Nowy punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji na Szlaku Ziemi Łukowskiej w Szczałbie.

Nowa infrastruktura turystyczno?rekreacyjna powstała również w Szczałbie w gminie Krzywda. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, szczególnie dzieci ? taką informację przekazała nam Pani sołtys wsi Szczałb. Mamy nadzieję, że również turyści odwiedzający źródełko w Szczałbie znajdą tu miejsce wypoczynku podczas zwiedzania Szlaku Ziemi łukowskiej.

To kolejny z 15 zaplanowanych przez Lokalną Grupę działania ?RAZEM? punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji, które ostatnio powstały wzdłuż Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Oficjalnego odbioru inwestycji dokonali: Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes LGD ?RAZEM? oraz Krzysztof Warda ? Wójt Gminy Krzywda a także Pani Halina Bosek ? sołtys.

Siłownie zewnętrzne z elementami placu zabaw powstały w ramach projektu współpracy ?START? realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

W 100 % zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych:

  • 26 030,91 zł z publicznych środków wspólnotowych EFFROW (63,63%)
  • 14 878,89 zł z publicznych środków krajowych (36,37 %)

Projekt ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.

 

Czytaj więcej Nowy punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji na Szlaku Ziemi Łukowskiej w Szczałbie.

Kolejny nowy punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji na Szlaku Ziemi Łukowskiej

Nowa infrastruktura turystyczno?rekreacyjna powstała w będącym częścią miasta Stoczek Łukowski sosnowym lesie Chojniak.

To kolejny z 15 zaplanowanych przez Lokalną Grupę działania ?RAZEM? punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji, które powstały wzdłuż Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Oficjalnego odbioru inwestycji dokonali: Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes LGD ?RAZEM? oraz Marcin Sentkiewicz ? Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski.

Siłownie zewnętrzne z elementami placu zabaw powstały w ramach projektu współpracy ?START? realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. W 100 % zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych:

  • 21 654,33 zł z publicznych środków wspólnotowych EFFROW (63,63%)
  • 12 377,31 zł z publicznych środków krajowych (36,37 %)

Jak zapewnia Pan Burmistrz to dopiero początek rewitalizacji tego pięknego miejsca.

Projekt ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.

Czytaj więcej Kolejny nowy punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji na Szlaku Ziemi Łukowskiej

Akcja Nadleśnictwa Łuków „Budka dla jerzyka”

Nadleśnictwo Łuków zaprasza do wzięcia udziału w akcji ?Budka dla jerzyka?.

Jerzyk (Apus apus) jest ptakiem objętym ochrona gatunkową ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Żywi się owadami, głównie komarami, co czyni go gatunkiem bardzo pożądanym w sąsiedztwie człowieka. Z roku na rok obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Główną przyczyną są przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne oraz zastępowanie starych budynków nowymi, które powodują utratę miejsc lęgowych dogodnych dla jerzyków. Jedną z form ochrony tego gatunku jest zawieszanie budek lęgowych na budynkach. Zwłaszcza w budynkach, w których były prowadzone prace termomodernizacyjne i remontowe, jest to wymagane działanie kompensacyjne.

Nadleśnictwo Łuków zakupiło ze swoich środków budki lęgowe dla jerzyków, które chce przekazać nieodpłatnie. Warunkiem jest montaż na budynku. W dniu 8 listopada rozpoczyna się montaż budek na terenie Łukowa. Tego dnia będzie dostępny podnośnik, z którego będą montowane budki.

W ramach akcji ?Budka dla jerzyka? Nadleśnictwo Łuków przygotowało również warsztaty tematyczne dla wszystkich chętnych, które odbędą się 10 i 15 listopada w Centrum Promocji Drewna na których będzie można własnoręcznie wykonać i przyozdobić budki dla jerzyków, które zostaną później zamontowane. Dla szkół Nadleśnictwo przygotowało lekcje poświęcone jerzykom.

Zainteresowanych prosimy o odpowiedź do dnia 28 października na adres lukow@warszawa.lasy.gov.pl lub karolina.barc@warszawa.lasy.gov.pl

Seminarium pn. „Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. ?Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich? realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalna Grupa Działania ?Owocowy Szlak ?.
Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021.
Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2021 roku i kończy się w dniu 31 października 2021 roku.
Wartość operacji: 43 202,50 złotych
Celem operacji jest rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
W ramach operacji zapraszamy do udziału w seminarium w dniu 29 października 2021 pn. ?Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości? (6 godzin) w zakresie:
-Zagadnienia organizacyjno-prawne zw. z produkcją cydru i przykłady regulacji prawnych.
– Zagadnienia związane z odmianami jabłek uprawianych w Polsce i ich przydatności pod kątem wytwarzania cydru
– Zagadnienia związanie z technologią produkcji oraz marketingu cydru
– Panel sommalierski oraz prezentacja cydrów rzemieślniczych
Gwarantujemy wykładowców o umiejętnościach praktycznych posiadających rzetelną wiedzę i doświadczenie w tematyce objętej szkoleniem.
Miejsce seminarium; Hotel Dwa Księżyce; Kazimierz n. Wisłą
Dla uczestników gwarantujemy materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwę kawową
Udział w operacji:
– wpłynie na zwiększenie udziału rolników we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez udział 25 uczestników w seminarium nt. produkcji cydru rzemieślniczego obejmującego kwestie technologiczne oraz marketingowe
Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może wpłynąć na wzrost podaży produktów przetwórstwa owocowego co przełożyć się może na stworzenie marki polskiego cydru rzemieślniczego i rozszerzenie dotychczasowej sieci dystrybucji oraz może wpłynąć na wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego, reprezentujące następujące grupy osób:
-rolników/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek- zajmujących się produkcją sadowniczą
-osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców
-producentów cydru/jabłecznika
-przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
-przedstawicieli organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem
-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego;
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do 27 października 2021 do godz. 16.00 na adres wwilkos@interia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru www.zacydrowani.com oraz partnerów operacji.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

