świąteczna
 • Lubelski stroik świąteczny
 • Tradycyjna ozdoba choinkowa

Celem wydarzenia jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podkreślenie roli tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowanie tradycji.

Udział w konkursie może wziąć pełnoletni mieszkaniec obszarów wiejskich. Prace wraz z kompletnym zgłoszeniem (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2) należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs Bożonarodzeniowy

Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród finansowych w każdej z kategorii.

Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego

Karta zgłoszenia udziału (Załącznik nr 1)

Klauzula informacyjna oraz oświadczenia i zgody (Załącznik nr 2)

Uwaga! Ankieta do wypełnienia!

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” o wypełnienie ankiety, dostępnej pod tym linkiem. Pozwoli nam to zorientować się, jak Mieszkańcy oceniają ogólną sytuację naszego obszaru. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ww. ankiety.

Jeżeli aktywizujesz społeczność lokalną, podejmujesz działania na rzecz społeczności lokalnej, realizujesz ciekawe projekty – ten konkurs jest dla Ciebie

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w III edycji Konkursu pn. „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 01.11.2018 r.

Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „RAZEM”, jednak ze względu na pandemię preferowane jest dostarczenie zgłoszenia za pośrednictwem poczty do dnia 10 grudnia 2021 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2021 r. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany z PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

 

 

 

Regulamin konkursu >>>

Formularz konkursu >>>

Karta oceny >>>