Działania Druhów OSP Burzec we współpracy z LGD „RAZEM”

W centrum wsi Burzec w gminie Wojcieszków na frontowej ścianie sklepu zawisła plastykowa kapsuła, oznakowana tabliczką ?Defibrylator AED?. Z jego pomocą można uratować ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie to wysyła specjalny impuls elektryczny, dzięki któremu możliwe jest przywrócenie normalnego rytmu serca u pacjenta.

Pomysłodawcami zakupienia defibrylatora oraz fantomów do szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy byli druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.  Motywacja? do zainstalowania defibrylatora była chęć? poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Burca i okolicznych miejscowości. Ten sprzęt  jest bardzo przydatny w sytuacjach zagrożenia życia. Taki pomysł mieli od dłuższego czasu, ale jak zwykle na przeszkodzie stawały fundusze. Współfinansowanie grantu ? w wysokości 29 000 zł – udało się uzyskać ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Za pomoc/doradztwo w pisaniu wniosku grantowego druhowie złożyli podziękowania pracownikom Biura LGD na profilu FB oraz w lokalnej gazecie Wspólnota Łukowska, za co im bardzo dziękujemy. To nasza praca, ale docenienie jej jest bardzo dla nas miłe.

Inicjatywa druhów z OSP Burzec przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, wzmocni poczucie ich bezpieczeństwa, ale także będzie służyła wzrostowi umiejętności udzielania pierwszej pomocy, czy wręcz ratowaniu życia.

Wejście do Biura LGD „RAZEM” – informacja dla Wnioskodawców naboru nr 1/2021, 2/2021, 3/2021

Informujemy, że jedyne wejście do Biura  Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków znajduje się z tyłu budynku Urzędu Gminy Łuków (od strony garaży).

W przypadku trudności z dotarciem prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 25 7983194                                                  kom.: 519764746.