Warsztaty „Pszczelarstwo – Rękodzieło i Kulinaria”

15 października 2021 r. mieszkańcy obszaru  LGD ?RAZEM? (miasta i gmin powiatu łukowskiego za wyjątkiem m. Łuków) uczestniczyli w Pszczelej Woli w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Pszczelarstwo – rękodzieło i kulinaria ? cykl warsztatów promujących produkty w oparciu o infrastrukturę Inkubatora Pszczelarstwa”.

Uczestnicy wypróbowali i poznali wiele możliwości zastosowania miodu  i innych pszczelich  produktów zarówno w gastronomii, medycynie, kosmetyce i profilaktyce zdrowotnej.

LGD ?RAZEM? jest partnerem projektu, natomiast koordynatorem jest LGD na rzecz rozwoju gmin powiatu lubelskiego ?Kraina wokół Lublina?.

Dziękujemy KGW Radoryż Smolany, Turzec, GBP w: Łukowie, Staninie, Starych Kobiałkach, Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Serokomla oraz Stowarzyszeniu Kolonia Zachodnia Serokomla za pomoc w rekrutacji uczestników.

Warsztaty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ?Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich? Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej Warsztaty „Pszczelarstwo – Rękodzieło i Kulinaria”

Konkurs „Bezpieczna kwatera”

Zapraszamy wszystkich właścicieli kwater agroturystycznych z terenu całej Polski do udziału w konkursie  pn. ?Bezpieczna kwatera?.

Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy) za pośrednictwem strony internetowej https://odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku do godz. 10.00.

Oferty zostaną ocenione przez komisją konkursową oraz w głosowaniu przez internautów ? czyli podwójna szansa na wygraną.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji. Dodatkowo jedną z form gratyfikacji jest pakiet promocyjny obiektu na stronie internetowej kampanii ?Odpoczywaj Na Wsi? ? intensywnie promowanej obecnie w Internecie oraz kampania w mediach społecznościowych.

Zachęcamy do udziału w konkursie ? już samo uczestnictwo jest doskonałym sposobem na autopromocję.

Organizatorem konkursu jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ?Gospodarstwa Gościnne? na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu pn. ?Bezpieczna kwatera? dostępne są na stronie www.odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. W razie pytań prosimy o kontakt e-mail federacja@agroturystyka.pl bądź telefoniczny 666 361 423.

?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?
Materiał opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ?Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich?
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w gminie Stoczek Łukowski

Nie zwalniamy tempa w projekcie START – mieszkańcy Jagodnego oraz Starego Jamielnika w gminie Stoczek Łukowski mogą już korzystać z nowej infrastruktury turystyczno?rekreacyjnej.

Oficjalnego odbioru inwestycji dokonali: Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes LGD ?RAZEM? oraz Marek Czub ? Wójt Gminy Stoczek Łukowski.

Siłownie zewnętrzne z elementami placu zabaw powstały w ramach projektu współpracy ?START? realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. W 100 % zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych:

  • 31 305, 96 zł z publicznych środków wspólnotowych EFFROW (63,63%)
  • 17 894,04 zł z publicznych środków krajowych (36,37 %)

Projekt ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.

Czytaj więcej Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w gminie Stoczek Łukowski

Warsztaty z wytwarzania świec z wosku

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM? będąca partnerem w projekcie ?Pszczelarstwo ? rękodzieło i kulinaria, cykl warsztatów promujących  lokalne produkty w oparciu o infrastrukturę Inkubatora Przetwórstwa Pszczelarskiego? serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD ?RAZEM? zainteresowanych promocją produktów lokalnych na przykładzie produktów pszczelich, wykorzystaniem ich w działalności wpływającej na rozwój obszarów wiejskich województwa lubelskiego na bezpłatne warsztaty z wytwarzania świec z wosku oraz warsztaty kulinarne 15 października 2021 r. w Inkubatorze Przetwórstwa Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

Wyjazd 15.10.2021 r. godz. 7.15 z siedziby LGD (plac przy UG Łuków)

Powrót 15.10.2021 r. godz. ok. 16 na plac przy UG Łuków

Zapewniamy bezpłatny transport oraz wyżywienie. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia (podanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem PSZCZELARSTWO w temacie maila). Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby do 35 roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich.

Szczegółowy program

Odwiedź portal KSOW ? www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ? zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW