Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” – 07.09.2021 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 Statutu zwołuje w dniu 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie w Filii w Hucie Dąbrowie.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego I finansowego z działalności Zarządu za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w roku 2020.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020.
 8. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady w roku 2020.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania), planuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 7 września 2021 r. o godz. 13.30.

Ze względów organizacyjnych (poczęstunek przygotowany przez KGW Huta Dąbrowa oraz przekazanie uczestnikom WZC gry karcianej typu dobble opracowanych przez LGD w ramach projektu współpracy ?START?) będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności na WZC do dnia 2 września 2021 r. do godz. 12-ej, mailowo na adres poczta@lgdrazem.pl i/lub telefonicznie ? tel. nr 25 79 83 194.

Dopuszcza się udział w Zebraniu Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić pisemne upoważnienie i przekazać je przez pełnomocnika Członkowi Zarządu przed rozpoczęciem Zebrania.

Pobierz:     

Wzór pełnomocnictwa >>>

Nie zabrakło LGD „RAZEM” na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Starych Kobiałkach

29 sierpnia 2021 r. Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? wzięła udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych, które odbyły się przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach.

Osoby, które odwiedziły nasze stanowisko mogły dowiedzieć się o działalności LGD i możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Największe zainteresowanie (tak jak podczas poprzednich imprez) wzbudziły jednak przede wszystkim gry: karciana typu dobble oraz planszowa ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej?, które to gry promują walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze Ziemi Łukowskiej.

Przeprowadzone zostały także rozgrywki z użyciem gry dobble oraz konkurs, w którym trzeba było rozpoznać jak najwięcej miejsc wskazanych w grze planszowej.

Mieszkańcy tłumnie wzięli udział w imprezie, na której można było podziwiać występy zespołów artystycznych i obejrzeć ciekawe stoiska zorganizowane przez miejscowe sołectwa, KGW, instytucje, firmy.

Galeria zdjęć

LGD „RAZEM” na Festynie Rodzinnym Kultury i Tradycji w Krzywdzie

Sezon dożynkowy trwa, więc jak co roku Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? stara się uczestniczyć w tym święcie (w miarę swoich możliwości oczywiście).

W tym roku braliśmy udział w festynie Rodzinnym Kultury i Tradycji, który odbył się w niedzielę 22 sierpnia w Krzywdzie na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na podsumowanie tegorocznych żniw rolnicy przygotowali wieńce, które wzięły udział w gminnym konkursie. Spośród 11 kompozycji jury uznało, że najładniejszą zgłosiło Podosie, na drugą nagrodę zasłużyła grupa wieńcowa z Kasyldowa, a na trzecią – z Krzywdy. Dużo emocji towarzyszyło także ósmemu turniejowi sołectw z udziałem pięciu drużyn, które rywalizowały w pięciu konkurencjach.

Najlepsze wieńce oraz drużyny odebrały nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Krzywda i Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, które wspólnie z Krzysztof Warda ? Wójt Gminy Krzywda wręczyła Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes Zarządu.

Uczestnicy festynu wsparli również 29-letniego Dawida Śliwińskiego, pochodzącego z Wojcieszkowa, w jego walce z nowotworem. Spośród licytowanych przedmiotów były również gry przekazane przez LGD.

Na naszym stoisku można było dowiedzieć się o działalności LGD i możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się gra karciana typu dobble oraz planszowa ?Na szlaku Ziemi Łukowskiej? ? obie gry promujące walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze Ziemi Łukowskiej.

Osoby odwiedzające stoisko mogły wziąć udział w rozgrywkach z użyciem gry dobble oraz konkursie polegającym na rozpoznaniu jak największej liczby miejsc wskazanych na grze planszowej.

Zwycięzca rozpoznał aż 33 miejsca/postacie/wydarzenia znajdujące się na planszy i otrzymał zestaw gier w prezencie, podobnie jak osoby, które zajęły II i III miejsce. Wkrótce kolejne wydarzenia, w których będzie można zdobyć grę.

Piękna pogoda przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy podziwiali występy  zespołów artystycznych  oraz odwiedzali stoiska przygotowane przez sołectwa Gminy Krzywda, zaproszone instytucje, firmy. Gratulujemy organizatorom świetnej organizacji, a mieszkańcom dziękujemy za serdeczne przyjęcie i tłumne odwiedzanie stoiska.

Galeria zdjęć

Można znowu zdobyć grę karcianą typu dobble oraz grę planszową z atrakcjami Szlaku Ziemi Łukowskiej!

Kolejna możliwość zdobycia gry karcianej typu dobble oraz gry planszowej promujących walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej już w niedzielę 22 sierpnia na Dożynkach Gminnych w Krzywdzie oraz 29 sierpnia na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Starych Kobiałkach.

Zapraszamy na stoisko LGD ?RAZEM?!

Sugerujemy przygotowanie się do rozgrywek, m.in. poprzez zapoznanie się z nazwami symboli z gry karcianej oraz atrakcjami turystycznymi naszej małej Ojczyzny https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2020/01/przewodnik-turystyczny-interaktywny.pdf

Gra typu dobble powstała w ramach projektu ?Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening? , gra planszowa oraz przewodnik w ramach projektu ?Promocja i turystyka? realizowanych przez LGD ?RAZEM? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej Można znowu zdobyć grę karcianą typu dobble oraz grę planszową z atrakcjami Szlaku Ziemi Łukowskiej!

Warsztaty garncarskie w GBP w Starych Kobiałkach

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach odbyły się pierwsze warsztaty garncarskie, podczas których uczestnicy nauczyli się wyrabiać przedmioty z gliny techniką „z kuli”.

Zajęcia realizowane są w ramach grantu pt. ?Cykl warsztatów i szkoleń dla starszych i młodszych pokoleń”, współfinansowanego ze środków EFRROW i otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

Czytaj dalej Warsztaty garncarskie w GBP w Starych Kobiałkach

II etap konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Serdecznie zapraszamy do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, które trwają do 15 września 2021 r. Odbywają się one za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.  

XXI Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty”

Pobierz:

Regulamin Biegu >>>

Regulamin Nordic Walking >>>

LGD na Święcie Miodów Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” uczestniczyła w Święcie Miodów Ziemi Łukowskiej, zorganizowanym w dniu 1 sierpnia 2021 r. w Ławkach przy placu Nadleśnictwa Łuków.

Na swoim stoisku LGD promowała Szlak Ziemi Łukowskiej za pomocą rodzinnej gry planszowej ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej? ale przede wszystkim z wykorzystaniem gry karcianej typu dobble. Opracowana i wydana została przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w ramach projektu współpracy ?Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening? akronim ?START?, którego celem jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Podczas festynu przeprowadzono wiele rozgrywek z wykorzystaniem tej gry, a także kilka konkursów. Swoją obecnością stoisko LGD zaszczycili oraz wzięli udział w rozgrywkach z użyciem gry karcianej typu dobble promującej zasoby Ziemi Łukowskiej: Stanisław Gogacz – Senator RP, Sławomir Skwarek – Poseł na Sejm RP, Sebastian Trojak – Członek Zarządu WL, Ryszard Szczygieł – Radny Sejmiku WL, Michał Bętkowski – Zastępca Dyrektora ARiMR Lubelskiego OR, Janusz Kozioł – Wicestarosta Łukowski, Jerzy Siwiec – Sekretarz Powiatu Łukowskiego, Jacek Krzyszczak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego, Renata Klębowska-Szustek – Kierownik Biura Powiatowego ARMIR w Łukowie, Mateusz Popławski – Zastępca Burmistrza Miasta Łuków, Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków oraz Wojciech Szczygieł – Zastępca Wójta Gminy Łuków, Piotr Różyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, Beata Skwarek ? Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Agnieszka Szaniawska z Muzeum Regionalnego w Łukowie, Piotr Giczela reprezentujący Tygodnik Siedlecki oraz Łukasz Prusak ? Redaktor Naczelny Wspólnoty Łukowskiej, a także panie z KGW Toczyska, Spółdzielni Socjalnej ,,Wojcieszkowianka” oraz wielu okolicznych mieszkańców (jeśli kogoś nie wymieniliśmy to z góry przepraszamy).
Około godz. 16-ej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Ziemi Łukowskiej z użyciem gry planszowej ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej?, a także losowanie nagród spośród ok. 200 osób, które odwiedziły stoisko LGD.
LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” składa podziękowania za udział w konkursach oraz tak wiele ciepłych słów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Podziękowania należą się również Starostwu Powiatowemu w Łukowie oraz Kołu Pszczelarzy im. K. Lewickiego w Łukowie za zaproszenie do współorganizacji tego święta pszczelarzy.
Projekt ?Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening? realizowany w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt p.n. Akademia Zdrowego Człowieka